1. Home
  2. KONKURSY
  3. KDMI
  4. I. NAGRODA I 8000 ZŁ – VI EDYCJA KDMI
I. NAGRODA I 8000 ZŁ – VI EDYCJA KDMI
0

I. NAGRODA I 8000 ZŁ – VI EDYCJA KDMI

0

Projekt koncepcyjny przebudowy kładki technologicznej nad rzeką Wisłą w Pychowicach

Autorzy:

Martyna Radecka-Trzop
Katarzyna Sajdak
Szymon Brożyna
Oskar Jurek

Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej

Mentorzy:
dr inż. Bogusław Jarek
dr. inż. Krzysztof Ostrowski

O projekcie:

Projekt stanowi koncepcję przebudowy istniejącej kładki technologicznej rurociągu wodociągowego nad rzeką Wisła znajdującej się w Pychowicach na obszarze Krakowa. Opracowanie obejmuje zaprojektowanie obiektu dla ruchu pieszo-rowerowego z uwzględnieniem aktualnego położenia rury i skrajni pod obiektem. Przy wyborze formy konstrukcji kierowano się jej znacznymi rozmiarami. Zdecydowano się na obiekt podwieszony, który dzięki swojemu charakterowi pracy pozwala na optymalizację elementów pomostu. Docelowy model obliczeniowy został wykonany w programie MIDAS Civil, przy użyciu elementów jednowymiarowych w przestrzeni trójwymiarowej. Z uwagi na skomplikowaną geometrię trudnością było opracowanie ostatecznej formy konstrukcji dążąc do nieprzekroczenia dopuszczalnych przemieszczeń i nośności elementów konstrukcyjnych. Napotkano problemy w postaci nadmiernych przemieszczeń pylonu, ugięć pomostu i sił ściskających w wantach. W celu wyeliminowania powyższych problemów, wprowadzano różne warianty podpór kotwiących oraz stężeń pylonu, który zaprojektowano do połowy wysokości jako przekrój zespolony stalowo-betonowy, a powyżej tylko stalowy. Po analizie wstępnego naciągu cięgien podwieszających ostateczne wartości sił zostały dostrojone ręcznie. Przeprowadzona analiza dynamiczna wykazała, że częstotliwości drgań własnych kładki nie przekraczają 1 Hz. Oznacza to, że konstrukcja nie będzie podatna na drgania wywołane obciążeniem tłumu. Wizualizacje prezentują proponowaną formę obiektu.

Co było największym wyzwaniem inżynierskim?

Naszym głównym wyzwaniem było przekształcenie istniejącej kładki technologicznej rurociągu w kładkę, która pozwoli również na przeprowadzenie ruchu pieszego i rowerowego na drugi brzeg rzeki. Trudnością dla nas było dostosowanie początkowej koncepcji kładki do ostatecznej formy z uwagi na statykę konstrukcji związaną z jej znacznymi rozmiarami (długość około 400m) i skomplikowaną geometrią. Podczas analiz napotkaliśmy problemy w postaci nadmiernych przemieszczeń pylonu, ugięć pomostu i sił ściskających w wantach.

O autorach:

Martyna Radecka-Trzop

Studentka ostatniego semestru studiów magisterskich na kierunku Budownictwo – specjalność Mosty i Budowle Podziemne. Przewodnicząca sprawnie działającego studenckiego Koła Naukowego Konstrukcji Mostowych na Politechnice Krakowskiej. Kilkukrotnie nagrodzona Stypendium Rektora za wyniki w nauce na swoim wydziale. W trakcie studiów odbyła praktyki w Biurze Projektowym KONSTRUKTOR Paweł Polaczek oraz na budowie w firmie RAD-BUD Bogdan Radecki. Obecnie nie pracuje poszerzając swoją wiedzę i zainteresowania. Natomiast w najbliższym czasie planuje podjąć pracę w biurze rozwijając swoje umiejętności w projektowaniu konstrukcji mostowych.

Katarzyna Sajdak studentka

Jestem studentką II roku studiów magisterskich na specjalności Mosty i Budowle Podziemne na Politechnice Krakowskiej. Otrzymałam wyróżnienie w konkursie „Innowacje w budownictwie”. Jestem czynnym członkiem Koła Naukowego Konstrukcji Mostowych. W trakcie studiów odbyłam praktyki na budowie w firmie Mostostal oraz w biurze projektowym Protechnicon. Aktualnie pracuję w Zarządzie Dróg Powiatu Krakowskiego na stanowisku referent-Zespół Projektów Kluczowych.

Szymon Brożyna

Absolwent budownictwa na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Aktualnie student ostatniego semestru na specjalizacji Mosty i Budowle Podziemne. Członek Koła Naukowego Konstrukcji Mostowych. Od dwóch lat asystent projektanta w jednym z krakowskich biur konstrukcyjnych. W trakcie studiów I stopnia zdobywał doświadczenie jako pracownik budowlany na kilku inwestycjach kubaturowych. Interesuje się zaawansowanymi technologiami budowy obiektów mostowych.

Oskar Jurek

Student V roku Budownictwa na specjalności Mosty i Budowle Podziemne. Działacz i uczestnik wielu wydarzeń uczelnianych i nie tylko. Pasjonat nowoczesnych technologii, ceniący estetykę i awangardowość w projektowaniu. Czynny członek Studenckiego Koła Naukowego Footprint oraz Koła Naukowego Konstrukcji Mostowych. Konstruktor kajaka z betonu „PKanoe”, PKanoe 2.0” oraz „Dracanoe”. Osoba ciągle szukająca nowych wyzwań oraz możliwości rozwoju.