1. Home
 2. WSPIERAMY
 3. DYPLOM PROŚRODOWISKOWY
DYPLOM PROŚRODOWISKOWY
0

DYPLOM PROŚRODOWISKOWY

0

Ogólnopolski konkurs dla absolwentek i absolwentów wydziałów architektury na najlepszy prośrodowiskowy projekt dyplomowy

JESZCZE 2 TYGODNIE NA ZGŁOSZENIE PRACY!

W tak ważnym momencie, jakim jest dyplom kończący studia architektoniczne, uwzględniamy refleksję dotyczącą wpływu projektowania architektonicznego i urbanistycznego na środowisko, a także wpływu zmieniającego się środowiska na projektowanie. Refleksja ta często nabiera znaczenia definiującego nasze działania. Zależy nam na tym, by tej kwestii nadać odpowiednie znaczenie. Jest to wyraz naszej wspólnej odpowiedzialności za przyszłość
– mówi dr hab. inż. arch. Krzysztof Koszewski, Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej

Organizatorzy podkreślają, że świadomość zjawisk takich jak zanieczyszczenie powietrza i wód, wzrost ilości odpadów, ograniczone zasoby i postępujące zmiany klimatu, które w znacznym stopniu są konsekwencją sposobu w jaki kształtujemy nasze środowisko zbudowane, powinny dziś determinować pracę architektów. Kształtowanie architektury zrównoważonej i odpowiedzialnej klimatycznie jest zagadnieniem relatywnie nowym, wprowadzonym stosunkowo niedawno do i tak już skomplikowanego procesu projektowania architektonicznego i urbanistycznego. Jednocześnie architektura odpowiedzialna środowiskowo i klimatycznie może być reprezentowana przez wiele różnych realizacji o bardzo odmiennym charakterze.

Poszukiwanie najlepszych rozwiązań wciąż trwa i przybiera bardzo interesujące formy także w pracach dyplomowych studentów wydziałów architektury w całym kraju. Ten rodzaj działalności projektowej jest szczególnie ważny – dzisiejsi dyplomanci to wszak projektanci jutra.

– mówi dr inż. arch. Anna Tofiluk, organizatorka Konkursu.

Mając powyższe na uwadze Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej ogłasza pierwszą edycję ogólnopolskiego konkursu na najlepszy prośrodowiskowy projekt dyplomowy.

KTO MOŻE ZGŁOSIĆ PRACĘ?

Konkurs skierowany jest to absolwentek i absolwentów polskich uczelni wyższych na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu architekta, którzy obronili swoje prace dyplomowe w 2022 roku. Konkurs realizowany jest w dwóch kategoriach – prace inżynierskie i prace magisterskie.

DLACZEGO?

Marzeniem i ambicją organizatorów jest zwrócenie uwagi i podkreślenie znaczenia odpowiedzialnego projektowania środowiska zbudowanego w kontekście kryzysu klimatycznego i ochrony zasobów przy zachowaniu najwyższej klasy walorów architektonicznych i urbanistycznych proponowanych rozwiązań zarówno wśród studentów, kadry akademickiej jak i całego środowiska polskich architektów.

PO CO?

Celem konkursu jest promocja i podkreślenie znaczenia odpowiedzialnego projektowania środowiska zbudowanego w kontekście niekorzystnych zmian klimatu i ochrony zasobów przy zachowaniu wysokich walorów architektonicznych i urbanistycznych proponowanych rozwiązań;

 • propagowanie materiałów i technologii budowlanych charakteryzujących się niskim śladem węglowym i budownictwa efektywnego energetycznie;
 • upowszechnienie zasad implementacji gospodarki cyrkularnej w architekturze;
 • poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań projektowych realizujących cele odpowiedzialnego kształtowania środowiska zbudowanego;
 • promocję prośrodowiskowych idei projektowych.

KIEDY?

Zgłoszenie pracy do Konkursu następuje poprzez przesłanie na adres organizatora pracy dyplomowej wraz z niezbędnymi dokumentami.

 • Składanie (wysyłanie) Dokumentów Zgłoszeniowych jest możliwe od dnia 6 marca 2023 r. do dnia 14 kwietnia 2023 r. do godziny 16:00.
 • Ogłoszenie listy Laureatów i Laureatek Konkursu oraz wręczenie nagród przyznanych przez Jury nastąpi nie później niż 20 maja 2023 r.

CO JEST WAŻNE?

 • Atrakcyjność i wysoki poziom proponowanych rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych
 • Trafność doboru rozwiązań prośrodowiskowych i adekwatność pomysłu do wyzwań kryzysu klimatycznego i założeń neutralności klimatycznej;
 • Innowacyjność i oryginalność pomysłów projektowych;
 • Czytelność przekazu i jakość prezentacji

KTO OCENI?

 • Przewodniczący Sądu Konkursowego: dr hab. inż. arch. Krzysztof Koszewski, dziekan Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej
 • dr hab. inż. arch. Aleksander Asanowicz, dziekan WA Politechniki Białostockiej
 • dr hab. inż. arch. Klaudiusz Fross, dziekan WA Politechniki Śląskiej
 • prof. dr hab. inż. arch. Barbara Gronostajska, dziekan WA Politechniki Wrocławskiej
 • dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, dziekan WA Politechniki Krakowskiej
 • prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka, dziekan WA Politechniki Gdańskiej
 • dr hab. inż. arch. Ewa Pruszewicz-Sipińska, dziekan WA Politechniki Poznańskiej
 • arch. Piotr Jurkiewicz, wiceprezes OW SARP ds. Architektury Kryzysu Klimatycznego, Koło Architektury Zrównoważonej OW SARP
 • dr inż. arch. Dariusz Śmiechowski, Koło Architektury Zrównoważonej OW SARP
 • Maciej Szymanik, przedstawiciel fundatora nagród – firmy WSC
 • dr inż. arch. Magdalena Grochulska-Salak, WAPW
 • dr inż. arch. Anna Nowak, WAPW
 • dr inż. arch. Mateusz Płoszaj-Mazurek, WAPW
 • dr inż. arch. Anna Tofiluk, WAPW, sekretarz Sądu Konkursowego, WAPW
 • dr arch. kraj. Kinga Zinowiec-Cieplik, WAPW

NAGRODY

Łączna pula nagród wynosi 20000 PLN, przewidywane wartości nagród w Konkursie dla każdej z kategorii (wyrażone są w kwotach brutto):

 • I miejsce: 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych),
 • II miejsce: 3 000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych),
 • III miejsce: 2 000 PLN (słownie: dwa tysiące złotych)

Strona internetowa Konkursu: https://www.arch.pw.edu.pl/arch/Studia/Dyplom-Prosrodowiskowy

KONTAKT

Email: dyplom.eko.arch@pw.edu.pl