1. Home
  2. YOUNG ARCHITECTS
  3. YA RYNEK
  4. CEMEX Polska w europejskim projekcie „Reincarnate” mającym na celu wydłużenie cyklu życia budynków
CEMEX Polska w europejskim projekcie „Reincarnate” mającym na celu wydłużenie cyklu życia budynków
0

CEMEX Polska w europejskim projekcie „Reincarnate” mającym na celu wydłużenie cyklu życia budynków

0

CEMEX Polska uczestniczy w projekcie „Reincarnate”, którego celem jest wydłużenie cyklu życia budynków i materiałów budowlanych oraz promowanie rozwiązań z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego w budownictwie. W przedsięwzięcie zaangażowanych jest 16 organizacji z krajów Unii Europejskiej oraz z Serbii i Hong Kongu. Projekt, który rozpoczął się w 2022 roku, jest finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu badań i innowacji Horyzont Europa. CEMEX Polska, który dołączył do projektu we wrześniu ub. roku to jedyny w tym gronie przedstawiciel branży materiałów budowlanych.

„Reincarnate” to projekt badawczo-rozwojowy, skoncentrowany na zagadnieniach dotyczących gospodarki obiegu zamkniętego i dążący do opracowania środków technicznych i społecznych, które dadzą nowe możliwości budynkom, produktom budowlanym i materiałom – maksymalizując w ten sposób ich cykl życia i określając, czy nadają się do ponownego wykorzystania.

Wspólnie z partnerem, firmą Mostostal Warszawa, CEMEX wypracowuje rozwiązania mające na celu wydłużenie cyklu życia budynku a tym samym zmniejszenia ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Celem jest również rozwijanie narzędzi cyfrowych tj. BIM w celu śledzenia materiałów, zarządzania odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi CDW (Construction and Demolition Waste) i redukcji CO2.   Partnerem w Polsce jest również PLGBC – Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego.

 Obecnie odpady budowlane i rozbiórkowe (CDW) stanowią nawet 30% wszystkich odpadów wytwarzanych w Unii Europejskiej. Chociaż ponad 75% jest poddawane recyklingowi, wciąż wiele wartościowych materiałów trafia na wysypiska. Szacuje się, że w perspektywie długoterminowej, innowacje wypracowane w projekcie mają za zadanie zmniejszyć ilość odpadów budowlanych o 80% oraz zmniejszyć ślad węglowy CO2 o 70% w sektorze budowlanym.

W ramach projektu „Reincarnate” powstanie platforma Reincarnate Circular Potential Information Model (CP-IM). Dane zgromadzone w CP-IM posłużą następnie jako źródło innowacji technologicznych w takich obszarach jak kontrola i inspekcja budynków, planowanie budowy i demontażu, a także identyfikacja i klasyfikacja CDW.

Projekt Reincarnate będzie koncentrować się w szczególności na rozwoju wymaganych innowacji społecznych, które pozwolą na szerokie zastosowanie koncepcji cyrkularnych. Innowacje społeczne, które zostaną opracowane, będą na styku rozwiązań społeczno-behawioralnych i ekonomicznych.

– CEMEX Polska aktywnie wspiera wszelkie inicjatywy, których cele są spójne z naszą globalną strategią klimatyczną „Future in Action”. Przykładem takiej inicjatywy jest projekt „Reincarnate”, w ramach którego zamierzamy rozwijać m.in. produkty betonowe o niskim śladzie węglowym oraz możliwości stosowania kruszyw z recyklingu. Planujemy również dalszą digitalizację naszych procesów i przekazywanych informacji dot. stworzenia bazy danych materiałów na potrzeby modelu BIM oraz cyfrowych dokumentów dostaw naszych produktów.

Cieszymy się, że dzięki zaangażowaniu w to przedsięwzięcie możemy dzielić się dobrymi praktykami i pomysłami zarówno z polskimi, jak i zagranicznymi parterami, a także czerpać z ich wiedzy i doświadczeń. Jesteśmy przekonani, że nasza współpraca zaowocuje wieloma innowacjami, z których w przyszłości będzie korzystał europejski przemysł – mówi Michał Grys, Dyrektor Pionu Materiały, Członek Zarządu w CEMEX Polska.

Projekt „Reincarnate” uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej z programu badań i innowacji Horyzont Europa w ramach umowy o dofinansowanie nr 101056773.

Zakończenie projektu zostało przewidziane na maj 2026 roku.

Więcej informacji o projekcie: https://www.reincarnate-project.eu/