1. Home
  2. YOUNG ENGINEERS
  3. YE RYNEK
  4. Mamy dwie kategorie naukowe A+
Mamy dwie kategorie naukowe A+
0

Mamy dwie kategorie naukowe A+

0

Dyscypliny Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport oraz Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka, ulokowane na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej otrzymały najwyższe kategorie naukowe: A+ (poziom wiodący). Zostały one przyznane przez Ministra Edukacji i Nauki po analizach przeprowadzonych przez Komisję Ewaluacji Nauki.

Ta prestiżowa ocena potwierdza, że dyscypliny te znajdują się wśród najlepszych i najbardziej prestiżowych w Polsce. Uzyskanie tej kategorii było możliwe dzięki wielkiemu zaangażowaniu pracowników Wydziału i współpracy międzywydziałowej oraz interdyscyplinarności działań badawczych i rozwojowych. Kategoria A+ świadczy o wysokiej jakości badań naukowych, ich innowacyjności, istotnym wpływie na otoczenie społeczno-gospodarcze, a też pozwala wzmacniać jakość kształcenia na naszych kierunkach studiów. Prace naukowe i publikacje pracowników Wydziału znajdują uznanie w kraju, ale szczególnie zagranicą, co daje zauważyć się w wysokiej liczbie cytowań artykułów z naszych dyscyplin.

W skrócie, kategoria A+ to potwierdzenie, że dyscyplina naukowa jest na światowym poziomie i jest liderem w swojej dziedzinie.

Aktualna ocena dotyczy okresu ewaluacji za lata 2017-2021 i obowiązuje do kolejnej ewaluacji, po roku 2025. Obecnie ocenie podlegały dyscypliny naukowe, ale wcześniej kategorię otrzymywał Wydział: za lata 2009–2012 oraz 2013-2016 kategorię A (poziom bardzo dobry).

Rada Dyscypliny Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport

Rada Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka