1. Home
 2. WSPÓLNE
 3. BIM
 4. Czy BIM odpowiada na Cele Zrównoważonego Rozwoju?
Czy BIM odpowiada na Cele Zrównoważonego Rozwoju?
0

Czy BIM odpowiada na Cele Zrównoważonego Rozwoju?

0
Sarah Chase

Sarah Chase

Cele Zrównoważonego Rozwoju (ang. Sustainable Development Goals – SDGs) wpływają na politykę, postawy i sposób, w jaki branża budowlana powinna się rozwijać. Ale z czym wiąże się tych 17 celów? Czy BIM może mieć udział w ich realizacji? I gdzie w tym wszystkim mieszczą się producenci? Poznaj odpowiedzi na te pytania w 10-minutowej lekturze.

Nie masz 10 minut? Przejdź bezpośrednio do konkretnych zagadnień:

 • Cel 3: Jak BIM promuje zdrowe życie i dobrobyt? >
 • Cel 6: Jak BIM wpływa na dostęp do czystej wody i warunków sanitarnych >
 • Cel 8: Czy BIM może pobudzić zrównoważony wzrost gospodarczy? >
 • Cel 9: Czy BIM może zasilać przemysł, innowacje i infrastrukturę? >
 • Cel 11:Jak BIM buduje zrównoważone miasta i społeczności  >
 • Cel 12: Dlaczego BIM może przyczynić się do odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji >
 • Jak producenci mogą wpisać się w Cele Zrównoważonego Rozwoju >

Czym są Cele Zrównoważonego Rozwoju?

Cele Zrównoważonego Rozwoju to zestaw 17 wzajemnie powiązanych celów tworzącychplan osiągnięcia lepszej i bardziej zrównoważonej przyszłości dla wszystkich do 2030 roku” (misja ONZ). W oparciu o wieloletnie prace ONZ, Departamentu Spraw Gospodarczych i Społecznych ONZ oraz poszczególnych państw członkowskich, Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) zostały przyjęte przez ONZ w 2015 roku i mają zostać spełnione do 2030 roku. SDGs to:

Źródło: un.org

17 Celów Zrównoważonego Rozwoju jest podzielonych na listę 169 celów, które z kolei są śledzone za pomocą 232 unikalnych Wskaźników. Poprzez połączenie społeczeństwa obywatelskiego oraz organizacji publicznych i prywatnych, ambitne 17 celów Zrównoważonego Rozwoju ma na celu stworzenie lepszego społeczeństwa poprzez znalezienie rozwiązań dla ubóstwa, nierówności, zmian klimatycznych, degradacji środowiska, pokoju i sprawiedliwości.

Jak branża budowlana może dążyć do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju

Sektor budowlany uświadamia sobie, że zrównoważony rozwój ma kluczowe znaczenie i przyjmuje fakt, że technologia odgrywa ważną rolę we wspieraniu realizacji niektórych celów.

Niektórzy mogą twierdzić, że modelowanie informacji o budynku (BIM) może pomóc w osiągnięciu wszystkich Celów Zrównoważonego Rozwoju w taki czy inny sposób, w takim czy innym kształcie. Poniekąd to prawda (choć w przypadku niektórych celów Zrównoważonego Rozwoju jest to nieco naciągane), postanowiliśmy skupić się na celach, na które możemy wpłynąć dziś, jutro, w 2030 roku – i później. Przeanalizujmy je po kolei:

Cel 3: Czy BIM może promować zdrowie i dobre samopoczucie?

Cel 3 ma na celu promocję zdrowego życia i dobrego samopoczucia dla wszystkich grup wiekowych. Chociaż nie możemy osiągnąć wszystkich celów w SDG 3, możemy zająć się celem 3.9: „Do 2030 roku znacznie zmniejszyć liczbę zgonów i chorób spowodowanych niebezpiecznymi chemikaliami oraz zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby (ONZ).

Komfort użytkowania budynku jest silnie związany z jakością powietrza w pomieszczeniach. Zanieczyszczenia wewnętrzne, często określane jako lotne związki organiczne (LZO), mogą szkodzić zdrowiu. Stworzenie zintegrowanego przepływu pracy poprzez BIM umożliwia sprawdzenie i kontrolę emisji LZO z materiałów budowlanych. Jest to ważne, ponieważ lepsza jakość powietrza i cyrkulacja wewnątrz budynków zmniejsza ryzyko rozwoju chorób płuc i układu oddechowego jego użytkowników.

Krzesło i stół ustawione przed otwartym oknem z drzewem na zewnątrz. Koncepcja świeżego, zdrowego powietrza

World Green Building Council, globalna instytucja zarządzająca certyfikacją LEED, również twierdzi, że zielone budynki poprawiają zdrowie i samopoczucie poprzez zapewnienie udogodnień środowiskowych i zmniejszenie narażenia na zagrożenia środowiskowe.

Pssst! Producenci, którzy deklarują produkty na platformie zrównoważonego rozwoju Prodikt, umożliwiają projektantom porównanie i wybór produktów w oparciu o ich właściwości wpływające na zdrowie. Poznaj szczegóły i odwiedź platformę Prodikt już dziś >

Cel 6: Jak BIM wpływa na czystą wodę i warunki sanitarne

Misja: „Zapewnienie dostępności i zrównoważonego zarządzania wodą dla wszystkich”.

Zanieczyszczenia, wysoki popyt i malejące zasoby zagrażają dostępności i przystępności wody na świecie. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych, 33% światowej populacji nie ma dostępu do bezpiecznej wody pitnej. Problem ten pogłębia fakt, że 80% ścieków jest odprowadzanych do rzek lub mórz bez usuwania z nich zanieczyszczeń (UN-Water).

Urządzenia do uzdatniania wody zapewniające dostęp do bezpiecznej wody

Presja polityczna, rosnące zapotrzebowanie rynku na budynki z zieloną certyfikacją oraz nastawienie branży napędzają nowy sposób myślenia o zużyciu wody w branży budowlanej. Ale jaką rolę może odegrać BIM? BIM może być stosowany do optymalizacji wydajności wody poprzez projektowanie oparte na danych i podejmowanie decyzji operacyjnych.

W fazie projektowania i budowy, BIM może poprawić wydajność wody poprzez analizę wydajności budynku i wybór najlepiej dopasowanych komponentów. Może to być wszystko, od izolacji rur wodnych, która może być użyta do zminimalizowania przecieków, po wybór wodooszczędnych kranów, pryszniców i toalet. Ponadto BIM umożliwia zespołom projektowym ograniczenie ilości odpadów, a ekipom rozbiórkowym dostarcza informacji potrzebnych do prawidłowego usunięcia materiałów.

Cel 8: Czy BIM może pobudzić integracyjny i zrównoważony wzrost gospodarczy?

Cel 8 obraca się wokół promowania trwałego, integracyjnego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego, pełnego i produktywnego zatrudnienia oraz godnej pracy dla wszystkich. Cel 8.2 ma na celu osiągnięcie wydajności gospodarczej poprzez, między innymi, modernizację technologiczną i innowacje w sektorach pracochłonnych.

Organizacja Narodów Zjednoczonych przewiduje, że do 2060 roku powstanie 230 miliardów metrów kwadratowych nowych budynków. Ten gwałtowny wzrost popytu tworzy miejsca pracy, ale przez to branża musi także zwiększyć wzrost wydajności.

Modelowanie informacji o budynku może mieć ogromny wpływ na wydajność. BIM pozwala przede wszystkim na usprawnienie komunikacji i koordynacji, identyfikację błędów i redukcję kosztów. Przykład: Obowiązkowy BIM w Malezji wygenerował 60% wzrost produktywności w ciągu 5 lat.

BIM może również zająć się celem 8.8. Dane generowane przez model są zestawiane we wspólnym środowisku danych, co poprawia koordynację na miejscu i promuje bezpieczne środowisko pracy.

Plac budowy

Cel 9: BIM może wspomóc przemysł, innowacje i infrastrukturę

Dziewiąty Cel Zrównoważonego Rozwoju obraca się wokół budowania odpornej infrastruktury, promowania inkluzywnego i zrównoważonego uprzemysłowienia oraz wspierania innowacji. Przemysł, w szczególności produkcja globalna, działa jako katalizator dla globalnej agendy rozwoju, aby wyeliminować ubóstwo i przyspieszyć zrównoważony rozwój.

Infrastruktura odgrywa kluczową rolę w realizacji tego celu. Jednak raport New Climate Economy wykazał, że w ciągu najbliższej dekady potrzebne jest 90 bilionów dolarów inwestycji w sektorze infrastruktury, aby osiągnąć dostatnią przyszłość o zerowej emisji netto. Ale jak BIM może przyspieszyć realizację 9 celu?

Klucz leży w wymianie informacji. BIM ułatwia zespołom projektowym obsługę i tłumaczenie obfitości danych budowlanych generowanych przez złożone projekty infrastrukturalne. Zainteresowane strony mogą uzyskać dostęp do holistycznych informacji o projekcie poprzez wspólne środowisko danych, co z kolei poprawia współpracę i umożliwia efektywne projektowanie, budowę i zarządzanie cyklem życia nowych budowli.

Kolejnym ważnym aspektem jest oszczędność kosztów. Szczegółowe obliczenia i wizualizacje 3D tworzone przez BIM ułatwiają (przy jednoczesnym obniżeniu kosztów) planowanie konstrukcji, które pozostaną bezpieczne i będą działać przez lata. Ponadto w modelu można wprowadzić poprawki przed wydaniem choćby jednego euro, dolara, funta czy złotówki na budowę – pozostawiając więcej miejsca na inne inwestycje i kluczowe projekty infrastrukturalne, które wzmacniają zrównoważony rozwój na całym świecie.

Skrzyżowanie w Szanghaju

Cel 11: Jak BIM buduje zrównoważone miasta i środowiska

Misja: „Uczyń miasta i osiedla miejscem bezpiecznym, odpornym i zrównoważonym”.

ONZ twierdzi, że do 2030 roku około 60% światowej populacji będzie mieszkało w miastach. Chociaż miasta są głównymi punktami rozwoju ekonomicznego, przyczyniają się również do 70% emisji dwutlenku węgla. Przeludnione miasta wywierają ogromną presję na infrastrukturę i usługi. Ale jak BIM może rozwiązać ten problem?

BIM pozwala uzyskać maksymalną wartość z ograniczonych funduszy. Według raportu ECSO Building Information Modelling in the EU construction sector, pełna cyfryzacja w budownictwie niemieszkalnym doprowadziłaby do rocznych oszczędności kosztów w wysokości od 13% do 21% w fazie inżynieryjnej i budowlanej oraz od 10% do 17% w fazie operacyjnej – pieniądze, które można przeznaczyć na szpitale, szkoły, mieszkania, gospodarkę odpadami, gospodarkę wodną, energię elektryczną, tereny zielone, infrastrukturę – ta lista nie ma końca…

Ponadto, BIM w formie technologii Digital Twin może również pomóc w planowaniu miejskim i zarządzaniu ryzykiem katastrof (Cel 11B). Psst! Cyfrowe bliźniaki były wielokrotnie tematem rozmów podczas COP26.

Cel 12: Czy BIM może przyczynić się do odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji?

Jeśli populacja świata osiągnie 9,6 miliarda do 2050 roku, będziemy potrzebować trzech planet, aby zapewnić wystarczającą ilość zasobów naturalnych do utrzymania obecnego stylu życia (ONZ). Cel 12 chce odwrócić tę fatalną prognozę poprzez zapewnienie dobrego wykorzystania zasobów, poprawę efektywności energetycznej, zrównoważoną infrastrukturę i zapewnienie dostępu do podstawowych usług, zielonych i godnych miejsc pracy oraz zapewnienie lepszej jakości życia dla nas wszystkich.

Branża budowlana nie do końca opanowała praktykę „robienia więcej za mniej”. Jednak popyt na zasobooszczędne, zielone budynki i szersze przyjęcie BIM mogą dać nam bardzo potrzebny zastrzyk energii. Przejdźmy jednak do dwóch Celów:

Cel 12.2 dotyczy zrównoważonego zarządzania i efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych. Model BIM daje zespołom projektowym możliwość przeprowadzenia symulacji cyklu życia energii i zbadania trwałości i wydajności produktów przed ich zakupem. Włączenie systemów zarządzania energią może również przynieść oszczędności energii na poziomie 20%-30% (IEA).

Cel 12.5 dotyczy zmniejszenia ilości odpadów. BIM kładzie kres niekończącym się wycieczkom na wysypiska śmieci, umożliwiając zespołom projektowym prognozowanie ilości i zapobieganie kolizjom przed wybudowaniem budynku. Ponadto obiekty BIM zawierają informacje o składzie materiałowym komponentów budynku, a także o potencjalnym recyklingu i ponownym użyciu.

Gdzie w tym wszystkim jest rola producenta?

Producenci również mogą (i powinni) odegrać rolę w realizacji Celów. Oprócz dobrej woli, dostosowanie swoich produktów do zrównoważonego projektowania buduje przewagę konkurencyjną.

Wdrażanie procesów i technologii BIM w całym cyklu życia budynków i infrastruktury stanowi możliwość wspierania zrównoważonego budownictwa poprzez minimalizowanie jego szkodliwego wpływu na naszą planetę. Ale jaką rolę w tym wszystkim mogą odegrać producenci? I jak można to osiągnąć? Cóż, odpowiedź składa się z czterech części:

 1. Dowiedz się, czym są Cele Zrównoważonego Rozwoju i co próbują osiągnąć (odhaczone!).
 2. Przekształć swoje fizyczne produkty w bogate w informacje obiekty BIM wykorzystywane w projektach BIM.
 3. Twórz Środowiskowe Deklaracje Produktu, aby przekazywać projektantom rzetelne dane klimatyczne.
 4. Udostępniaj swoje dane i obiekty BIM do bezpłatnego pobrania. Cyfrowe platformy BIM umożliwiają dotarcie do projektantów, wpłynięcie na ich proces wyboru oraz zrozumienie ich upodobań.
Ilustracja sposobu, w jaki producenci mogą nawiązać kontakt z architektami i inżynierami na całym świecie za pośrednictwem rynku obiektów BIM.

Negar Daneshpour, główny architekt w firmie Tyréns, jest weteranką BIM, która zawsze projektuje z myślą o zrównoważonym rozwoju społecznym i środowiskowym. Matteo Gianninoto, koordynator BIM w Tecnoprogetti SA, mówi, że inżynierowie i architekci muszą brać pod uwagę zrównoważony rozwój podczas opracowywania projektów i wyboru komponentów. Negar i Matteo to tylko dwaj spośród milionów projektantów posługujących się BIM-em, którzy dbają o planetę i jej mieszkańców. Pytanie brzmi: czy jesteś w stanie spełnić ich potrzeby już dziś?

Zagłęb się w temat, odkrywając naszą kolekcję e-booków, webinarów i przewodników na temat zrównoważonego rozwoju już teraz!

Sarah Chase

Sarah Chase
Global Content Marketer

Źródło: https://business.bimobject.com/pl/blog/czy-bim-odpowiada-na-cele-zrownowazonego-rozwoju/