1. Home
  2. WSPÓLNE
  3. BIM
  4. BARDZO PRAKTYCZNE NOWE OBLICZE BIM 2022
BARDZO PRAKTYCZNE NOWE OBLICZE BIM 2022
0

BARDZO PRAKTYCZNE NOWE OBLICZE BIM 2022

0

W dniach 16-17 listopada odbyła się w Warszawie piąta odsłona Nowego Oblicza BIM z aktywnym uczestnictwem branży oraz udziałem gości specjalnych: Prezesa firmy Graphisoft – Huw Robertsa i Vishu Bhooshan z Zaha Hadid Architects, a także dużą dawką specjalistycznej wiedzy przekazanej podczas wykładów i warsztatów. W tym roku przygotowano dwie ścieżki do wyboru – Technologię BIM oraz Skaning i modelowanie chmury punktów. Nie zabrakło również kontekstu zrównoważonego rozwoju.

TechnoLogia BIM staje się coraz ważniejszym zagad­nieniem dla sektora budownictwa. Jest ona źródłem ogromnych korzyści, w tym przede wszystkim przyczynia się do znacznego obniżenia kosztów realizacji inwestycji i póź­niejszego użytkowania obiektów. Ponadto znacznie usprawnia komunikację międzybranżową, poprawia jakość projektów oraz efektywność i kontrolę procesu budowy, minimalizuje ilość kolizji i błędów, ułatwia zarządzanie zmianami.

Firma WSC po raz piąty, po dwóch latach przerwy, zor­ganizowała konferencję technologiczno-biznesową pn.: Nowe Oblicze BIM 2022 (NOB 2022). Wydarzenie dedykowane całej branży budowlanej: architektom, konstruktorom, instalatorom, inwestorom, generalnym wykonawcom, administracji samorządo­wej i centralnej zgromadziło w tym roku ponad 480 osób.

Ważna idea, ambitny program
Wykład otwierający tegoroczną konferencję Nowe Oblicze BIM poprowadził gość honorowy: Huw Roberts, prezes firmy Gra­phisoft. – Technologia Building Information Modeling może być źródłem ogromnych korzyści – podkreśliła Katarzyna Orlińska-Dejer z BIMKlastra, a myśl tę rozwijał w swoim wykładzie pt. Role of digital tools in design and construction Csaba Gal BIM koordy­nator (Czechy).

Grą Monopol BIM na scenie zaskoczyła gości prelegentka Edyta Andrejczyk, a Robert Łataś (Thinkprojekt) i Dariusz Zając (Strabag Polska) przedstawili swoje nietypowe podejście do realizacji pro­jektu Szpitala Bielańskiego przy użyciu CDE.

Drugi blok konferencji poświęcony został wyzwaniom zrówno­ważonego rozwoju, a rozpoczął go Piotr Bartkiewicz z Politechniki Warszawskiej ze swoją wariacją na temat BIM-u jako idei wspoma­gającej budownictwo. Michał Pierzchalski z Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej kontynuował wizje pozytywnych aspek­tów środowiskowych w architekturze. Tematykę zamknęła Małgorzata Dziedziejko (BIM Manager, Niemcy) prelekcją nt. bliź­niaków cyfrowych w założeniach urbanistycznych.

Trzecia część konferencji Nowe Oblicze BIM to Cyfrowe narzędzia. Maciej Misiewicz przedstawił potencjał stacji robo­czych (Lenovo), Łukasz Staśkiewicz (Stan-Design) udowodnił, że skanowanie Laserowe jest podstawową technologią nowoczesnego biura projektowego, a reprezentanci firmy Mostostal Warszawa SA – Dawid Fedko i Wojciech Juchimowicz – zaprezentowali prak­tyczne aspekty wdrożenia metodologii OpenBIM w generalnym wykonawstwie. Na zakończenie Robert Pierzchała (Blachotrapez) opowiadał o architektoniczno-budowlanych rozwiązaniach ekolo­gicznych dachów i elewacji.

Ostatnią część otworzył gość specjalny Vishu Bhooshan – inspi­rującą, animowaną opowieścią o łączeniu technik modelowania komputacyjnego w projektowaniu w biurze Zaha Hadid Architects.

Na koniec Krzysztof Barański opowiedział o zaletach i moż­liwościach BIM-u oczami generalnego wykonawcy, a Mikołaj Wójcik wraz z Pawłem Przybyłowiczem (WSC Witold Szymanik i S-ka) zaprezentowali na żywo audyt projektów i przykład pracy na dwóch różnych programach w czasie rzeczywistym.

Warsztaty, czyli ćwiczenie czyni mistrza
Drugi dzień Nowego Oblicza BIM to praktyczne warsztaty, gdzie uczestnicy mogli wybrać ścieżkę tematyczną: technologie BIM Lub skaning i modelowanie.

Warsztaty BIM-owe rozpoczął arch. Paweł Przybyłowicz, BIM Manager WSC Witold Szymanik i S-ka, przybliżając zagadnienia związane z oprogramowaniem Archicad 26. Uczestnicy wykonali ukłon w stronę dodawania parametrów do elementów modelu, a na koniec poznali przykłady wykorzystania informacji powiąza­nych z modelem w modelach natywnych i #IFC. Poruszone zostały także zagadnienia związane z energooszczędnością i pasywnym aspektem budowli, co w niedalekiej przyszłości stanie się nie­odłącznym standardem pracy. Warsztaty zakończone zostały prezentacją Twinmotiom – oprogramowaniem do tworzenia w czasie rzeczywistym zachwycających wizualizacji 3D, animacji, prezentacji w chmurze i wirtualnych spacerów.

Z kolei warsztaty ze skaningu miały charakter bardzo praktyczny. Już na samym początku uczestnicy zostali podzieleni na trzy grupy, pozostając pod opieką i czujnym okiem ekspertów z firmy Leica Geosystems: Szymona Dudy i Roberta Szyszko, oraz Pawła Chrzanowskiego z firmy Dalmierze.pL. Panowie przedstawili dzia­łanie skanerów, zaprezentowali najważniejsze funkcje i możliwości urządzeń skanując przestrzeń, w której odbywały się warsztaty. Druga część zajęć poświęcona była koordynacji zeskanowanych plików w programie Archicad 26. Architekt Mikołaj Wójcik, BIM Manager WSC przedstawił pracę z chmurą punktów. Uczest­nicy poznali dobre zasady modelowania, które pozwalają uniknąć błędów, optymalizować czas i opanować techniki ułatwia­jące modelowanie w oknie 3D w przyszłości.

Już dzisiaj zapraszamy wszystkich sympatyków najnowszych tech­nologii na kolejną edycję międzynarodowej konferencji Nowe Oblicze BIM. Do zobaczenia za rok. Więcej o techniologii Open BIM można znaleźć na stronie wsc.pl.