1. Home
  2. WSPIERAMY
  3. WYNIKI KONKURSU DREWNO W ARCHITEKTURZE
WYNIKI KONKURSU DREWNO W ARCHITEKTURZE
0

WYNIKI KONKURSU DREWNO W ARCHITEKTURZE

0

W dniu 25 listopada 2022 r. na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej odbyło się ogłoszenie wyników oraz gala wręczenia nagród w ogólnopolskim konkursie na najlepszą magisterską pracę dyplomową, a także otwarcie wystawy pokonkursowej. W uroczystości wzięli udział: prof. Marta Kosior-Kazberuk – Rektor Politechniki Białostockiej Jan Mikołuszko – Przewodniczący Rady Nadzorczej Unibep SA, Krzysztof Zahorenko – Dyrektor Operacyjny Unihouse SA ,arch. Tomasz Perkowski – Kierownik Działu Projektowego Unihouse SA, arch. Mateusz Juchimowicz – Kierownik Działu Kreowania Produktu DANWOOD SA, dr arch. Janusz Grycel – Zastępca Prezesa Zarządu Oddziału SARP w Białymstoku, prof. arch. Bartosz Czarnecki – Prezes Zarządu Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich w Białymstoku, członkowie Rady Rozwoju Wydziału Architektury oraz pracownicy i studenci. Uroczystość uświetnił wykład prof. Ewy Kuryłowicz.

Konkurs – idea

Idea przyświecająca Konkursowi to upowszechnianie wiedzy na temat wartości i wyjątkowości drewnianej architektury. Konkurs „Drewno w Architekturze” dotyczy dyplomowych projektów magisterskich wykonanych na wydziałach architektury, w których ukazano wszechstronne walory drewna. Kryteria oceny obejmowały zarówno wartość rozwiązań architektonicznych, jak i jakość relacji pomiędzy tworzywem a kształtowaną formą.

Konkurs jest efektem współpracy Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej z przedsiębiorstwami UNIHOUSE SA i DANWOOD SA, mającymi swoje siedziby w Bielsku Podlaskim, o którym już w XVI wieku Alessandro Guagnini pisał „Bielsko- Miasto drzewiane/ na Podlasiu nayprzednieysze/ nad rzeką Białą/ szerokim rozciągiem przy granicy Litewskiey leży. Zamek też był drzewiany/ ale palony/ od Narwie 4 mile”. Podlasie zawsze kojarzyło się z architekturą drewnianą, a oba wymienione powyżej przedsiębiorstwa są jednymi z największych producentów budynków mieszkalnych z drewna w Europie. Głównym celem konkursu jest promowanie talentu młodych architektów oraz przedstawionych przez nich rozwiązań dotyczących zastosowania drewna w architekturze.

Nagrody i wyróżnienia

Na konkurs wpłynęło 38 prac.

Zgodnie z harmonogramem konkursu „Drewno w Architekturze” 5 listopada 2022 roku odbyło się posiedzenie Jury konkursu. Jury w składzie: dr hab. inż. arch. Aleksander Asanowicz, prof. PB (Przewodniczący Jury), Mateusz Juchimowicz (kierownik Działu Kreowania Produktu DANWOOD S.A.), dr inż. arch. Adam Jakimowicz (Komisarz konkursu), Tomasz Perkowski (Unihouse oddział UNIBEP S.A.), arch. Waldemar Jasiewicz (Podlaska Okręgowa Izba Architektów RP), dr inż. arch. Piotr Trojniel (Prezes zarządu Białostockiego Oddziału SARP), arch. Zbigniew Maćków (Maćków Pracownia Projektowa) dokonało oceny nadesłanych prac. Spośród 38 prac Jury nominowało 11 dyplomów do dalszego procedowania.

Po wielogodzinnej dyskusji Jury postanowiło przyznać trzy nagrody i dwa wyróżnienia.

WYRÓŻNIENIA:

Tytuł pracyDyplomantPromotorUczelnia
Krajobraz zmian. Kształtowanie scenerii nadmorskiej miejscowości MielnoJustyna Dmytryk  dr hab. inż. arch. Magdalena Baborska-NarożnyWydział Architektury Politechniki Wrocławskiej
Funkcje detalu we współczesnej architekturze. Projekt domu mieszkalnego w strefie podmiejskiejWeronika Majchrowicz  Prof. dr hab. inż. arch. Jan SłykWydział Architektury Politechniki Warszawskiej

NAGRODY

Tytuł pracyDyplomantPromotorUczelnia
Trzecia nagroda – L’arte della vita. Centrum artterapii i adaptacja renesansowej kaplicy.Konstancja Wojdak  dr inż. arch. Lukas Olma  Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej
Druga nagroda – The spiral – projekt budynku wielofunkcyjnego z częścią hotelową.Adrian Matuszewski  dr inż. arch. Bartosz DenduraWydział Architektury Politechniki Krakowskiej
Pierwsza nagroda – Architektura mieszkaniowa w obliczu zmian klimatu. Projekt budynku wielorodzinnego w Warszawie.Nadia Sajjadarch. Maciej Miłobędzki, dr arch. Piotr TrębaczWydział Architektury Politechniki Warszawskiej

Opinie o projektach:

Wyróżnienie: „Krajobraz zmian. Kształtowanie scenerii nadmorskiej miejscowości Mielno” Autorka: architekt Justyna Dmytryk, promotor: dr hab. inż. arch. Magdalena Baborska-Narożny Konsultacje: dr inż. arch. Tomasz Głowacki Wydział Architektury, Politechnika Wrocławska Wyróżnienie przyznano za odważne, wręcz prowokacyjne podejście do projektowanej funkcji w kontekście miejsca. Odważna propozycja rozwiązań przestrzennych stanowi refleksyjną polemikę nad jakością przestrzeni publicznych kształtujących polskie miejscowości nadmorskie. Autorka analizuje problem chaotycznej sezonowości przestrzeni na przykładzie Mielna, proponując jej uporządkowanie, i podejmując próbę stworzenia nowej tożsamości miejsca, stwarzając możliwość całorocznego wykorzystania nadmorskiego krajobrazu. Minimalistyczna forma architektoniczna oparta na naturalnym materiale drewnianym i stanowi

niewątpliwy walor pracy.

Wyróżnienie: „Funkcje detalu we współczesnej architekturze. Projekt domu mieszkalnego w streCie podmiejskiej”. Autorka: architekt Weronika Majchrowicz, promotor: prof. dr hab. inż. arch. Jan Słyk Wydział Architektury, Politechnika Warszawska Wyróżnienie przyznano za próbę tworzenia architektury za pomocą detali w kontekście domu jednorodzinnego. W swoich analizach autorka stara się przywrócić rolę detalu zagubionego we współczesnej architekturze. Jak wskazuje sama Autorka, jej praca jest tworzeniem architektury według odwróconego procesu projektowego – od początku którego detal ma przypisane miejsce i role. Sam projekt domu jest jedynie pretekstem do implementacji detalu jako miejsca w którym następuje tworzenie architektury.

III Nagroda: „L’arte della vita -przestrzeń arteterapii i adaptacja renesansowej kaplicy in Val di Lago”. Autorka: architekt Konstancja Wojdak, promotor: dr inż. arch. Lukas Olma Wydział Architektury, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Nagrodę przyznano za poetycką próbę architektonicznej podróży w czasie. Podróży terapeutycznej, której wykreowana przestrzeń może determinować, jak twierdzi sama autorka: efekty wielu rodzajów terapii. Autorka, z dużą pokorą wprowadza odbiorcę pracy w świat bezpiecznych przestrzeni kreując formy umożliwiające spełnienie celu terapeutycznego wpisując się trafnie w klimat zabytkowej architektury środkowej Italii. Zaproponowany rezultat pracy buduje niemal magiczny, piękny artystycznie klimat jej odbioru i przypomina odbiorcy, iż tworzenie architektury może, przy minimalistycznych środkach wyrazu, przedstawić cały wachlarz możliwości wykonywania zawodu architekta. środkach wyrazu, przedstawić cały wachlarz możliwości wykonywania zawodu architekta.

II Nagroda: „The spiral – projekt budynku wielofunkcyjnego z częścią hotelową w Allihies w Irlandii Południowej”. Autor: architekt Adrian Matuszewski, promotor: dr inż. arch. Bartosz Dendura Wydział Architektury, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Nagrodę przyznano za interesujący i wydaje się trafny dialog rewitalizacji zapomnianego miejsca i próby wpisania nowej funkcji zabytkowej budowli za pomocą współczesnego języka architektonicznego. Walorem zaproponowanego rozwiązania jest przyjęcie ascetycznej zasady budowania tkanki funkcjonalnej w oparciu o symbolikę dawnych Celtów. Wzajemne przenikanie różnych form przestrzennych uznać należy za niezaprzeczalny walor pracy. Konsekwentnie i interesująco poprowadzona została przez Autora narracja graficzna pracy, oddająca w pełni surowość miejsca.

I Nagroda: „Architektura mieszkaniowa w obliczu zmian klimatu. Projekt budynku wielorodzinnego w Warszawie”. Autorka: architekt Nadia Sajjad, promotorzy: dr inż. arch. Piotr Trębacz, mgr inż. arch. Maciej MIłobędzki Wydział Architektury, Politechnika Warszawska. Nagrodę przyznano za próbę przedstawienia wartości wirtuwiańskich – trwałości, użyteczności i piękna w odniesieniu do zmiany klimatu, jako wyzwań współczesności, wyrażoną w zaprojektowaniu zrównoważonego budynku współistniejącego z naturą. Autorka proponuje stworzenia uniwersalnego zastosowania hybrydowej, żelbetowo-drewnianej konstrukcji łącznie z pasywnymi strategiami klimatycznymi. W pracy wyraźnie zaakcentowano rozłożenie rozwiązań materiałowych – monolitycznym betonem połączonym z ramowymi konstrukcjami z drewna klejonego. Autorka czytelnie, wyraziła ideę, jak sama nazwała – zdolności budynku do adaptacji. Wartością samą w sobie jest prezentacja idei projektu w tle. Zostało to wyrażone w bardzo przemyślanej i estetycznie podanej formie zeszytów opisowych z których jeden zasługuje na szczególne uznanie – zeszyt odręcznych szkiców ilustrujących twórczą drogę Autorki do końcowego rezultatu.