1. Home
  2. Aktualności
  3. POLITECHNIKA GDAŃSKA W GRONIE DZIESIĘCIU EUROPEJSKICH UNIWERSYTETÓW TECHNICZNYCH ENHANCE
POLITECHNIKA GDAŃSKA W GRONIE DZIESIĘCIU EUROPEJSKICH UNIWERSYTETÓW TECHNICZNYCH ENHANCE
0

POLITECHNIKA GDAŃSKA W GRONIE DZIESIĘCIU EUROPEJSKICH UNIWERSYTETÓW TECHNICZNYCH ENHANCE

0

Politechnika Gdańska razem z Uniwersytetem Technicznym Delft z Holandii oraz szwajcarską Politechniką w Zurychu  dołączyła do konsorcjum europejskich uniwersytetów technicznych ENHANCE. 25 listopada podczas ENHANCE Leadership Meeting w Aachen podpisano porozumienie o współpracy.

Konsorcjum skupia czołowe uczelnie techniczne Europy. Do tej pory w jego skład wchodziło siedem uczelni: Politechnika w Berlinie, RWTH w Aachen, Uniwersytet Techniczny Chalmersa w Göteborgu, Norweski Uniwersytetu Naukowo-Techniczny w Trondheim, Politechnika w Mediolanie, Politechnika w Walencji oraz jedna uczelnia z Polski – Politechnika Warszawska.

Celem projektu Uniwersytet Europejski ENHANCE jest systemowa, strukturalna i trwała współpraca między uczelniami konsorcjum, która doprowadzi do wypracowania nowych rozwiązań wykraczających poza dotychczasowe modele współpracy. Cele szczegółowe, nad którymi pracuje dziesięć członkowskich uczelni to m.in. wprowadzenie na szeroką skalę innowacyjnych metod kształcenia, ułatwienie studentom wyboru przedmiotów z oferty uczelni partnerskich, stworzenie systemu ułatwiającego mobilność społeczności akademickiej i ograniczenie barier biurokratycznych. Uczelnie biorące udział w projekcie podejmują również współpracę z partnerami stowarzyszonymi – przedsiębiorstwami, urzędami miast, organizacjami studenckimi, sieciami badawczymi, fundacjami i organizacjami non-profit.

Podczas listopadowego spotkania w  Aachen, naszą uczelnię reprezentowali  prof. Krzysztof Wilde, rektor PG prof. Janusz Nieznański, prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji oraz mgr Justyna Sudakowska z Działu Współpracy Międzynarodowej.

– Pragniemy mieć istotny wkład w rozwój sojuszu ENHANCE – prawdziwie zintegrowanego i w pełni funkcjonalnego Uniwersytetu Europejskiego, mającego znaczący wpływ na społeczeństwo UE i wykraczającego poza Unię, by pomóc mniej uprzywilejowanym regionom w budowaniu ich potencjału. – powiedział profesor Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej.

Źródło: https://pg.edu.pl/aktualnosci/2022-11/politechnika-gdanska-w-gronie-dziesieciu-europejskich-uniwersytetow?utm_source=facebook_wpis