1. Home
  2. YOUNG ENGINEERS
  3. YE RYNEK
  4. Prof. Andrzej Szarata powołany przez Prezydenta RP do Rady ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji
Prof. Andrzej Szarata powołany przez Prezydenta RP do Rady ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji
0

Prof. Andrzej Szarata powołany przez Prezydenta RP do Rady ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji

0

We wtorek, 22 listopada br. prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda powołał Radę do spraw Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji w ramach Narodowej Rady Rozwoju (stanowi forum debaty o charakterze konsultacyjno-doradczym przy prezydencie RP). W jej skład weszło kilkunastu przedstawicieli świata nauki, w tym gronie dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej prof. Andrzej Szarata. Uroczystość wręczenia nominacji oraz pierwsze posiedzenie Rady odbyły się w Pałacu Prezydenckim. Przewodniczącym Rady ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji został prof. Artur Hugo Świergiel.

– To rada, która ma patrzeć w przyszłość. To jej zasadnicze zadanie, choć oczywiście ważne będzie też dokonywanie diagnozy stanu obecnego: czy dobrze rozwijamy innowacyjność, czy reforma szkolnictwa wyższego właściwie kształtuje model polskiej nauki – mówił prezydent Andrzej Duda podczas pierwszego posiedzenia Rady ds. Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Innowacji. Do zadań nowo powołanej Rady należy w szczególności: przygotowywanie opinii i ekspertyz dla prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; identyfikowanie aktualnych problemów w zakresie szkolnictwa wyższego, nauki i innowacji oraz dokonywanie ich analizy; przegląd i analiza rozwiązań prawnych oraz opracowywanie założeń i projektów prezydenckich inicjatyw legislacyjnych dotyczących szkolnictwa wyższego, nauki i innowacji oraz wspieranie działań prezydenta RP w tych obszarach; tworzenie forum debaty i dialogu w zakresie szkolnictwa wyższego, nauki i innowacji; promocja działań i inicjatyw służących innowacyjności w nauce i gospodarce. 

Jak zapowiedział zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Piotr Ćwik, jednym z pierwszych zadań stojących przed Radą będzie ocena funkcjonowania ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce, która weszła w życie w październiku 2018 r wobec głosów o potrzebie zmian przepisów, docierających do Pałacu Prezydenckiego z różnych środowisk akademickich.

Do Rady ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji został powołany m.in. prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, jeden z najwybitniejszych w Polsce ekspertów w obszarze transportu, szczególnie w zakresie analiz efektywności funkcjonalnej rozbudowy infrastruktury transportowej, ze szczególnym uwzględnieniem modernizacji linii kolejowych i układu drogowego. Prowadzi badania dotyczące zachowań komunikacyjnych w obszarach zurbanizowanych, wykonuje prognozy ruchu na potrzeby rozbudowy dróg wielu polskich miast. Jest autorem modeli transportowych, m.in. dla: Wrocławia, Poznania, Gdańska, Rzeszowa, Warszawy, Krakowa, Kielc, również dla województwa mazowieckiego i małopolskiego; współautorem modelu transportowego greckich Salonik. Jako konsultant w dziedzinie transportu pracuje zarówno w kraju, jak i za granicą (Grecja, Dania, Niemcy, Ukraina, Stany Zjednoczone).  Zasiada w wielu prestiżowych gremiach eksperckich, m.in. przewodniczy Radzie Programowej ds. Rozwoju Systemu Transportowego Miasta Krakowa, działającej przy prezydencie m. Krakowa. Jest członkiem Komisji Nauk Technicznych Polskiej Akademii Umiejętności, Rady Naukowej Metra Warszawskiego, Rady Strategii Rozwoju Krakowa, Rady Naukowej Związku Podhalan w Polsce, Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk, Rady Naukowej Instytutu Techniki Budowlanej, Zespołu Zadaniowego ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością Powietrza w Krakowie, Rady Naukowej Instytutu Kolejnictwa, Komisji Budownictwa Oddziału Krakowskiego PAN. Przewodniczy Radzie Naukowej Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska. 

Chętnie służy stałym wsparciem eksperckim dziennikarzom realizującym tematy dot. transportu.

Więcej informacji na stronie Politechniki Krakowskiej i w serwisie prezydent.pl, tam też zdjęcia z uroczystości do bezpłatnego wykorzystania

Screen za www.prezydent.pl