1. Home
  2. YOUNG ARCHITECTS
  3. YA RYNEK
  4. VERTUA® – BETON Z MISJĄ
VERTUA® – BETON Z MISJĄ
0

VERTUA® – BETON Z MISJĄ

0

Korzyści wynikające z zastosowania niskoemisyjnych betonów to nie tylko troska środowisko, ale również narzędzie do realizacji strategii zrównoważonego rozwoju każdej firmy.

Źródła emisji dwutlenku węgla to w dzisiejszym świecie przede wszystkim przemysł i budownictwo. Samo budownictwo to ok. 40–50% światowej emisji gazów cieplarnianych. Ślad węglowy generowany w budownictwie możemy podzielić na dwa rodzaje: wbudowany oraz operacyjny. Część operacyjna pochodzi z eksploatacji budynku i jest ona poddawana działaniom mającym na celu poprawę jej efektywności oraz jak największe zminimalizowanie jej udziału. Ślad węglowy wbudowany to materiały i technologie wykorzystane podczas wznoszenia obiektów. W tradycyjnej technologii budowlanej stosowanej w Polsce za ponad 60% całego wbudowanego śladu węglowego obiektu odpowiada beton.

Obniżamy ślad węglowy

Zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej odnośnie do zmian w przepisach dotyczących budownictwa konieczne będzie wykonywanie przez projektantów obliczeń śladu węglowego dla całego budynku, uwzględniając pełny cykl życia obiektu. Nowe zasady obejmą od roku 2027 obiekty powyżej 2000 m2, a od 2030 roku wszystkie nowe budynki.

Mając na uwadze, jak duży wpływ na wbudowany ślad węglowy mają materiały budowlane, a w szczególności beton, konieczne jest skupienie większej uwagi na tym materiale. Dysponując konkretnymi wartościami, potwierdzonymi odpowiednimi dokumentami, możemy świadomie projektować i realizować obiekty budowlane również pod kątem poziomu śladu węglowego.

Jak przygotować się do tego procesu?

Przystępując do wyliczeń konkretnych wartości śladu węglowego, musimy dysponować wiarygodnymi danymi co do emisji wykorzystywanych materiałów. Przy dużej różnorodności materiałów budowlanych ważne jest, aby można było precyzyjnie określić poziom śladu węglowego konkretnego materiału zastosowanego podczas budowy. Jest to szczególnie istotne dla produktów betonowych, które w zależności od swoich parametrów i składu wykazują znaczne różnice w wartości tego wskaźnika.

Betony niskoemisyjne, czyli Vertua®

Od zeszłego roku w ofercie CEMEX dostępne są betony niskoemisyjne, które wspierają innowacyjne, zrównoważone budownictwo. Vertua® to nowa grupa materiałów budowlanych przeznaczonych do szerokiego zastosowania w inwestycjach. Betony Vertua® umożliwiają redukcję emisji dwutlenku węgla nawet do 50% w porównaniu z betonem referencyjnym bazującym na cemencie CEM I. Dla każdego produktu z grupy Vertua® możliwa jest dalsza kompensacja CO2, aż do osiągnięcia neutralności w zakresie emisji dwutlenku węgla (produkty zeroemisyjne). Obniżenie emisyjności jest możliwe dzięki stosowaniu zoptymalizowanych receptur opartych o niskoemisyjne składniki oraz lokalne surowce. Betony Vertua® spełniają parametry techniczne analogiczne do betonów standardowych, dlatego dają szerokie możliwości wykorzystania na każdym etapie realizacji projektu. Rozwiązania niskoemisyjne w żaden sposób nie ograniczają możliwości projektowych budynków oraz wyzwań konstrukcyjnych. Nasi specjaliści projektują beton idealnie skrojony pod oczekiwania projektanta.

Inwestycja Biurowiec P180, Skanska

Deklaracje Środowiskowe III typu

Dla całej linii produktów betonowych Vertua® zostały opracowane, zweryfikowane i opublikowane Deklaracje Środowiskowe III typu, czyli tzw. EPD (Environmental Product Declaration). Deklaracje EPD są bardzo przydatnym dokumentem opartym na analizie cyklu życia produktu, opisującym jego właściwości i wpływ na środowisko przez cały okres użytkowania. Wskaźniki zawarte w EPD precyzyjnie informują o pełnym wpływie betonów Vertua® classic i Vertua® plus na środowisko oraz potwierdzają ograniczenie śladu węglowego. Wielkość emisji dwutlenku węgla została zdefiniowana w EPD jako potencjał globalnego ocieplenia i wyrażona w jednostce ekwiwalentu dwutlenku węgla, co pozwala w jednoznaczny oraz jasny sposób zdefiniować poziom emisji CO2 dla betonów Vertua®. Mając do dyspozycji certyfikat EPD, możemy porównać ze sobą dwa produkty pod kątem ich wpływu na środowisko, a tym samym świadomie zdecydować o wyborze produktu o korzystniejszych parametrach. Betony z certyfikatem EPD są dodatkowym atutem w procesach certyfikacji wielokryterialnej budynków BREEAM czy LEED, dzięki czemu można otrzymać dodatkowe punkty w wybranych kategoriach procesu certyfikacji.

Dla firmy CEMEX Polska to kolejny krok w zakresie realizacji celu związanego z ograniczeniem emisji CO2 w branży budowlanej, zgodnie z przyjętą w firmie strategią klimatyczną „Future in Action”. Jako odpowiedzialny producent materiałów budowlanych ciągle dostosowujemy swoje produkty do nowych wymagań i oczekiwań wykonawców, architektów oraz użytkownika końcowego. Współpracujemy z firmami budowlanymi, dla których – podobnie jak dla CEMEX priorytetem jest dążenie w kierunku zrównoważonego budownictwa przyszłości, w tym do ograniczania emisji dwutlenku węgla podczas realizacji inwestycji. Korzyści wynikające z zastosowania niskoemisyjnych betonów to nie tylko troska o środowisko, ale również narzędzie do realizacji strategii zrównoważonego rozwoju każdej firmy.

Inwestycja Osiedle Nova Dąbrówka, Honest Development Sp. z o.o.

Obecne realizacje z wykorzystaniem betonów Vertua®

Wciąż szukamy coraz doskonalszych rozwiązań wspierających rozwój zrównoważonego budownictwa mieszkaniowego. W szczególności dotyczy to efektywnych sposobów na obniżenie śladu węglowego. W Warszawie współpracujemy z Yareal przy realizacji kolejnego etapu inwestycji mieszkaniowej Pozytywny Mokotów. Do budowy III etapu osiedla użyjemy 750 m3 betonu niskoemisyjnego. Kompleks, w którym zastosowano liczne nowoczesne rozwiązania proekologiczne, będzie wyposażony m.in. w aż 3 własne elektrownie słoneczne oświetlające przestrzenie wspólne, w tym wewnętrzną, zieloną oś parkową, ciągnącą się wzdłuż całego osiedla. Wysoki udział proekologicznych rozwiązań zapewnił inwestycji certyfikat w systemie zielonego budownictwa BREEAM z oceną Very Good.

Pierwszą realizacją, na którą dostarczyliśmy beton Vertua®, jest budynek biurowy P180 znajdujący się w Warszawie przy stacji metra Wilanowska. Po dwóch latach od rozpoczęcia budowy Skanska zakończyła realizację biurowca. Budynek otrzymał pozwolenie na użytkowanie, co oznacza, że warszawski rynek biurowy powiększył się o 32 000 m2 powierzchni biurowej. Jak wszystkie powstające obecnie budynki Skanska, P180 spełnia standardy certyfikatów WELL, LEED oraz Obiekt bez Barier, potwierdzając najwyższą jakość budynku i jego pozytywny wpływ na zdrowie oraz komfort pracowników. System certyfikacji WELL mierzy jakość powierzchni biurowej, biorąc pod uwagę jej wpływ na zdrowie i samopoczucie fizyczne oraz psychiczne ludzi. Jest to holistyczne spojrzenie na zdrowie i komfort osób przebywających w biurowcach oraz uzupełnienie standardów zielonego budownictwa.

Inwestycja Pozytywny Mokotów, Yareal

Segment budownictwa biurowego w Polsce jest nadal liderem w proekologicznym podejściu do budownictwa. Kolejnym przykładem współpracy z wykorzystaniem przyjaznych dla środowiska rozwiązań, w tym niskoemisyjnych betonów Vertua®, jest budowa nowego biura w Komornikach koło Poznania realizowana przez firmę DEPENBROCK POLSKA Sp. z o.o. Jest ona zarówno inwestorem, jak i generalnym wykonawcą.

Ciekawą realizacją ukierunkowaną na rozwiązania zrównoważonego budownictwa jest osiedle domów w Piekarach Śląskich. Inwestycja Nova Dąbrówka to przykład pełnego zaangażowania w rozwiązania ekologiczne, materiały niskoemisyjne użyte do budowy, a także szereg rozwiązań użytkowych, takich jak pompy ciepła, panele fotowoltaiczne czy odzysk wody deszczowej. Inwestor firma Honest Development Sp. z o.o. tworzy miejsce nastawione przyjaźnie dla mieszkańców, otoczenie pełne zieleni, ciszy i spokoju.

Odpowiedzialnie w przyszłość

Budownictwo staje przed wielkim wyzwaniem, ale też przed wielką szansą. Podążanie w kierunku zrównoważonego budownictwa to droga do zrównoważonej przyszłości. Szeroko rozumiane rozwiązania proekologiczne w branży materiałów budowlanych powinny stać się celem dla wszystkich producentów. Ważne, aby wszystkie działania poparte były rzetelnymi informacjami, w szczególności dotyczącymi poziomów śladu węglowego.


W celu uzyskania informacji o betonach Vertua® prosimy o kontakt: tel.: +48 607 23 88 22, email: piotr.cencek@cemex.com

Rozwój i wdrażanie technologii materiałów budowlanych CEMEX jest częścią globalnego networku ds. badań i rozwoju, na czele z Centrum Badań CEMEX z Siedzibą w Szwajcarii. Prawa autorskie © 2022 / CEMEX Innovation Holding Ltd., Szwajcaria; Wszystkie prawa zastrzeżone.


Zdjęcie w nagłówku: Inwestycja Biurowiec firmy DEPENBROCK Polska