1. Home
  2. YOUNG ENGINEERS
  3. YE RYNEK
  4. STORA ENSO – REALIZACJA CFE POLSKA
STORA ENSO – REALIZACJA CFE POLSKA
0

STORA ENSO – REALIZACJA CFE POLSKA

0

Projekt dotyczy budowy hali z instalacją do recyklingu włókien celulozowych z materiałów trudno przetwarzalnych. Stora Enso, wiodąca globalna grupa produkująca papier, połączyła siły z Tetra Pak, wiodącym producentem opakowań do żywności, aby stworzyć linię do recyklingu kartonów na napoje.

Stora Enso odzyska materiały włókniste, które zostaną oddzielone od reszty zużytych opakowań, w celu ponownego wykorzystania jako surowiec w tym samym miejscu. Tetra Pak zapewni recykling i ponowne wykorzystanie polimerów i aluminium obecnego w opakowaniu. Oczekuje się, że nowa linia do recyklingu będzie mieć wydajność 50 000 ton UBC (Used Beverage Carton). Jest to pierwsza tego typu realizacja w Europie.

Źródło: https://cfe.com.pl/realizacja/stora-enso/