1. Home
  2. YOUNG ARCHITECTS
  3. YA RYNEK
  4. WYZWANIA NA RYNKU BUDOWLANYM
WYZWANIA NA RYNKU BUDOWLANYM
0

WYZWANIA NA RYNKU BUDOWLANYM

0

Galopująca inflacja, rosnące ceny energii, brak surowców, skutki wojny w Ukrainie – jak z tą trudną sytuacją radzą sobie liderzy branży budowlanej? W rozmowie z Natalią Chylińską opowiada o tym MICHAŁ GRYS, Dyrektor Pionu Materiały, Członek Zarządu CEMEX Polska.

Natalia Chylińska: Obecna sytuacja ekonomiczna w kraju oraz polityczna na świecie nie ułatwiają realizacji postawionych sobie celów. Jakie wyzwania dotknęły branżę budowlaną i rynek betonu towarowego?

Michał Grys: Nieprzewidywalność i zmienność otoczenia gospodarczego to chyba największe wyzwanie, z którym obecnie się mierzymy. Bardzo wysoka, wciąż rosnąca inflacja w połączeniu z przewidywanym spadkiem dynamiki wzrostu PKB oraz wzrostem stóp procentowych niesie ze sobą liczne zagrożenia. Koszty prowadzenia działalności są w obecnej sytuacji trudne do oszacowania. Do tego dostępność niektórych surowców czy materiałów jest ograniczona, przerwane zostały bowiem łańcuchy dostaw, co jest wprost związane z sytuacją w Ukrainie. Dodatkowo część pracowników z Ukrainy wróciła do kraju, co przekłada się na odczuwalny brak rąk do pracy. Dynamicznie rosnące koszty oraz korekty po stronie sprzedaży, np. w segmencie mieszkaniowym powodują, że inwestorzy wstrzymują się z decyzjami o rozpoczęciu nowych projektów. Z kolei już prowadzone budowy borykają się z ryzykiem przesunięć i opóźnień, a nawet zatrzymaniem. Zagrożone mogą być również niektóre inwestycje w segmencie budownictwa infrastrukturalnego. Wykonawcy mierzą się z falą nadzwyczajnych wzrostów kosztów. Ponadto budżety samorządów, które mogłyby być przeznaczone na inwestycje, są znacznie ograniczone, a także dodatkowo obciążone kosztami związanymi z napływem uchodźców z Ukrainy.

N.Ch.: Jak sobie zatem radzić z tymi zagrożeniami, które niewątpliwie będą się pogłębiały w najbliższym czasie?

M.G.: Szansą dla branży może być uruchomienie kolejnych transz ze środków unijnych na realizację projektów infrastrukturalnych finansowanych lub współfinansowanych ze środków publicznych. Kontynuacja programów w zakresie budownictwa drogowego i kolejowego, ale też potencjał dla nowych inwestycji w obszarze energetyki czy budownictwa hydrotechnicznego mogą być „stabilizatorem” dla branży budowlanej w nadchodzącym czasie, kiedy to przewidujemy spadki aktywności inwestorów prywatnych. W przypadku inwestycji infrastrukturalnych finansowanych ze środków rządowych lub samorządowych, których realizacja trwa kilka lat, konieczne jest wprowadzenie nadzwyczajnych rozwiązań prawnych dedykowaną specustawą, gwarantujących stabilność działalności firm wykonawczych, w szczególności efektywną, uczciwą waloryzację ich wynagrodzeń uwzględniającą nadzwyczaj gwałtownie rosnące koszty realizacji inwestycji. Drugi istotny aspekt to uruchomienie i wydatkowanie środków UE z Krajowego Planu Odbudowy oraz nowej perspektywy budżetowej.

N.Ch.: Czy mimo tych trudności CEMEX sukcesywnie realizuje swoje cele i założenia?

M.G.: Nasza sytuacja jest stabilna. Mierzymy się podobnie jak większość przedsiębiorstw ze skutkami galopującej inflacji, w szczególności po stronie kosztów nośników energii, paliw, kosztów pracy oraz surowców i materiałów do produkcji. Stawiamy przy tym niezmiennie na rzetelną obsługę klienta oraz realizację celów środowiskowych, jak również szczególnie dbamy o bezpieczeństwo naszych pracowników, a także podwykonawców, kładąc nacisk na przestrzeganie zasad BHP. Łagodzenie zmian klimatu poprzez realizację naszej strategii na rzecz klimatu „Future in Action” to jeden z głównych priorytetów CEMEX. W ramach tej strategii m.in rozwijamy stale nasz portfel produktów, wzbogacając go o niskoemisyjne rozwiązania dla zrównoważonego budownictwa. Oferowane przez nas betony z linii Vertua®, w tym Vertua® classic z redukcją emisji CO2 do 30%i Vertua® plus – z redukcją emisji CO2 do 50%1, cieszą się coraz większym zainteresowaniem, dlatego pozyskaliśmy dla nich deklaracje środowiskowe EPD, promując jednocześnie ideę zrównoważonego budownictwa. Deklaracje EPD ułatwią firmom wykonawczym i inwestorom wiarygodne obliczenie śladu węglowego dla realizowanych przez nich inwestycji z użyciem betonów z linii Vertua®. Naszym nadrzędnym celem jest ograniczenie emisji CO2 w zakładach cementowych w Europie o co najmniej 55%do 2030 r. Warto nadmienić, że CEMEX w regionie Europy już w 2020 r. osiągnął poziom redukcji emisji CO2 na poziomie 35%. Kolejne kroki rozwoju naszego portfela produktów to kruszywa pochodzące z recyklingu i beton produkowany z wykorzystaniem tych kruszyw. Inwestujemy również w odnawialne źródła energii. Pracujemy nad rozwojem projektów fotowoltaicznych zlokalizowanych w naszych zakładach. Powstała już instalacja na terenie wytwórni betonu w Pruszkowie, ale pracujemy nad uruchomieniem następnych instalacji w kolejnych wytwórniach betonu towarowego oraz kopalniach kruszyw. Tego typu inwestycje pozwalają nam realizować nasze cele środowiskowe, a zarazem zwiększać efektywność i obniżać koszty. W obecnej sytuacji gospodarczej wiele rozwiązań dotyczących efektywności energetycznej, redukcji zużycia paliw czy wody niesie ze sobą efekt nie tylko ekologiczny, ale także ekonomiczny.

N.Ch.: Czy obecna sytuacja rynkowa pozwala na myślenie o rozwoju? Czego możemy się spodziewać w niedalekiej przyszłości?

M.G.: Znaczny potencjał rozwoju widzimy wciąż w segmencie infrastruktury. Tu możemy spodziewać się kontynuacji inwestycji z zakresu programów budowy dróg i kolei. Dostrzegamy również szanse dla nowych projektów energetycznych czy hydrotechnicznych. Nie mniejszy potencjał na nowe inwestycje widzimy w segmencie budownictwa magazynowego oraz logistycznego. Liczymy na budownictwo mieszkaniowe, a także wzrost zainteresowania inwestorów modelem instytucjonalnego wynajmu długoterminowego. W związku z sytuacją w Ukrainie przybyło nam w Polsce ponad 2 mln ludzi. Rynek mieszkaniowy przeżywa aktualnie zawirowania, ale wciąż widoczne są perspektywy na jego rozwój.

N.Ch.: No właśnie, wiele firm zaangażowało się w pomoc Ukrainie. Jaką cegiełkę dorzucił CEMEX?

M.G.: Widząc, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, zaangażowaliśmy się we wsparcie uchodźców z Ukrainy. W pierwszej kolejności skoncentrowaliśmy się na zapewnieniu doraźnego wsparcia w społecznościach lokalnych, w pobliżu naszych zakładów. CEMEX zaangażował się w przekazywanie środków pierwszej potrzeby do ośrodków recepcyjnych oraz przyborów szkolnych dla dzieci z Ukrainy podejmujących naukę w szkołach wokół naszych głównych zakładów. Działania CEMEX dodatkowo wsparli nasi pracownicy w ramach zbiórek darów rzeczowych, organizowanych w naszych zakładach. Warto tu podkreślić, że od pierwszych godzin konfliktu pracownicy CEMEX uczestniczą w działaniach pomocowych, także w ramach wolontariatu pracowniczego, dzięki któremu mogą wykorzystać jeden dzień roboczy na rzecz osób poszkodowanych przez wojnę w Ukrainie. Na tym jednak nie koniec, gdyż w Grupie CEMEX odbyła się zbiórka pieniężna na rzecz UNHCR – Agencji ONZ ds. Uchodźców – w celu wsparcia osób dotkniętych wojną w Ukrainie. CEMEX podwoił kwotę przekazaną przez swoich pracowników, dzięki czemu na pomoc uchodźcom przekazano prawie 400 tys. złotych.

  1. W porównaniu z referencyjnym betonem opartym na najbardziej popularnym w Polsce cemencie portlandzkim CEM I 42,5R.

Rozwój i wdrażanie technologii materiałów budowlanych CEMEX jest częścią globalnego networku ds. badań i rozwoju, na czele z Centrum Badań CEMEX z Siedzibą w Szwajcarii. Prawa autorskie © 2022 / CEMEX Innovation Holding Ltd., Szwajcaria;