1. Home
  2. DWA OBLICZA
  3. KONKURS DWA OBLICZA
  4. WYRÓŻNIENIE I 3 TYS. ZŁ DLA ZESPOŁU POLITECHNIKA KRAKOWSKA
WYRÓŻNIENIE I 3 TYS. ZŁ DLA ZESPOŁU POLITECHNIKA KRAKOWSKA

WYRÓŻNIENIE I 3 TYS. ZŁ DLA ZESPOŁU POLITECHNIKA KRAKOWSKA

0

Prezentujemy projekt AKADEMIK MARZEŃ – BELVAL, LUKSEMBURG, który zdobył WYRÓŻNIENIE w Konkursie „DWA OBLICZA JEDNA PRZYSZŁOŚĆ BETONU KOMÓRKOWEGO I PREFABRYKACJI BETONOWEJ, w zadaniu „Projekt koncepcyjny architektoniczno-inżynierski współczesnego akademika marzeń w wybranej lokalizacji”, uwzględniający zastosowanie dwóch podstawowych technologii: prefabrykacji betonowej oraz autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK).

WYRÓŻNIENIE I 3 TYS. ZŁ DLA ZESPOŁU

POLITECHNIKA KRAKOWSKA
WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ, WYDZIAŁ ARCHITEKTURY

AKADEMIK MARZEŃ – BELVAL, LUKSEMBURG

Zespół: Dawid Stanek, Wydział Architektury, Natalia Solewska, Wydział Architektury, Marcin Majda, Wydział Inżynierii Lądowej, Gabriela Wojtas, Wydział Inżynierii Lądowej.

Opiekunowie: dr hab. inż. arch. Marcin Charciarek, prof. PK, Wydział Architektury, dr inż. Magdalena Kijania-Kontak, Wydział Inżynierii Lądowej.

Projekt Akademika Marzeń ma być odzwierciedleniem tego co racjonalne i ekonomiczne we współczesnej architekturze. Akademik ma być propozycją dla Belvalu w Luksemburgu i modelowej prefabrykacji w programie miasteczka studenckiego. Nasza propozycja wpisuje się w syntezę myślenia o „domu prefabrykowanym” jako intencji ekonomiki kształtu, modularności, powtarzalności technologicznej oraz formie określającej konkretny model użytkowy.  Wybrana lokalizacja dotyczy przestrzeni pofabrycznej części Belvalu, mającej za cel decentralizacje funkcjonalną względem stolicy Luksemburga. Prefabrykacja budynku przyczyniłaby się do rozwiązania problemów występujących na tym obszarze – braku typowego miasteczka studenckiego. Tego rodzaju wzorcowa i powtarzalna zabudowa miałaby wpływ na zmniejszenie kosztów inwestycji oraz dodatkowo wprowadzałoby czytelny układ urbanistyczny, wprowadzający gradację przestrzenną pomiędzy strukturą naukową oraz centrum miasteczka.  Forma wiąże się z ekonomicznym rozwiązaniem rdzenia ortogonalnego oraz swobodniejszej konstrukcji samonośnej balkonów. Wizualna ciężkość brył rozbijana jest przez liczne elementy zieleni oraz propozycję urban farming.  

Struktura budynku zawiera idee otwarcia przestrzeni na wzór układu z „planem wolnym”, który może ulec przeobrażeniu w  nowy układ funkcjonalny. Część główną konstrukcji stanowią słupy prefabrykowane, na których oparte są prefabrykowane belki i stropy typu TT oraz HC. Konstrukcja budynku została oddylatowana na trzy odrębne segmenty, budynek główny wraz z częścią garażu podziemnego, garaż podziemny poza obrysem budynku oraz taras. Ściany wewnętrzne działowe zostały zaprojektowane jako elementy wypełniające. Ściany nośne z bloczków Silka o grubości 18 cm oraz ściany działowe z bloczków Ytong o grubości 10 cm.    

O autorach

inż. arch. Dawid Stanek, lider zespołu 
Student 2 roku II stopień Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej.  Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej na kierunku Architektura. Autor wielu referatów oraz artykułów konferencyjnych na płaszczyźnie ogólnopolskiej oraz międzynarodowej. Wielokrotny stypendysta stypendium rektora dla najlepszych studentów. Lider zespołu do konkursu „Dwa oblicza, jedna przyszłość”. Obecnie projektant architektury oraz asystent koordynatora cyfryzacji procesów projektowych przy wykorzystaniu środowiska BIM oraz programów towarzyszących modelowaniu 3D. Pasją jest dobry design, architektura, nowe technologie wspierające kreatywność (VR oraz AR) oraz sztuka surrealistyczna.  

inż. arch. Natalia Solewska 
Studentka 2 roku II stopień Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej.  Architektka w zespole konkursowym „Dwa oblicza, jedna przyszłość”. Autorka artykułów, referatów oraz wystąpień o architekturze i urbanistyce. Kilkukrotnie uzyskiwała stypendium Rektora dla najlepszych studentów. Aktywnie udziela się w wolontariatach i działaniach naukowo badawczych, prowadząc warsztaty edukacyjne. Członkini grupy artystycznej MOSAIC, integrującej różne środowiska twórcze. Jej pasją są nowoczesne trendy w architekturze, rysunek i grafika komputerowa. 

inż. Marcin Majda
Student I roku II stopnia na Wydziale Inżynierii Lądowej, specjalność Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie, Politechniki Krakowskiej. Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej na kierunku Budownictwo. Członek i v-ce Przewodniczący Studenckiego Koła Naukowego Konstrukcji Żelbetowych CONKRET. Kilkukrotnie uzyskiwał stypendium Rektora dla najlepszych studentów. Zawodowo projektant konstrukcji stalowych, specjalizujący się w obliczeniach numerycznych z wykorzystaniem zaawansowanego oprogramowania MES. Pasjonat konstrukcji żelbetowych i stalowych. W życiu prywatnym interesuje się sportem, lubi spędzać aktywnie czas z rodziną i przyjaciółmi.  

inż. Gabriela Wojtas 
Absolwentka Budownictwa na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Aktualnie kontynuuje swoją naukę na pierwszym roku studiów magisterskich na specjalności Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie. Kilkukrotnie uzyskiwała stypendium Rektora dla najlepszych studentów. Członek Studenckiego Koła Naukowego Konstrukcji Żelbetowych CONKRET.  Swoją praktykę zawodową realizuje, pracując jako Inżynier Budowy. W czasie wolnym od pracy pasjonuje się aktywnym spędzaniem czasu na świeżym powietrzu. Obecnie jej zainteresowania naukowe koncentrują się na konstrukcjach żelbetowych oraz sprężanych.  

Opiekunowie

dr hab. inż. arch. Marcin Charciarek, prof. PK
Kierownik zespołu dydaktycznego (Architektura Elementarna) w Katedrze Projektowania Architektonicznego A-6 Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej. Autor i współautor wielu opracowań, artykułów dotyczących idei architektury betonowej, prefabrykacji betonowej, technologii betonu – m.in. monografii pt. „Związki idei i materii w architekturze betonowej” w 2015 roku oraz opracowania „Detale architektury betonowej cz. 1 – Architektura polska 2008-2018” i „Detale architektury betonowej cz. 2 – architektura polska 2017-2021”. Najważniejsze nagroda – Grand Prix na Miedzynarodowym Biennale Architektury w 2004 roku z pracę Muzeum Tadeusza Kantora. Miłośnik dobrej muzyki i dobrego towarzystwa. „Architektura to budowanie idei zgodnej z emocją i materią”. 

dr inż. Magda Kijania-Kontak 
Adiunkt w Katedrze Konstrukcji Żelbetowych i Sprężonych na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. W pracy zawodowej skupia swoje zainteresowania w dziedzinie Konstrukcji Żelbetowych i Murowych. Prowadzi zajęcia projektowe na pierwszym i drugim stopniu na kierunku Budownictwo. Od początku pracy jest opiekunem koła naukowego CONKRET z którym od dziewięciu lat organizuje Ogólnopolską Konferencję Studentów i Doktorantów EUROINŻYNIER. W pracy naukowej specjalizuje się w zagadnieniu przyczepności między betonem wysokowartościowym a stalą wysokiej wytrzymałości. Efektem jej pracy są referaty na krajowych i międzynarodowych konferencjach oraz artykuły w czasopismach naukowych. Prywatnie mama dwóch córek. W czasie wolnym ceni sobie aktywny wypoczynek wraz z rodziną.  


ORGANIZATORZY KONKURSU:
miesięcznik Builder, Stowarzyszenie Producentów Betonów

PARTNER TECHNOLOGICZNY: WSC Witold Szymanik i S-ka

Fundatorem nagród w Konkursie „DWA OBLICZA JEDNA PRZYSZŁOŚĆ JEST STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW BETONÓW”

WYNIKI KONKURSU

SKŁAD KAPITUŁY