1. Home
  2. BUILDER MOVIE TV
  3. Opracowania typu STEŚ i koncepcja programowa dla dróg ekspresowych i autostrad.
Opracowania typu STEŚ i koncepcja programowa dla dróg ekspresowych i autostrad.

Opracowania typu STEŚ i koncepcja programowa dla dróg ekspresowych i autostrad.

0

Prezentujemy nagranie spotkania z Arkadiuszem Palką, Kierownikiem Projektu IVIA S.A. O roli głównego projektanta, współpracy z zamawiającym. Konsultacje społeczne. Jaki wpływ ma Projektant na końcową trasę projektowanej drogi.

Celem spotkania było przedstawienie wyzwań, jakie stawia się inżynierom, przy realizacji Studiów Techniczno-Ekomoniczno-Środowiskowych (STEŚ), omówienie przygotowania długoterminowych harmonogramów prac oraz prowadzenia spotkań informacyjnych z gminami oraz mieszkańcami, w zakresie prowadzonych inwestycji.

Prowadzący: Arkadiusz Palka, Kierownik Projektu IVIA S.A.

Arkadiusz Palka, Inżynier budownictwa, projektant. Od 2000 roku swoją wiedzę oraz doświadczenie zawodowe wykorzystuje w realizacji dużych projektów inwestycyjnych, prowadząc temat dokumentacji projektowych, od momentu zawarcia umowy, aż do etapu oddania inwestycji do użytkowania. Wraz z zespołem projektantów, poszukuje oraz wdraża optymalne rozwiązania projektowe, z uwzględnianiem zagospodarowania terenu. Pozyskuje decyzje administracyjne umożliwiające budowę inwestycji. Obecnie kieruje zespołem inżynierów w biurze projektowym IVIA S.A.