1. Home
  2. YOUNG ENGINEERS
  3. YE DZIAŁANIA
  4. WEBINARIUM ZOPI
WEBINARIUM ZOPI
0

WEBINARIUM ZOPI

0

Zapraszamy na pierwsze webinarium Związku Ogólnopolskiego Projektantów i Inżynierów, które odbędzie się 29 marca w godz. 12:00-14:00, na platformie ZOOM. Wydarzenie zostanie zorganizowane przez miesięcznik Builder, w ramach programu Builder for the Young Engineers.

WEBINARIUM
Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów
29 MARCA 2022, W GODZ. 12:00-14:00
platforma ZOOM

Temat: „Projektowanie – wyzwania w projektowaniu drogowym, kolejowym, gazowym.

PROGRAM WYDARZENIA:

12.00-12.30 
„Projektowanie układów torowych kiedyś, a dziś”
– Ewolucja w projektowaniu układów torowych
– Możliwości, zalety i wady stosowanych programów wspierających.

prowadzący: Michał Korban, Kierownik Pracowni Torowej, Projektant Branży Torowej w Multiconsult Polska sp. z o.o.

12.30 – 13.00
„Projektowanie autostrad w Polsce”
– Zarys problematyki regulacji prawnych dotyczących projektowania drogowego (rozporządzenie drogowe)
– Odstępstwa jako element procesu projektowania- Odstępstwa jako element procesu projektowania
– Etapy projektowania inwestycji drogowej.

prowadzący: Paweł Batóg, Projektant Drogowy, Kierownik Projektu, Koordynator zespołu projektowego w Multiconsult Polska sp. z o.o.
Jarzy Słabik, Główny Projektant Drogowy w Multiconsult Polska sp. z o.o.

13.00 – 13.30
Wyzwania w projektowaniu kolejowym – perony”

prowadzący: Tomasz Menducki, Menadżer ds. Przygotowania Inwestycji w firmie MGGP S.A.

13.30 – 14.00
Sieci gazociągów wysokiego ciśnienia – od projektu do realizacji”

prowadzący: Tomasz Śliz, Lider zespołu branży sanitarnej w firmie MGGP S.A.

PROWADZĄCY:

Michał Korban
Kierownik Pracowni Torowej oraz Projektant Branży Torowej w Multiconsult Polska. Absolwent Politechniki Wrocławskiej Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego w specjalizacji Inżynieria Lądowa. Z kolejową branżą torową związany od 2007 r. Przez ostatnie 15 lat uczestniczył w kilkudziesięciu projektach krajowych oraz zagranicznych, w tym w międzynarodowych zespołach rozproszonych. Członek Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa. Od 2019 roku Inżynier Europejski (Eur Ing) wpisany do rejestru FEANI.

Paweł Batóg
Uprawniony projektant drogowy, Kierownik Projektu, Koordynator zespołu projektowego w Multiconsult Polska. Absolwent Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach oraz studiów podyplomowych Politechniki Warszawskiej z zakresu Zarządzania w budownictwie. Inżynier budownictwa lądowego o specjalności drogi i mosty z 21-letnim doświadczeniem w projektowaniu dróg od etapu STEŚ, przez koncepcje programowe, po projekt budowlany i wykonawczy oraz materiały przetargowe. Bierze udział w aktualizacjach i optymalizacji dokumentacji projektowej oraz nadzorach autorskich. Współpracuje z geodetami, geologami, architektami oraz projektantami branżowymi. Członek Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP.

Jerzy Słabik
Projektant Multiconsult Polska posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania i zarządzania robotami budowlanymi w specjalności drogowej. Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Inżynierii Lądowej. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w projektowaniu dróg. Autor i współautor wielu dokumentacji projektowych od etapu STEŚ, przez koncepcje programowe, po projekty budowlane i wykonawcze. Audytor Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz członek Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Tomasz Śliz
Lider zespołu branży sanitarnej w firmie MGGP S.A. posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej i specjalności Zaopatrzenie w wodę, usuwanie i unieszkodliwianie ścieków i odpadów oraz ochrona jakości wód. Współautor kilkunastu dokumentacji projektowych o znaczeniu lokalnym i krajowym – m.in. odcinek gazociągu DN1000 w ramach projektu Baltic Pipe.

Tomasz Menducki
Menadżer ds. Przygotowania Inwestycji Sektora Inżynieria w firmie MGGP S.A. Posiada 14-letnie doświadczenie w branży kolejowej. Obecnie bierze udział w realizacji projektów kolejowych w charakterze Głównego Projektanta i Koordynatora. Absolwent Politechniki Krakowskiej Wydziału Inżynierii Lądowej w specjalności Drogi Kolejowe.

Podczas webinarium każdy uczestnik będziecie miał możliwość zadawania pytań i dyskusji z prowadzącymi na temat prezentowanej tematyki. ZAPRASZAMY DO PRZYGOTOWA NIA PYTAŃ.

KAŻDY UCZESTNIK OTRZYMA IMIENNY CERTYFIKAT POTWIERDZAJACY UDZIAŁ W WEBINARIUM UWAGA, żeby otrzymać certyfikat konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych ( i zarejestrowanie się na platformie BUILDER o raz udział w webinarium w dniu 29 marca 2022 r. (w formie on-line).

ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ DZIŚ! każda osoba zarejestrowana na wykład (na podany adres mailowy przy rejestracji) otrzyma link do wydarzenia na platformie Zoom.

LINK DO REJESTRACJI: https://b4f.buildercorp.pl/Events/Details/184


ZWIĄZEK OGÓLNOPOLSKI PROJEKTANTÓW I INŻYNIERÓW
ZOPI to powołana w 2020 r. organizacja, której celem jest ochrona interesów podmiotów skupiających swoją działalność na projektowaniu, usługach inżynieryjnych oraz usługach powiązanych.


Czuwa nad prawidłowością tworzonych warunków realizacji kontraktów obejmujących projektowanie, usługi inżynieryjne oraz konsultingowe, wykorzystując środki przewidziane prawem m.in. dla wzruszenia niekorzystnych oraz niezgodnych z przepisami zapisów dokumentacji przetargowej.

ZOPI aktywnie działa na rzecz dokonywania zmian w prawie, uwzględniając realia rynkowe, tak w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Stanowi platformę wymiany doświadczeń, poglądów oraz oczekiwań branży.


Zapraszamy na webinarium, podczas którego specjaliści zrzeszonych w ZOPI organizacji przybliżą Państwu praktyczne aspekty pracy projektanta, podzielą się doświadczeniami oraz podpowiedzą, jak budować ścieżkę rozwoju zawodowego.