1. Home
  2. YOUNG ENGINEERS
  3. YE INSPIRACJE
  4. PORT JACHTOWY W GÓRKACH ZACHODNICH ZOSTANIE ROZBUDOWANY
PORT JACHTOWY W GÓRKACH ZACHODNICH ZOSTANIE ROZBUDOWANY
0

PORT JACHTOWY W GÓRKACH ZACHODNICH ZOSTANIE ROZBUDOWANY

0

Górki Zachodnie będą jeszcze bardziej przyjazne dla żeglarzy. Wkrótce rozpocznie się rozbudowa, dzięki której trzy nabrzeża i pirs zostaną powiększone. Pojawią się też nowe pomosty, falochron i wyposażenie, które podniesie komfort odwiedzających to miejsce. Umowa na wykonanie prac pomiędzy Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska, a sopocką firmą NDI została podpisana.

– To kolejna inwestycja hydrotechniczna, którą będziemy mieli przyjemność realizować – mówi Małgorzata Winiarek – Gajewska Prezes Grupy NDI. – Ostatnio podpisaliśmy umowy  na rozbudowę portu w Krynicy Morskiej oraz portu w Pucku. Jesteśmy trójmiejską firmą więc tym bardziej cieszy nas, kiedy możemy pracować na rzecz regionu. W ramach inwestycji na Górkach Zachodnich będziemy wykonywać przebudowę trzech istniejących nabrzeży i pirsu oraz zadbamy o dostawę i montaż nowych pomostów pływających i falochronu pływającego – dodaje Małgorzata Winiarek – Gajewska.

W zakresie prac jest też pogłębianie akwenu do rzędnej -4 metra, wyczerpanie urobku z dna o kubaturze ok. 10,7 tys. m3 (powierzchnia ok. 14 tys. m2) oraz wykonanie oznakowania nawigacyjnego.

Wykonawca na realizację inwestycji ma 12 miesięcy. Będzie to pracowity czas, ponieważ zadań jest niemało.

Wśród robót do realizacji na lądzie jest m. in. wykonanie ścian oporowych (przeciwpowodziowych), demontaż istniejącego żurawia i montaż nowego na nabrzeżu „S”. Wybudowany zostanie fragment kanalizacji sanitarnej od punktu odbioru ścieków do zbiornika bezodpływowego, fragment sieci energetycznej, kanalizacja kablowa oraz teletechniczna. 

Aby z Portu Jachtowego można było korzystać o każdej porze, pojawi się nowe oświetlenie. W planach jest także wykonanie nowej nawierzchni i trawników oraz postawienie tablic informacyjnych.

Jeszcze więcej pracy czeka na wykonawcę „na wodzie”. Przed nim m. in. roboty czerpalne w basenie portu jachtowego i akwenie Wisły Śmiałej. W trakcie potrzebne będzie też wykonywanie badań jakości czystości osadów dennych oraz urobku.

Przebudowane zostaną również nabrzeża „W”, „S”, „N” oraz pirs „E”. Należy także rozebrać drewniane pomosty i wybudować nowe, pływające pomosty i falochron.

Grupa NDI musi zadbać o wyposażenie nabrzeża: pachoły cumownicze, drabinki wyłazowe, odbojnice, stojaki na koło ratunkowe, postumenty oświetleniowe zasilające wyposażone w gniazda elektryczne i zawory wodne. Pojawi się też sprzęt ratowniczych i rampa dla osób niepełnosprawnych.

Fot. Grupa NDI

Inwestorem jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańsk. Za projekt odpowiada Biuro Projektów Budownictwa Morskiego Projmors Sp. z o.o. Koszt prac to ponad 18,5 miliona złotych.