1. Home
  2. RANKING WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY
  3. WYRÓŻNIENIE W RANKINGU TOP10 FOR THE FUTURE 2020/21
WYRÓŻNIENIE W RANKINGU TOP10 FOR THE FUTURE 2020/21

WYRÓŻNIENIE W RANKINGU TOP10 FOR THE FUTURE 2020/21

0

Oddajemy głos dziekanom Wydziałów Architektury, które znalazły się w RANKINGU TOP10 FOR THE FUTURE 2020/21.

WYRÓŻNIENIE
UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY W BYDGOSZCZY

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA

dr hab. inż., prof. UTP
MACIEJ DUTKIEWICZ
Dziekan Wydziału Budownictwa,
Architektury i Inżynierii Środowiska
Uniwersytetu Technologiczno-
-Przyrodniczego w Bydgoszczy

W imieniu własnym i całej społeczności Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy pragnę bardzo serdecznie podziękować za przyznane naszemu Wydziałowi wyróżnienie w Rankingu TOP 10 FOR THE FUTURE 2020-2021, przygotowanym przez miesięcznik „Builder”.

Wyróżnienie to jest dla nas bardzo istotne, ponieważ daje nam motywację do dalszych działań mających na celu podnoszenie, jakości kształcenia oraz poszerzanie oferty dydaktycznej, a co za tym idzie zwiększanie satysfakcji studentów.

W roku akademickim 2021/22 Wydział wejdzie w 53 rok swojej działalności i mamy już ponad 12 tysięcy absolwentów.

Na naszym Wydziale, na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia prowadzimy obecnie pięć kierunków studiów, tj.: budownictwo (3,5 roku), inżynierię środowiska (3,5 roku), architekturę (4 lata), architekturę wnętrz (3 lata) oraz geodezję i kartografię (3,5 roku). Studia stacjonarne drugiego stopnia prowadzone są na kierunkach: budownictwo (1,5 roku) w czterech specjalnościach – budownictwo niskoenergetyczne, konstrukcje budowlane i inżynierskie, mosty oraz drogi, ulice i lotniska; inżynieria środowiska (1,5 roku) w dwóch specjalnościach – instalacje sanitarne i przemysłowe, konwencjonalne i odnawialne źródła energii; architektura (1,5 roku) oraz architektura wnętrz (2 lata).

Równie bogatą ofertę dydaktyczną posiadamy na studiach niestacjonarnych, gdzie zarówno na pierwszym jak i drugim stopniu możliwe jest kształcenie na kierunkach budownictwo i inżynieria środowiska W przypadku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia edukacja trwa 4 lata, natomiast drugiego stopnia – 1,5 roku.

Dążymy do poszerzenia naszej oferty dydaktycznej. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku zatrudnienia, przygotowujemy nowy kierunek na studiach drugiego stopnia, którym jest geodezja i gospodarka nieruchomościami. Z pewnością będzie on cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony przyszłych studentów, a także da możliwość dalszego kształcenia naszym absolwentom studiów pierwszego stopnia kierunku geodezja i kartografia.

W przyszłości na naszym Wydziale planujemy również uruchomienie studiów w języku angielskim. Będzie to oferta kierowana zarówno do studentów z zagranicy jak i studentów polskich chcących studiować ten kierunek w języku angielskim.

Staramy się, aby kształcenie studentów odbywało się na wysokim poziomie. Nasi absolwenci coraz liczniej biorą udział w licznych konkursach, zajmując pierwsze lokaty. Nasi absolwenci stanowią kadrę kierowniczą wielu przedsiębiorstw i firm budowlanych regionu, w Polsce i za granicą.

Kadra naukowa Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska charakteryzuje się dużym potencjałem naukowo-badawczym, który umożliwia realizowanie wielu projektów badawczych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Posiadając tak wykwalifikowaną kadrę i bogatą bazę laboratoryjną prowadzimy współpracę z przedsiębiorcami poprzez wykonywanie różnego rodzaju badań.