Home WSPIERAMY OGÓLNOPOLSKI ZJAZD DZIEKANÓW KIERUNKU BUDOWNICTWO
OGÓLNOPOLSKI ZJAZD DZIEKANÓW KIERUNKU BUDOWNICTWO
0

OGÓLNOPOLSKI ZJAZD DZIEKANÓW KIERUNKU BUDOWNICTWO

0

Udział „Buildera” w Ogólnopolskim Zjeździe Dziekanów kierunku Budownictwo, Politechnika Warszawska filia w Płocku, 10-11.06.2021r.

„Builder” uczestniczył w dorocznym Zjeździe Dziekanów kierunku Budownictwo, który odbył się w Płocku w filii Politechniki Warszawskiej w dniach 10-11.06.2021r. Obecność podczas zjazdu umożliwiła prezentację nowej edycji „Programu dla Młodych Inżynierów” organizowanego przez „Builder” we współpracy z wydziałami budownictwa w całym kraju oraz wydawnictwa i portalu „Builder Science” prezentujących artykuły naukowe. Prezes wydawnictwa „Builder” Marek Zdziebłowski podsumował efekty współpracy przy realizacji „Programu dla młodych inżynierów” oraz podziękował Dziekanom za dotychczasowe zaangażowanie w program. Podkreślił także rolę „Buildera” jako platformy ułatwiającej kontakty środowiska naukowego z biznesem. Zjazd stanowił także okazję do nawiązania relacji z nowo powołanymi dziekanami w celu przybliżenia im działalności „Buildera” i omówienia kierunków współpracy. Na zjeździe dyskutowano także o wypracowaniu nowej koncepcji jednolitych studiów, dostosowaniu form dydaktycznych do preferencji nowych pokoleń studentów oraz zaprezentowano rozwiązania w zakresie umiędzynaradawiania studiów.

open