1. Home
  2. KONKURSY
  3. KDMA
  4. Projekt nowoczesnego ośrodka kultury dla seniorów w Rzeszowie
Projekt nowoczesnego ośrodka kultury dla seniorów w Rzeszowie
0

Projekt nowoczesnego ośrodka kultury dla seniorów w Rzeszowie

0

FINALISTKA

Karolina Kowal
Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej

Projekt jest odpowiedzią na postępujące zjawiska demograficzne w społeczeństwie. Koncepcja zakłada wykreowanie przestrzeni nastawionej na działalność kulturalną przeznaczoną dla konkretnej grupy odbiorców. Budynek został zlokalizowany na skraju miasta Rzeszowa, na wzgórzu leżącym na osiedlu Matysówka. Miał być alternatywą dla bogatego kulturalnie centrum. Wybrany teren, charakteryzuje się wysokimi walorami krajobrazowymi, widokiem na panoramę miasta, dużą ilością zieleni, i niskim wskaźnikiem sąsiadującej zabudowy. Początkowo bryła miała mieć kształt jednolitego prostopadłościanu. Ze względu na dużą kubaturę obiektu zdecydowano się na rozdzielenie jej na pomniejsze części, które połączono przeszklonym korytarzem. Znajduje się on w centrum założenia i stanowi główny punkt orientacyjny w przestrzeni. Oprócz stref sal warsztatowych, bibliotecznych, i restauracyjnych, zaproponowano utworzenie segmentu aktywności ruchowej z salą taneczną i gimnastyczną. Trzecią część stanowi sala widowiskowo-teatralna z zapleczem technicznym. Aby zmniejszyć bilans energetyczny budynku wprowadzono do konstrukcji szkieletowej ocieplenie z kostek słomy oraz zaproponowano umieszczenie paneli fotowoltaicznych na dachach. Budynek posadowiono na fundamentach schodkowych ze względu na spadek terenu. Elewacje oraz pokrycie dachowe wykończono płytami falistymi z włókno-cementu. Kolor ciemnoczerwony ma zwrócić uwagę na funkcję obiektu oraz bryłę, ponieważ założenie składa się z dwóch kondygnacji.

O autorce

Karolina Kowal
Studentka 1 roku studiów drugiego stopnia Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej,  w lutym obroniła pracę inżynierską pt. ,,Projekt nowoczesnego ośrodka kultury dla seniorów w Rzeszowie”, która była  wykonywana pod opieką prof. dr hab. inż. Marka Gosztyły. Obecnie pracuje w grupie zajmującej się opracowywaniem dokumentacji inwentaryzacyjno-projektowej adaptacji Zamku Lubomirskich w Rzeszowie, w katedrze Konserwacji Zabytków Politechniki Rzeszowskiej, która zostanie przedstawiona i przekazana władzom miejskim. Dodatkowo działa w kole architektonicznym ,,Zarys”.