1. Home
  2. Bez kategorii
  3. Projekt hotelu
Projekt hotelu
0

Projekt hotelu

0

WYRÓŻNIENIE

Aleksandra Janczak, Bartłomiej Rozumski, Aleksandra Tofil
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Łukasz Dubel
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej

Głównym wyzwaniem projektowym przed jakim stanęliśmy, było wkomponowanie projektowanej zabudowy w istniejącą tkankę śródmiejskich kamieniec w Lublinie. Potencjał zabytkowych budynków, które dzisiaj stanowią wyjątkową wartość historyczną i kulturową zasługuje na poszanowanie podczas planowania nowych inwestycji w okolicy. Nakreślenie nowego życia na analizowanym przez nas obszarze, nie ma na celu dominacji nad istniejącymi obiektami, lecz na kontynuację interesującej formy poprzez holistyczne podejście do projektowania oraz zastosowanie nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań.

Równie dużym wyzwaniem było rozplanowanie przestrzeni zielonej otaczającej kamienicę. Współczesne śródmieścia są co raz bardziej zabudowane, a jak wiadomo, brak otaczającej nas przyrody oddziałuje negatywnie na nasze samopoczucie i nastrój. Postawiliśmy na otwartą przestrzeń parkową, w której prym wiodą naturalnie występujące w tym rejonie gatunki drzew i krzewów. Jedyną modyfikacją było wprowadzenie ścieżki spacerowej przy użyciu nawierzchni typu Hanse Grand.

W pracy konkursowej podjęto próbę współpracy programu Archicad 24 z programem do analizy MES. Eksport modelu przeprowadzono za pomocą rozszerzenia Structured analytic format xlsx. Za pomocą tej opcji model, który trafił do analizy MES pozbawiony był błędów, a także innych nieprawidłowości. Na jego podstawie przeprowadzono obliczenia, w głównej mierze skupiając się na elementach parkingu podziemnego.


O autorach

Aleksandra Janczak
Studentka trzeciego roku. Doświadczenie zdobywa w biurze projektowym, w trakcie odbywania licznych kursów oraz aktywnie biorąc udział w warsztatach projektowych. Pasjonatka nowoczesnych technologii, postępu cywilizacyjnego oraz ceniąca przemyślaną estetykę, entuzjastka świata roślin.

Bartłomiej Rozumski
Student trzeciego roku Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, wiążący swoją przyszłość zawodową z architekturą wnętrz. Zainteresowany ekonomią, wizualizacjami 3D, sztuką i szeroko pojętym designem.

Aleksandra Tofil
Studentka trzeciego roku architektury na WSPA w Lublinie. Uczestniczka konkursów architektonicznych i artystycznych. Bierze czynny udział w kursach wizualizacji oraz programów graficznych CAD. Interesuje się architekturą ekologiczną, renowacją obiektów zabytkowych, architekturą krajobrazu oraz designem.

Łukasz Dubel
Student trzeciego roku Architektury na WSPA w Lublinie. Absolwent Politechniki Rzeszowskiej na kierunku Budownictwo studia I stopnia, Absolwent Politechniki Lubelskiej na kierunku Budownictwo II stopień. Obecnie pracuje w zawodzie jako Inżynier Budownictwa. Swoją przyszłość wiąże z projektowaniem i wykorzystywaniem technologii BIM głównie na współpracy pomiędzy programami do projektowania architektonicznego, analizy MES i do wykonania rysunków warsztatowych.