1. Home
  2. YOUNG ARCHITECTS
  3. YA INSPIRACJE
  4. VELUX Daylight Visualizer
VELUX Daylight Visualizer
0

VELUX Daylight Visualizer

0
Sprawdź jak wykonać analizę natężenia światła dziennego za pomocą programu VELUX Daylight Visualizer! Warunki związane z wykorzystaniem naturalnego światła w budynkach należy wziąć pod uwagę już we wczesnej fazie projektu. Obowiązujące przepisy w tym norma EN 17037:2018 Daylight in Buildings, formułująca prawne zapisy dla światła dziennego określa, że światło dzienne powinno być najważniejszym źródłem oświetlenia pomieszczeń, a tym samym być jednym z rozwiązań zwiększających efektywność oświetlenia elektrycznego i obniżającym zapotrzebowanie na energię elektryczną.


Analiza światła dziennego

Analiza światła dziennego powinna uwzględniać lokalizację, jak również uwarunkowania przestrzenne (np. obiekty przesłaniające, transmisję światła przez wybrany typ szkła, grubość przegród zewnętrznych, wewnętrzny podział na pomieszczenia oraz wskaźnik odbicia światła od powierzchni wewnętrznych i umeblowania). Równie ważne jest kształtowanie wewnętrznego układu funkcjonalnego pomieszczeń, o które trzeba zadbać w każdej fazie projektowej.Na jakość światła dziennego w budynkach duży wpływ ma geometria budynku, struktura fasady, kontekst i otoczenie zewnętrzne.VELUX Daylight Visualizer to bezpłatne profesjonalne narzędzie do analizy światła dziennego, które pomaga wykonać analizy natężenia i rozkładu światła dziennego w pomieszczeniach wewnątrz budynku z uwzględnieniem powyższych aspektów.

Przedszkole Solhuset w Danii

Podczas prac nad projektem przedszkola Solhuset w Danii, architekci z biura Christiansen&Co (CCO) wykorzystali program VELUX Daylight Visualizer do weryfikacji warunków związanych z oświetleniem naturalnym już we wczesnej fazie projektu.Umożliwiło im to wprowadzenie modyfikacji w projekcie i istotne zwiększenie ilości światła dziennego i poprawę jego dystrybucji w kluczowych pomieszczeniach, ponieważ wstępna analiza wykazała, że poziomy natężenia światła dziennego byłyby zbyt niskie.Nie dodając żadnego nowego okna do projektu, architekci wprowadzili szereg drobnych korekt, takich jak położenie okien czy kształt wnęki wokółokiennej, co wpłynęło na prawidłowe doświetlenie światłem dziennym sal i przestrzeni komunikacyjnych budynku, a także lepsze doświetlenie kluczowych obszarów w budynku.

Daylight factor (DF)

Wydajność budynku pod kątem jego doświetlenia światłem najczęściej określana jest za pomocą współczynnika światła dziennego (Daylight Factor, DF). Współczynnik światła dziennego to wskaźnik dostępności światła dziennego, który wyraża w procentach ilość światła dziennego dostępnego w pomieszczeniu (na płaszczyźnie roboczej) w porównaniu do ilości niezakłóconego światła dziennego dostępnego na zewnątrz w warunkach zachmurzonego nieba (Hopkins, 1963).Kluczowymi właściwościami budynku, które określają wartość i rozkład współczynnika światła dziennego w przestrzeni są:

  • Rozmiar, rozmieszczenie, położenie i właściwości przepuszczania światła dla okien elewacyjnych i dachowych.
  • Wielkość przestrzeni.
  • Właściwości refleksyjne (odbijające światło) powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych.
  • Stopień, w jakim elementy zewnętrzne przesłaniają widok nieba.

Im wyższy DF, tym więcej będzie światła dziennego w pomieszczeniu. Pomieszczenia o średnim DF wynoszącym 2% można uznać za dobrze doświetlone światłem dziennym, ale oświetlenie elektryczne może być nadal w nich potrzebne do wykonywania precyzyjnych prac wymagających dobrego widzenia. Pomieszczenie będzie silnie oświetlone światłem dziennym, gdy średni DF wyniesie 5% lub więcej i w takim przypadku oświetlenie elektryczne najprawdopodobniej nie będzie konieczne w ciągu dnia.Do współczynnika światła dziennego odnosi się też norma EN 17037:2018 Daylight in Buildings podając jego wartości korespondujące z docelowym poziomem oświetlenia wskazanym dla stolic krajów członkowskich. Norma proponuje rozwiązania ujednolicające dla różnych krajów europejskich, wśród których obowiązuje posługiwanie się współczynnikiem światła dziennego, a w innych, np. w Polsce, korzystamy z określenia procentowego udziału przeszklenia obliczanego względem powierzchni użytkowanego pomieszczenia.

Realistyczne wizualizacje wnętrz

Odbiór światła dziennego w pomieszczeniu wykracza znacznie poza ilość światła odbieranego na płaszczyźnie roboczej, dlatego ważne jest, aby zwrócić uwagę na przestrzenne cechy światła dziennego i sposób, w jaki oświetla ono pomieszczenia.Program VELUX Daylight Visualizer umożliwia wykonanie realistycznych wizualizacji pokazujących symulacje doświetlenia światłem dziennym wybranych pomieszczeń w budynku przy różnych warunkach pogodowych, np. przy zachmurzonym niebie.

Renderingi pokazujące poziom doświetlenia sali dla dzieci w przedszkolu Solhuset – wizualizacja realistyczna i analiza pokazującą rozkład natężenia światła.

VELUX Daylight Visualizer

VELUX Daylight Visualizer to profesjonalne narzędzie do analizy doświetlenia pomieszczeń światłem dziennym. Jego celem jest promowanie wykorzystania światła dziennego i pomoc profesjonalistom przez symulowanie i dokumentowanie poziomów światła dziennego oraz przedstawianie tego w formie realistycznych wizualizacji, tak by umożliwić podjęcie decyzji jeszcze przed realizacją projektu budynku.Różnica między VELUX Daylight Visualizer, a powszechnie używanymi programami do wizualizacji 3D polega na tym, że pozwala on dokładnie symulować i kwantyfikować poziomy światła dziennego we wnętrzach, podczas gdy programy do wizualizacji 3D generują tylko obrazy, bez informacji o ilości i jakości światła w danej przestrzeni. Dzięki VELUX Daylight Visualizer projektant może podejmować decyzje dotyczące wydajności światła dziennego w swoim projekcie na podstawie precyzyjnych wyliczeń i symulacji.