1. Home
  2. YOUNG ENGINEERS
  3. YE RYNEK
  4. Polska innowacja na dachu lotniska w Brazylii
Polska innowacja na dachu lotniska w Brazylii
0

Polska innowacja na dachu lotniska w Brazylii

0

Przy pomocy innowacyjnych rozwiązań Grupy Selena – jednego z czołowych producentów i dystrybutorów chemii budowlanej oraz właściciela marki TYTAN – została przeprowadzona kompleksowa renowacja dachu lotniska Porto Alegre w Brazylii o powierzchni 19 tys. m². Zostały usunięte problemy hydroizolacyjne, a dzięki innowacyjnej powłoce łączącej w sobie funkcję chłodzenia i wodoszczelności COOL-R® zewnętrzna temperatura dachu została obniżona z 86,4 stopni do 34,5 stopni Celsjusza. Tym samym bilans cieplny budynku zmienił się korzystnie, co przełoży się na zmiany w zużyciu energii elektrycznej i emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. 

Hydroizolacyjna powłoka dachowa COOL-R® chroni dachy dużych budynków użytkowych, centrów logistycznych czy zakładów produkcyjnych przed nadmierną absorbcją ciepła pochodzącego z promieniowania słonecznego. Powłoka ta jest coraz częściej wykorzystywana w krajach Europy Południowej, a w związku z globalnym ociepleniem ma szansę być wykorzystywana prawie na całym świecie. Rozwiązanie to prowadzi do oszczędności energii wydatkowanej na chłodzenie czy ogrzewanie. COOL-R® jest produktem certyfikowanym. Uzyskał międzynarodową deklarację środowiskową EPD wydaną przez Instytut Techniki Budowalnej oraz GREEN CARD – Zieloną Kartę Produktu wydaną przez firmę certyfikującą DEKRA. Dodatkowo COOL-R® otrzymał deklarację II-go typu zgodnie z normą ISO 14012, która potwierdza zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i uzyskał znak ITB EKO.

„Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom – Grupa Selena jest w stanie rozwiązać problemy i odpowiedzieć na potrzeby inwestorów nie tylko w zakresie kwestii technicznych, ale oferuje również wartość dodaną łącząc ją z ochroną środowiska. Podczas prowadzenia projektu w Brazylii, nie tylko poradziliśmy sobie z nieszczelnościami dachu, ale także zaoferowaliśmy rozwiązanie redukujące jego temperaturę – co oznacza natychmiastowe zmniejszenie zużywanej przez klimatyzację energii elektrycznej i łatwiejsze chłodzenie budynku wewnątrz. W tym przypadku możemy spodziewać się oszczędności do 20%. Przy tak dużych powierzchniach – jak budynek lotniska w Porto Alegre – to znaczące oszczędności w skali roku. Dzięki takim rozwiązaniom – opracowywanym w naszych laboratoriach R&D – już od kilku lat budujemy przewagi konkurencyjne na międzynarodowych rynkach. W naszym portfolio znajdują się pianokleje eliminujące zużycie prądu czy wody na budowie, a także wysoko termoizolacyjne piany montażowe oraz hydroizolacyjna i wysokorefleksyjna powłoka COOL-R®. Wprowadzanie nowatorskich produktów na rynek współtworzonych wraz z użytkownikami po zweryfikowaniu ich potrzeb jest wyrazem naszego zaangażowania w zrównoważone budownictwo i ochronę środowiska. Dla inwestorów i wykonawców to szybsza realizacja budów i znaczące oszczędności kosztów, a dla planety – niższa emisja CO2 i walka z ociepleniem klimatu.” – mówi Błażej Kłusek, dyrektor dywizji Waterproofing w Grupie Selena.

To już kolejna tego typu duża realizacja Seleny – w lipcu 2018 roku powłoka COOL-R® pokryła dach największego europejskiego targu rybnego zlokalizowanego w Madrycie. W ramach renowacji 33 tys. m² obiektu Mercado Central de Pescados tylko dzięki aplikacji rozwiązania Seleny temperatura wewnątrz budynku spadła o 7°C. Przełożyło się to w bezpośredni sposób na zmniejszenie kosztów chłodzenia budynku, komfort pracy, a także zredukowanie strat w sprzedawanym towarze.

Każda inwestycja już na etapie planowania powinna w perspektywie długofalowej brać pod uwagę konsekwencje dla społeczeństwa i dla środowiska. Zrównoważone budownictwo, w tym inwestycje w efektywność energetyczną budynków i procesy termoizolacyjne, to klucz do lepszej jakości powietrza obywateli, obniżania emisji dwutlenku węgla oraz zwiększania udziału OZE, a także wymiernych oszczędności finansowych. Obszar ten jest również motorem dla tworzenia i utrzymania lokalnych miejsc pracy. Szczególnie teraz w trakcie wychodzenia ze spowolnienia gospodarczego spowodowanego pandemią kwestie bilansu energetycznego budynków powinny znaleźć się w centrum strategii odpowiedzialnych biznesów. Takie podejście do budownictwa wpłynie pozytywnie nie tylko na środowisko, zużycie energii, jakość powietrza, którym oddychamy czy budżety gospodarstw domowych, ale również na stworzenie nowych miejsc pracy.

Grupa Selena od kilku lat wprowadza na rynek nowoczesne rozwiązania chemii budowlanej, które zmniejszają emisję CO2, zapewniają wyższą izolację ciepła i spełniają wymagania polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Wykorzystanie tych produktów redukuje poziom hałasu oraz wpływa na ochronę przed wysoką lub niską temperaturą w budynku, co podwyższa komfort mieszkających lub pracujących w nim osób.

Zarówno producenci materiałów budowlanych, jak i budowlańcy – dla których materiały te są przeznaczone – powinni podczas wybierania rozwiązań uwzględniać trzy aspekty:
bezpieczeństwo – dla ludzi, którzy będą mieszkać lub pracować w danych budynkach
środowisko naturalne – w zakresie bezpośredniego kontaktu pracowników i mieszkańców, ale również szerzej –  w kontekście wpływu na środowisku, np. procesu produkcyjnego materiałów lub procesu budowy
efektywność budowy – rozumiana jako szybkość procesu powstawania

Innowacyjne rozwiązania opracowywane są przez zespół ekspertów R&D – Selenę Labs, która mieści się w Dzierżoniowie.