1. Home
  2. YOUNG ENGINEERS
  3. YE INSPIRACJE
  4. MOTORY ROZWOJU
MOTORY ROZWOJU
0

MOTORY ROZWOJU

0

MOTORY ROZWOJU czyli największe osiągnięcia naukowe  w budownictwie i architekturze. Powszechnie wiadomo, że siłą napędową wszelkich przemian cywilizacyjnych jest nauka. Jak wykorzystywana jest w budownictwie i architekturze?
Z jakich dążeń oraz potrzeb się rodzi? Co oferuje wykonawstwu budowlanemu? Jakie przełomowe rozwiązania i dokonania inżynierskie są wynikiem badań naukowych? Które z nich odegrały największą rolę w rozwoju budownictwa, a w jakich dziedzinach wciąż są przedmiotem poszukiwań i wyzwań? Oddajemy głos uznanym w swoich dziedzinach nauki, cenionym autorytetom i zapraszamy do dyskusji również przedstawicieli branży.

dr inż. Marek Sawicki
Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
Politechnika Wrocławska
Członek Rady Programowej

BIM to wyzwanie dla inżyniera i nauki.

Coraz częściej w różnych sytuacjach związanych z budownictwem pojawia się pojęcie technologii BIM. Jego znaczenie jest różne:
1. jako model cyfrowy informacji o budynku opisujący jego fizyczne i funkcjonalne właściwości, dostępny dla uczestników procesu inwestycyjnego, pozwalający na podejmowanie decyzji
w każdym etapie realizacji;
2. „BIM” można również rozumieć jako proces twórczego generowania i wykorzystania danych o budowli, jej projektowania, budowy i eksploatacji w trakcie
pełnego funkcjonowania;
3. „BIM” to zarządzanie informacją o budynku, w aspektach organizacji i kontroli procesów inwestycyjnych poprzez wykorzystanie parametrów cyfrowego modelu trójwymiarowego budynku; stworzony model umożliwia wczesne rozpoznawanie możliwości, zrównoważonego i efektywnego, interdyscyplinarnego oraz interakcyjnego projektowania, kontroli w trakcie i na miejscu budowy, aktualizacji dokumentacji do stanu rzeczywistego, „zmiany projektowe, podczas budowy oraz w trakcie eksploatacji”.

Technologia BIM jest coraz częściej wykorzystywana w polskim budownictwie, również przez zamawiających publicznych, co dopuszcza obowiązująca obecnie ustawa Prawo zamówień
publicznych. Przyjęcie takiego nowatorskiego rozwiązania przynosi wiele korzyści dla wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego. Jednak wykorzystanie tego rozwiązania musi być poprzedzone odpowiednią wiedzą obu stron nt. BIM, możliwości tego modelu na różnych poziomach i muszą być zachowane proporcje pomiędzy korzystaniem z dostępnych narzędzi elektronicznych a wiedzą inżynierską wynoszoną ze studiów (w myśl powiedzenia: program komputerowy wszystko policzy i wypluje wyniki, ale to odpowiednio wykształcony inżynier weryfikuje uzyskane obliczenia). Dlatego ważne jest, aby młodych ludzi, przyszłych inżynierów budownictwa, kształcić w tym kierunku z wykorzystaniem BIM. I tak się obecnie dzieje m.in. na WBLiW PWr prowadzone są studia II stopnia o specjalności BIM pozwalające na odpowiednie przygotowanie młodych ludzi w tej specjalności.