Home YOUNG ENGINEERS YE RYNEK PODPORA BUDOWNICTWA
PODPORA BUDOWNICTWA
0

PODPORA BUDOWNICTWA

0

Metalowe szkielety, drewniane podesty – nic, co przykuwałoby uwagę. A jednak bez rusztowań trudno myśleć o prowadzeniu robót wysoko nad ziemią.

Dlatego wciąż pojawiają się innowacyjne rozwiązania, by te konstrukcje były lekkie, łatwe w montażu i bezpieczne zarówno dla monterów oraz pracowników budów, jak i dla otoczenia – Sławomir Latos Dyrektor Oddziału Rusztowań PERI Polska

Podczas budowy mostów i wiaduktów, obiektów inżynieryjnych oraz przemysłowych czy remontów elewacji oprócz specjalistycznego sprzętu i zaangażowanej kadry wymagane są także rusztowania zapewniające bezpieczeństwo działań pracowników prowadzących roboty na wysokościach. Jednocześnie te konstrukcje muszą się sprawdzać w każdym terenie, a ich montaż powinien odbywać się szybko i sprawnie. Co więcej, rusztowanie musi też spełniać warunek bezpieczeństwa dla otoczenia, znajdujących się czy przemieszczających w pobliżu ludzi oraz dla innych obiektów w najbliższym sąsiedztwie.

 

Lekka konstrukcja
Potrzeby, jakie są stawiane nowoczesnym systemom rusztowaniowym, uwzględnili inżynierowie z firmy PERI i skonstruowali lekkie stalowe rusztowanie fasadowe. Z jednej strony nadaje się ono do szybkiego montażu a z drugiej – zapewnia monterom ochronę przed upadkami z wysokości dzięki przemyślanej logice montażu – za pomocą zintegrowanej poręczy wyprzedzającej instalowanej podczas stawiania rusztowania. Rozdzielona rama Easy – symbol rusztowań ramowych PERI – jest kluczem do nowej jakości w dziedzinie bezpieczeństwa i komfortu pracy z rusztowaniem. System PERI UP Easy spotyka się na wielu budowach. Łatwo go dostosować do różnych warunków terenowych czy specyfiki budowanego lub remontowanego obiektu.

Przykładem jego wykorzystania jest remont kościoła pw. św. Jacka w Bytomiu. Ta murowana budowla ma dwie 57-metrowe wieże oraz trzy nawy. Zaprojektowanie i montaż rusztowań dla obiektu nieposiadającego dokumentacji, jakim był ten kościół, to wyzwanie. Dlatego skorzystano z pomocy modelowania 3D w technologii BIM tak, by z dużą dokładnością zamontować Sławomir Latos Dyrektor Oddziału Rusztowań PERI Polska rusztowania stacjonarne oraz podwieszone. Wymagała tego także konstrukcja neoromańskiego zabytku z wykuszami, gzymsami i wnękami. Samo postawienie rusztowań było złożone: część podwieszono nad dachem (w tym celu zastosowano konsole VARIOKIT kotwione do ścian), inne zaprojektowano tak, by zapewniały dostęp do kopułek wież (na wys. około 50 m). Wykonano też platformę pod zabytkowym sufitem. Aby można było zrealizować te prace, zostało wykorzystane połączenie systemu fasadowego PERI UP Easy z modułowym PERI UP Flex, a dzięki wspornikom różnej długości dopasowano całość do skomplikowanej geometrii świątyni. Sztywność rusztowania zapewniała bezpieczeństwo na dużych wysokościach.

W PERI Polska standardowo stosowane jest projektowanie rusztowań 2D. Istnieją jednak sytuacje, kiedy wykorzystane jest modelowanie 3D, np. w celu lepszego zobrazowania kształtu rusztowania, szczególnie gdy odbiorca od razu nie widzi rozwiązania. Projekty 3D pozwalają również na dokładne wyznaczenie potencjału poszczególnych elementów, zwłaszcza w przypadku skomplikowanych brył, jak w przypadku opisanego tu bytomskiego kościoła.

Elastyczne rozwiązania Możliwość łączenia rusztowań ramowych i modułowych poszerza zakres zastosowań. Wykorzystano ją podczas robót w Gdańsku w zespole budynków hotelowo-usługowo-
-mieszkalnych Granaria z siedmioma kondygnacjami nadziemnymi. Można w ten sposób kompensować wysokość, obudowywać przeszkody, montować platformy na materiały, wsporniki i piony komunikacyjne. Do zadań PERI Polska należało postawienie rusztowania standardowego (szer. 67 cm) do prac fasadowych przy wentylowanej elewacji z płytami z betonu architektonicznego. W przypadku wykuszy potrzebne było poszerzenie go do szer. 100 cm o wspornik ECM 33. Należało też tak zaprojektować konstrukcję, by umożliwić dostęp do przyłączy instalacyjnych. Zastosowano technologię montażu ze zintegrowaną poręczą wyprzedzającą zapewniającą bezpieczeństwo, a także połączenie rozwiązań Easy oraz Flex. Sam montaż uproszczono dzięki nowej konstrukcji naroży rusztowań ergonomicznych i z małą liczbą elementów składowych. Schodkowy układ pól w partiach szczytowych dopasował rusztowanie do kształtu obiektu. Dodatkowo tunel ochronny stabilizował wyższe pomosty, a to pozwoliło ograniczyć liczbę zakotwień.

 

Bezpieczny montaż
W rozwiązaniu PERI UP Easy stawianie rusztowania standardowo w praktyce odbywa się bez złączy i narzędzi. Zintegrowana poręcz wyprzedzająca zabezpiecza monterów przed upadkiem z wysokości, dlatego w wielu państwach nie muszą oni stosować indywidualnych zabezpieczeń. Jest to możliwe ze względu na sposób montażu konstrukcji: poręcz kolejnego poziomu zakłada się za pomocą ramy z poziomu niższego, już zabezpieczonego balustradą. Także z niższego poziomu rusztowania monter może zainstalować poręcz czołową. Podesty posiadają zintegrowane zabezpieczenie przed podnoszeniem – nie ma konieczności stosowania dodatkowych elementów. System Easy, często w połączeniu z systemem Flex, można stosować w różnych warunkach terenowych i w obiektach o zróżnicowanej budowie. W przypadku podłoża o dużych różnicach w poziomach posadowienia wymagana jest kompensacja wysokości. Kiedy rusztowanie powstaje na potrzeby obiektu o skomplikowanej geometrii, rusztowania są rozbudowywane o dodatkowe pomosty na różnych wysokościach (nie tylko co 2 m, ale co 50 cm – taką możliwość daje słupek z rusztowania Flex z rozetą co 50 cm). Z kolei rusztowanie bez kotwienia wymaga rozbudowy rusztowania głównego Easy o kolumny stabilizujące z rusztowania modułowego Flex. Bardzo ważnym aspektem jest to, że dysponując obydwoma systemami, można je oddzielnie stosować na mniejszych budowach lub na jednej dużej budowie – uzupełniają się one, co zapewnia lepsze wykorzystanie posiadanego potencjału.

 

Zintegrowany system
Szerokość systemowa to 67 lub 100 cm (dla klas szerokości odpowiednio W 06 i W 09). W pierwszej z nich można stosować jednoczęściowe podesty kombi (szer. 66,5 cm) lub stalowe (szer. 33 cm). W przypadku drugiej dodatkowo dostępne są podesty rusztowania modułowego PERI UP Flex (szer. 25 cm). Zintegrowane zabezpieczenie przed podnoszeniem umożliwia otwieranie i zamykanie pojedynczych pól konstrukcji, by np. przetransportować materiały czy narzędzia. Podesty zajmują całą powierzchnię pomostu, nie ma między nimi uskoków i szczelin. Tak samo jest pomiędzy polami rusztowania. Takie rozwiązanie nie wymaga użycia dodatkowych elementów wypełniających.

 

Szybki montaż
Nie bez znaczenia jest szybkość montażu: w rozwiązaniu Gravity Lock klin głowicy czy wspornika opada w otwór rozety i blokuje się samoczynnie. Stężenia i poręcze można łatwo zamontować bez użycia narzędzi. Tu pomaga złącze zakotwienia, które osadza się w ramie. Ponieważ zintegrowano z nią rozetę, bez problemu można łączyć rusztowanie ramowe PERI UP Easy z rusztowaniem modułowym PERI UP Flex. Na szybkość montażu wpływa też niewielka masa elementów konstrukcyjnych. Najcięższe są ramy – dla szer. 67 cm to 11,5 kg, a dla szer. 100 cm – 12,5 kg.

Czas pracy przy ustawianiu rusztowania jest bardzo istotny dla każdego wykonawcy robót budowlanych. Pod tym względem opisywane rozwiązanie spełnia wiele wymaganych warunków. Wśród nich znajdują się m.in. takie aspekty odróżniające je od innych systemów, jak: łatwość, intuicyjność i automatyzm montażu (ograniczenie do minimum użycia narzędzi, rur, złącz, przerzutów, czyli niesystemowych, zakrywających szczeliny elementów stosowanych np. w przypadku kształtowania naroży); niewielki ciężar pojedynczych elementów; ergonomia elementów; stosunkowo niewielka liczba części tworzących system oraz kształt elementów zapewniający łatwość w ich przenoszeniu.

Rozwiązania dostarczane przez firmę to różnorodne rusztowania, m.in. elewacyjne, dostępowe, robocze oraz podporowe. Są stosowane w budownictwie kubaturowym, inżynieryjnym i przemysłowym, a także w energetyce, gdzie wykorzystuje się je w pracach remontowych, związanych również z utrzymaniem ruchu. Producent zapewnia doradztwo techniczne doświadczonych inżynierów opracowujących projekty nawet najbardziej nietypowych rozwiązań. PERI gwarantuje pewność i niezawodność wszystkich elementów. Teraz dostępne są cztery pakiety promocyjne PERI UP Easy.

 

Zdjęcia archiwum PERI Polska Sp. z o.o

open