1. Home
  2. KONKURSY
  3. KDMI
  4. PROJEKT KONCEPCYJNY STALOWEGO MOSTU KOLEJOWEGO Z WYKORZYSTANIEM MODELOWANIA PARAMETRYCZNEGO
PROJEKT KONCEPCYJNY STALOWEGO MOSTU KOLEJOWEGO Z WYKORZYSTANIEM MODELOWANIA PARAMETRYCZNEGO
0

PROJEKT KONCEPCYJNY STALOWEGO MOSTU KOLEJOWEGO Z WYKORZYSTANIEM MODELOWANIA PARAMETRYCZNEGO

0

II WYRÓŻNIENIE

Jan Pochopień

Wydział Inżynierii Lądowej
Politechnika Krakowska

Wyzwanie inżynierskie polegało na opracowaniu uniwersalnego modelu konstrukcji metodą programowania wizualnego, który w przyszłości posłuży do przeprowadzania szybkich analiz dla różnych wariantów.

Zakresem zadania obranego w pracy magisterskiej o charakterze projektowym było opracowanie parametrycznego modelu ustroju nośnego mostu kolejowego, za pomocą programowania wizualnego, a następnie wykorzystanie go do wygenerowania modelu obliczeniowego, rysunków ogólnych i detali oraz przygotowania wizualizacji. W celu weryfikacji otrzymanych wyników analizy, przeprowadzono również obliczenia statyczno-wytrzymałościowe oraz opracowano opis techniczny wraz z metodą wznoszenia konstrukcji oraz założeniami projektowymi.

O autorze
Jan Pochopień, 24 letni absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Wielokrotny beneficjent stypendium rektora przyznawanego dla najlepszych studentów. W życiu kieruje się zasadą Tadeusza Witkowicza: „Jeśli coś warto zrobić dzisiaj, to wartość byłaby jeszcze większa, gdybyś to zrobił wczoraj”, dlatego też swoją aktywną przygodę zawodową rozpoczął jeszcze w szkole średniej – przy sporządzaniu projektów dróg. Aktualnie zajmuje stanowisko Asystenta Projektanta Mostowego (Bridge Engineer) w firmie Sweco. Odpowiedzialny jest między innymi za: 8 z 27 obiektów estakady w ciągu drogi S7 (w zakresie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych) oraz kompleksowy projekt podpory sztokholmskiego mostu kolejowego Centralbron. Ponadto współzarządza wewnętrzną, ogólnopolską organizacją Sweco Young, zrzeszającą młode osoby w firmie. Od dziecka entuzjasta konstrukcji mostowych, wizualizacji, fotografii, astronomii, wycieczek górskich oraz pływania.