1. Home
  2. KONKURSY
  3. KDMI
  4. ANALIZA NUMERYCZNA BUDYNKU WYSOKIEGO O KONSTRUKCJI SPIRALNEJ – EVOLUTION TOWER
ANALIZA NUMERYCZNA BUDYNKU WYSOKIEGO O KONSTRUKCJI SPIRALNEJ – EVOLUTION TOWER
0

ANALIZA NUMERYCZNA BUDYNKU WYSOKIEGO O KONSTRUKCJI SPIRALNEJ – EVOLUTION TOWER

0

III NAGRODA

Kamil Filip Hassan
Wydział Budownictwa i Architektury
Politechnika Lubelska

Zamodelowanie budynku wysokościowego o konstrukcji spiralnej w systemie MES i analiza wpływu oddziaływania wiatru na budynek wysokościowy według dwóch metod obliczeniowych (normowej i doświadczalnej).

Celem pracy jest prawidłowe wykonanie modelu komputerowego MES budynku wysokościowego o nieregularnym kształcie spiralnym (Evolution Tower) oraz wykonanie statycznej analizy numerycznej dla dwóch wariantów obciążenia siłami równoległymi do kierunku działania wiatru według Eurokodu 1 i badań eksperymentalnych. Autor porówna zastosowane dwie metody obliczeniowe oraz przedstawi wnioski, w których jednoznacznie określi, który schemat obciążenia jest wydajniejszy.

Zakres pracy obejmuje:

Przegląd literatury.
Zebranie danych o badanym obiekcie.
Opracowanie kształtu przekroju poprzecznego parteru i kondygnacji powtarzalnych na podstawie dostępnych danych projektowych.
Modelowanie 3D budynku w systemie MES.
Wykonanie statycznej analizy liniowej przy obciążeniu budynku ciężarem własnym.
Wykonanie statycznej analizy liniowej budynku obciążonego wiatrem według Eurokodu 1.
Wykonanie statycznej analizy liniowej budynku obciążonego wiatrem według badań doświadczalnych.
Analizę otrzymanych wyników.
Podsumowanie i wnioski.

O autorze
Kamil Filip Hassan, absolwent równoległych studiów stacjonarnych na kierunkach budownictwo i mechatronika oraz specjalności „Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie”, Politechniki Lubelskiej. Laureat konkursu na najlepszą pracę magisterską 2018/19 organizowanego przez LOIIB, Wydział Budownictwa i Architektury oraz Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej. Specjalność KBI ukończona z wyróżnieniem. Członek koła naukowego „Aedificatio TOB”. Praktykant na budowie King Abdullah Financial District w Arabii Saudyjskiej. Inżynier budowy w firmie Erbud; poprzednio Strabag. Aktualnie ubiega się o uprawnienia budowlane. Pasjonat Mega-Konstrukcji budowlanych, bolidów F1 i języków obcych (arabski, angielski, niemiecki). Posiadacz certyfikatu Cambridge: Advanced English.