1. Home
  2. YOUNG ARCHITECTS
  3. YA INSPIRACJE
  4. MOTORY ROZWOJU
MOTORY ROZWOJU
0

MOTORY ROZWOJU

0

MOTORY ROZWOJU czyli największe osiągnięcia naukowe  w budownictwie i architekturze. Powszechnie wiadomo, że siłą napędową wszelkich przemian cywilizacyjnych jest nauka. Jak wykorzystywana jest w budownictwie i architekturze?

Z jakich dążeń oraz potrzeb się rodzi? Co oferuje wykonawstwu budowlanemu? Jakie przełomowe rozwiązania i dokonania inżynierskie są wynikiem badań naukowych? Które z nich odegrały największą rolę w rozwoju budownictwa, a w jakich dziedzinach wciąż są przedmiotem poszukiwań i wyzwań? Oddajemy głos uznanym w swoich dziedzinach nauki, cenionym autorytetom i zapraszamy do dyskusji również przedstawicieli branży.

prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Dagny Ryńska
Wydział Architektury
Politechnika Warszawska
Członek Rady Recenzentów miesięcznika „Builder”

Cyrkularne zasady realizacji obiektów będą miały zasadniczy udział w ograniczeniu emisji związków węgla oraz ograniczeniu wykorzystywania zmniejszających się zasobów surowcowych.

Budownictwo cyrkularne staje się przedmiotem coraz liczniejszych badań, jednak pawilon Circl był pierwszym obiektem, jaki spełniał takie założenia. Jest to przykład nowej generacji budynku zrównoważonego, który powstał w ramach współpracy pomiędzy architektami, Uniwersytetem Technologicznym w Delft oraz dostawcami materiałów budowlanych i niderlandzkim bankiem ABN AMRO. Przemysł budowlany jest sektorem intensywnie wykorzystującym surowce i energię. Ponowne wykorzystanie lub formuła up-cyclingowania odpadów, zwiększenie udziału biomasy oraz cyrkularne zasady realizacji obiektów będą miały zasadniczy udział w ograniczeniu emisji związków węgla oraz ograniczeniu wykorzystywania zmniejszających się zasobów surowcowych. Sfinansowany przez ABM AMRO wielofunkcyjny pawilon Circl został otwarty we wrześniu 2017. Jest to unikalny budynek zlokalizowany w Zuidas, centrum businessowym Amsterdamu. Pomijając wysoką estetyczną wartość, budynek został zaprojektowany w sposób pozwalający na uzyskanie najmniejszego z możliwych śladu środowiskowego. Już na etapie koncepcji projektowej twórcy rozważyli kwestie dotyczące możliwości efektywnego montażu i demontażu poszczególnych elementów. Wiele z fragmentów obiektu było już wcześniej wykorzystanych w innych budynkach: materiał izolacyjny w przestrzeni dachowej został pozyskany ze zużytych jeansów, zestawy okienne w części konferencyjnej pochodzą z budynków biurowych, a meble były pierwotnie wykorzystywane przez ABN AMRO i odrestaurowane na potrzeby pawilonu. Inne materiały – począwszy od zastosowanego drewna, elektrycznych listew czy parkietu aż po aluminiowe panele na fasadach – mogą być wykorzystane w kolejnych obiektach. Dachowe panele solarne produkują wystarczająco dużą ilość energii na potrzeby pawilonu. Zastosowano materiały posiadające certyfikat Cradle 2 Cradle. Zielony ogród na dachu stanowi dodatkową biologicznie czynną przestrzeń. Cyrkularność obiektu to nie tylko sposób realizacji. Pracownicy pawilonu korzystają z uniformów wykonanych z recyklingowanych plastikowych butelek, a serwis cateringowy zatrudnia osoby niepełnosprawne. Pawilon działa jako „żyjące laboratorium”, w ramach którego testowane są zrównoważone rozwiązania i prowadzone liczne eksperymenty. ABN AMRO nie jest właścicielem wszystkich elementów budynku. Na przykład windy pozostały własnością Mitsubishi, w tym przypadku producent sprzedaje usługę – pionową mobilność – a nie produkt, ponadto gwarantując dwukrotnie dłuższy czas działania osprzętu. Działania holenderskiego rządu są skoncentrowane na osiągnięciu do 2050 roku takiego funkcjonowania gospodarki, aby działała ona całkowicie na bazie ponownie wykorzystywanych surowców. Jest to proces długi i pełen wyzwań, jednak Niderlandy mogą stać się pierwszym na świecie w pełni cyrkularnym ekonomicznie państwem