Home KONKURSY KDMA GŁOS KAPITUŁY
GŁOS KAPITUŁY
0

GŁOS KAPITUŁY

0

Młodzi studenci i architekci po raz siódmy stanęli przed trudnym wyzwaniem, aby umiejętnie połączyć swoją wiedzę zarówno inżynierską, jak też architektoniczną z właściwym zastosowaniem proponowanych rozwiązań materiałowych. Jak się z tego wywiązali?

I jak współczesny świat odbija się w ich pomysłach na przyszłość architektury? Przedstawiamy uczestników, laureatów i ogółem VII edycję Konkursu dla Młodych Architektów oczami członków Kapituły.

AGNIESZKA KALINOWSKA-SOŁTYS
Wiceprezes SARP ds. środowiska i ochrony klimatu,
Partner w APA Wojciechowski Architekci

Bardzo duża liczba prac odnosiła się do zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem.

Tegoroczny Konkurs dla Młodych Architektów i Inżynierów był inny niż poprzednie edycje. Uczestnicy konkursu nie tylko musieli się zmierzyć z dość trudnym zadaniem projektowym, które wymagało współpracy międzybranżowej, ale również, w związku z ogłoszeniem pandemii, musieli w sprawny i szybki sposób przygotować oraz zrealizować filmy prezentujące ich projekty. Poziom prac tegorocznego konkursu oceniam wysoko. Po raz pierwszy bardzo duża liczba prac odnosiła się do zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem. Cieszy mnie, że młodzi ludzie, którzy często po raz pierwszy w życiu podejmują się współpracy międzybranżowej nad projektem, również decydują się na wybór zagadnień związanych z problemami współczesnego świata, jakimi są: zanieczyszczenie środowiska i zmiany klimatu wywołane działalnością człowieka.

 

open