1. Home
  2. KONKURSY
  3. KDMI
  4. GŁOS KAPITUŁY
GŁOS KAPITUŁY
0

GŁOS KAPITUŁY

0

II edycja Konkursu dla Młodych Inżynierów dostarczyła dowodu, że nietypowe warunki, jakie potrafi zgotować rzeczywistość, mogą być dla inżynierskich umysłów dodatkowym bodźcem do rozwoju i udowodnienia własnej kreatywności.

Czym jeszcze, oprócz inwencji, zaskoczyli członków Kapituły uczestnicy oraz laureaci konkursu? Jak jurorzy oceniają sfinalizowaną właśnie edycję?

 

prof. dr hab. inż. Anna Sobotka
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
AGH w Krakowie

 

Podjęcie tematu konkursowego, proponowane zadania i ich rozwiązanie wymagało wiedzy, wykraczającej ponad standardy studiów, pracy oraz inżynierskiej pasji.

 

Obserwujemy na studiach kierunku budownictwo i architektura wielu zdolnych studentów, bardzo zainteresowanych tymi studiami. Nie tylko zdobywających wiedzę i umiejętności przewidziane programem studiów, ale wręcz poszukujących nowych wyzwań. Uczestniczą, (wręcz wyszukują) w nie tylko związanych ściśle z kierunkiem studiów seminariach, warsztatach, konferencjach, często sami je finansują. Pracują w kołach naukowych, których rozwój w ostatnich latach zarówno pod względem różnorodności tematyki, jak i poziomu prac naukowo-badawczych oraz, innej inżynierskiej działalności obserwuje się na kierunkach budownictwo.

Są autentycznie zainteresowani studiami. Nawet wykonując zwykle zadania programowe, wykazują się niezwykłą inwencją i kreatywnością. Zagadnienia i ich rozwiązania, w ramach konkursów Builder for Future, są tego świadectwem. Prace przedstawione w tym pierwszym konkursie, o nienarzuconej tematyce, wykazują bardzo różnorodne zainteresowania uczestników, dotycząc różnych faz procesu inwestycyjno-budowlanego:, od zagadnień projektowania wyjątkowych konstrukcji (jak np. kładki o konstrukcji typu tensegrity), poprzez wykonanie obiektu (prototyp kładki nożycowej), po utrzymanie (analiza konstrukcji eksploatowanego od kilkudziesięciu lat mostu), a w końcu fazę likwidacji obiektu (projekt rozbiórki budynku z wykorzystaniem nowoczesnych metod oceny jego stanu technicznego).