1. Home
  2. YOUNG ENGINEERS
  3. YE INSPIRACJE
  4. O ROLI NAUKI W ROZWOJU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY
O ROLI NAUKI W ROZWOJU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY
0

O ROLI NAUKI W ROZWOJU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY

0

Rozwój współczesnego budownictwa, architektury i planowania urbanistycznego zależy w ogromnej mierze od badań naukowych.Rada Naukowa „Buildera” przekonuje, jak istotna jest rola nauki w budownictwie i architekturze oraz wskazuje, jakie są kierunki tego rozwoju i jakie wiążą się z nim wyzwania.

dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK
Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej
Politechnika Krakowska
Członek Komisji Budownictwa Oddziału PAN w Krakowie
Członek Rady Recenzentów miesięcznika „Builder“

Coraz szybciej rozwijające się obszary otaczającej nas rzeczywistości powodują, że w sposób istotny zwiększają się również nasze oczekiwania co do poprawy jakości życia. Jeżeli dodamy do tego wzrost świadomości ekologicznej, kwestie budowlane zaczynają pełnić jedną z najważniejszych ról. Nie chodzi tylko o zapewnienie wysokiej jakości mieszkań czy związanej z tym presji środowiskowej, ale i zabezpieczenie sprawnych oraz bezpiecznych możliwości przemieszczania się. W tym kontekście rozwój zarówno budownictwa (w tym budownictwa infrastrukturalnego), jak i architektury będzie stanowił poważne wyzwanie w nadchodzących czasach. Nie jest to jednak możliwe bez silnego wsparcia środowisk naukowych. Kreowanie nowych kierunków w opracowywaniu innowacyjnych rozwiązań, materiałów budowlanych, procesów inwestycyjnych, optymalizacji przedsięwzięć budowlanych czy świadomej rozbudowy infrastruktury transportowej wymaga ciągłego i intensywnego wsparcia naukowców. Oczywiste jest, że osiągnięcie sukcesu naukowego skupionego wyłącznie w ramach jednej, wąskiej specjalizacji będzie bardzo utrudnione. Dzisiaj oczekujemy podejścia interdyscyplinarnego, umożliwiającego kompleksowe rozwiązanie problemu i holistyczne spojrzenie na system, w którym przebywamy. I tutaj podejście o podstawach naukowych oraz wykorzystujące procedury badawcze jest w pełni uzasadnione.