1. Home
  2. YOUNG ARCHITECTS
  3. YA DZIAŁANIA
  4. DMA ONLINE Z PERI
DMA ONLINE Z PERI
0

DMA ONLINE Z PERI

0

Beton architektoniczny – nowoczesny język architektury. Poprzez zapierające dech w piersiach wysokości lub ekstremalne formy i struktury – wizje architektów na całym świecie stawiają najwyższe wymagania względem przemysłu budowlanego. W znacznej mierze dotyczy to obiektów takich jak muzea, hale koncertowe, stadiony i mosty. W wielu przypadkach beton licowy stanowi idealne rozwiązanie  pod względem technicznym, ekonomicznym czy estetycznym.

PERI oferuje swoim klientom w branży budowlanej praktyczną pomoc: dobór, projektowanie technologiczne i udostępnienie odpowiedniego poszycia i systemu deskowań, dostosowanych optymalnie do danego przedsięwzięcia budowlanego i wymagań architektonicznych. Od deskowania standardowego do deskowań wykonywanych indywidualnie – dla każdej powierzchni betonu licowego PERI ma właściwe rozwiązanie. W wyniku ścisłej współpracy architektów, wykonawców i inżynierów PERI uzyskuje najlepsze wyniki.

Zasady wykonawstwa

Beton licowy stał się niezwykle ważnym elementem nowoczesnej architektury, ponieważ beton, jak żaden inny materiał, jest bardzo wszechstronny i daje się wbudować na wiele sposobów. Za pomocą odpowiednich deskowań można ekonomicznie wykonać dowolne kształty i rodzaje powierzchni. Beton licowy znajduje zastosowanie prawie we wszystkich obszarach budownictwa. W zależności od jego właściwości wyróżnia się cztery klasy jakości betonu licowego.

Na wykonanie betonu licowego jako elementu o walorach estetycznych mają wpływ:

  • poszycie i system deskowania;
  • receptura wraz z rodzajem cementu, dodatkami i domieszkami;
  • dodane barwniki;
  • wybór odpowiedniego środka antyadhezyjnego;
  • dodatkowa obróbka powierzchni (jak mycie, szlifowanie, polerowanie, piaskowanie śrutowe);
  • impregnowanie hydrofobizacyjne, powłoki barwiące.

Nieustanny rozwój betonu jako materiału budowlanego skutkuje pojawieniem się nowych rodzin betonu, jak betony wysokiej wytrzymałości, lekko zagęszczalne i samozagęszczalne oraz betony włókniste (z włóknami stalowymi i tekstylnymi). Otwiera to dalsze obszary zastosowań dla betonu licowego.

Norma DIN 18217 „Powierzchnie betonu i poszycie deskowań“ obowiązuje jako podstawowa norma dla betonu licowego. Informacje odnoszące się do estetyki nie są w tej normie uregulowane, ponieważ brak wiążących przepisów dotyczących wykonania betonu licowego. Jest to zrozumiałe, gdyż twórcza inwencja projektanta nie podlega normalizacji. Jego zadaniem jest opisanie swoich indywidualnych wyobrażeń na temat wyglądu betonowego elementu budowli w możliwie obszerny i jednoznaczny sposób.

Warunki techniczne wykonania betonu licowego „DBV – Merkblatt Sichtbeton (08/2004)” określają konkretne klasy betonu licowego i związane z tym kryteria wymagań. Są fachowym poradnikiem dla architektów, projektantów, wykonawców, a także dla inwestorów. Zaleca się, aby na podstawie tych warunków rozpisywać i rozstrzygać przetargi oraz realizować projekt.

Zespół projektowo-wykonawczy

Podczas projektowania i wykonywania obiektów lub elementów budowlanych o specjalnych wymaganiach dotyczących powierzchni betonu nieodzowna jest skoordynowana współpraca wszystkich uczestników procesu budowlanego. Wyobrażenia i oczekiwania architekta oraz inwestora muszą być możliwe do zrealizowania.

Najlepszym rozwiązaniem dla osiągnięcia dobrego wyniku jest utworzenie zespołu projektowo-wykonawczego betonu licowego. Zazwyczaj w trakcie projektowania przetarg nie jest jeszcze ogłoszony, a wykonawca robót nie jest wybrany. W tym właśnie czasie warto dokonywać konsultacji z kompetentnymi partnerami, jak na przykład z dostawcą deskowań lub doświadczonym biurem inżynierskim. Wybrane biuro inżynierskie może przejąć rolę koordynatora w  zespole projektowo-wykonawczym betonu licowego.

Systemy deskowań

W nowoczesnym ciesielstwie zastosowanie znajdują przede wszystkim deskowania systemowe lub te deskowania, które w większości składają się z elementów systemowych. Współgranie poszczególnych elementów systemowych ma sporo zalet. Z jednej strony dzięki intuicyjnej logice montażu zwiększa się szansę na to, że pojedyncze części składowe deskowania zostaną prawidłowo użyte. Z drugiej – rośnie liczba możliwych zastosowań na placu budowy, przez co spadają koszty amortyzacji zastosowanych urządzeń w odniesieniu do konkretnego projektu. Ponadto, z punktu widzenia brygady montażowej, zastosowanie deskowania systemowego jest bezpieczniejsze.

W przypadku projektów z wykorzystaniem betonu licowego należy zwrócić szczególną uwagę na jakość deskowania. Deskowania ramowe są głównie dzierżawione i składowane w parkach dzierżawnych. Dlatego poszczególne elementy charakteryzują się różnym stopniem zużycia i mogą zawierać fragmenty z widocznym miejscem napraw. Przy zastosowaniu deskowań dzierżawionych możliwe jest uzyskanie jakości niższych klas betonu licowego SB 1 i SB 2. Efektów w postaci wyższych klas SB 3 i SB 4 nie można uzyskać przy użyciu deskowania ramowego, składowanego w parku dzierżawnym; ewentualnie jest to osiągalne pod pewnymi warunkami, np. przy zastosowaniu systemu MAXIMO.

Więcej na: https://www.peri.com.pl/wiedza/beton-architektoniczny.html