1. Home
  2. YOUNG ENGINEERS
  3. YE INSPIRACJE
  4. O ROLI NAUKI W ROZWOJU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY
O ROLI NAUKI W ROZWOJU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY
0

O ROLI NAUKI W ROZWOJU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY

0

Rozwój współczesnego budownictwa, architektury i planowania urbanistycznego zależy w ogromnej mierze od badań naukowych.Rada Naukowa „Buildera” przekonuje, jak istotna jest rola nauki w budownictwie i architekturze oraz wskazuje, jakie są kierunki tego rozwoju i jakie wiążą się z nim wyzwania.

dr hab. inż. Eugeniusz Hotała, prof. PWr
Politechnika Wrocławska
Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
Katedra Konstrukcji Budowlanych
Członek Rady Recenzentów miesięcznika „Builder”

Nowe rozwiązania technologiczne i konstrukcyjne nierzadko wyprzedzają osiągnięcia nauki oraz otwierają w ten sposób nowe kierunki badań.

Budownictwo towarzyszyło człowiekowi od samego początku jego działalności, wykorzystując przy tym najnowsze osiągnięcia rozwijającej się równolegle nauki. W dzisiejszych czasach dział techniki jest szczególnie otwarty na to, aby odkrycia nauk podstawowych praktycznie udoskonalać i w szerokim zakresie wdrażać do praktyki. Dla mnie szczególnie bliskie są relacje nauki i techniki we współczesnym budownictwie przemysłowym, gdzie wykorzystywanie najnowszych osiągnięć nauki przynosi korzyści obu stronom. Szczególne wyzwania pojawiają się wtedy, gdy przedstawiciel firmy przemysłowej pyta mnie o przyczynę wystąpienia niezwykłego zjawiska lub o sposób rozwiązania nietypowego problemu. Choć odpowiedź nie zawsze jest łatwa, to jednak kompetentny zespół ludzi nauki nigdy nie jest bezradny. Nierzadko bywa i tak, że nowe rozwiązania technologiczne oraz konstrukcyjne wyprzedzają osiągnięcia nauki i otwierają w ten sposób nowe kierunki badań. Przemysł jest wdzięcznym partnerem nauki, gdyż jest w stanie sfinansować wiele badań, których wyniki mogą być wykorzystane również w całej branży architektoniczno-budowlanej. Oprócz osiągnięć nauki z dziedziny chemii i fizyki budownictwo chętnie korzysta z innych działów nauki. Za przykład mogą służyć nowoczesne systemy monitorowania i utrzymania obiektów budowlanych oraz zapewnienia ich bezpiecznej eksploatacji w zmiennych warunkach środowiskowych.