1. Home
  2. YOUNG ENGINEERS
  3. YE DZIAŁANIA
  4. DMI ONLINE Z PERI
DMI ONLINE Z PERI
0

DMI ONLINE Z PERI

0

Na całym świecie budownictwo tunelowe rozkwita. Jeden rzut oka na statystyki budownictwa tunelowego od lat 60. wystarcza, by zaobserwować oczywisty trend – coraz większa liczba inwestycji idzie w parze z rosnącym natężeniem ruchu drogowego w tych dziesięcioleciach.Jest to spowodowane dwoma czynnikami: niezahamowanym wzrostem ruchu pojazdów prywatnych, jak również rozrastającą się gospodarką towarową i materiałową, w której producenci chcą jak najszybciej i jak najprościej dostarczać swoje produkty do wszystkich zakątków świata. „Więcej, szybciej, dalej“ – hasło to idealnie odzwierciedla zapotrzebowanie na coraz gęstszą sieć bezpiecznych, pozbawionych przeszkód ciągów komunikacyjnych, umożliwiających zaoszczędzenie czasu i kosztów związanych z transportem.


Akceleracja, decentralizacja i relokacja

Maksymą dzisiejszego planowania ciągów komunikacyjnych jest jak najszybsze, bezpieczne i niezakłócone przemieszczanie się z punktu A do punktu B. Dotyczy to zarówno terenów wiejskich jak i przeciążonych ruchem pojazdów miast i metropolii. Kluczową rolę odgrywają przy tym dalekie połączenia pomiędzy krajami, zbliżające do siebie ogromne międzynarodowe regiony ekonomiczne.

W tym kontekście sercem sieci drogowych są tunele i mosty, które pozwalają pokonywać góry i rzeki, skracając czas przejazdu, niwelując różnice wysokości oraz eliminując skrzyżowania i objazdy. Jednocześnie tunele chronią ludzi oraz naturę przed hałasem i szkodliwymi emisjami.

PERI: specjalista o globalnym podejściu

Wraz z rozwojem budownictwa tunelowego na wszystkich poziomach projektowania i wykonawstwa pojawili się specjaliści, którzy przy pomocy sprawdzonych w praktyce metod konstrukcyjnych oraz sieciowych struktur informacyjnych i organizacyjnych umożliwiają pomyślną realizację takich dużych przedsięwzięć budowlanych.

Zespoły projektujące konstrukcje tunelowe zasadniczo składają się z geologów, geodetów, specjalistów w zakresie robót ziemnych, fundamentowych i drogowych, technologów betonu, koordynatorów projektu, a także specjalistów w zakresie bezpieczeństwa eksploatacji konstrukcji i ruchu drogowego. Już samo wymienienie wszystkich tych specjalizacji pozwala na wyobrażenie sobie stopnia skomplikowania tego typu projektów. W powyższym gronie specjalistów firma PERI wyrobiła sobie międzynarodową opinię niezawodnego partnera w zakresie systemów deskowań i rusztowań – począwszy od opracowania projektu aż po zakończenie budowy.

Podstawowe zasady i cele budownictwa tunelowego

Istotna rola technologii betonu
Beton był materiałem budowlanym, który umożliwił w budownictwie tunelowym zdefiniowanie systemowych metod konstrukcji. W ich następstwie nastąpił prężny rozwój praktyk budowlanych, w ramach których przedsięwzięcia realizowane są z wykorzystaniem standardowych systemów, z uwzględnieniem ekonomicznych aspektów planowania, projektowania konstrukcji i wykonawstwa.

W miarę rozwoju tego trendu nastąpiło odwrócenie hierarchii w procesie budowlanym. Dotychczas deskowania i rusztowania były dowolnie sprowadzanymi środkami pomocniczymi niezbędnymi do wykonania konstrukcji. W miarę przekształcania się w rozwiązania systemowe stawały się coraz bardziej narzędziami umożliwiającymi organizację procesu budowlanego. Odpowiednia kombinacja ściśle współpracujących ze sobą, wszechstronnych systemów, stanowi dziś podstawę sukcesu każdej budowy.

Metody budowlane i rodzaje konstrukcji nośnych

O wyborze metody budowlanej i rodzaju konstrukcji nośnej przesądza przekrój tunelu i jego długość. Dochodzą do tego uwarunkowane charakterem obiektu zakrzywienia i nachylenia konstrukcji, a także zmieniająca się szerokość i wysokość w świetle tunelu. Takie odchylenia od normalnego przekroju tunelu są niezbędne w celu wykonania zatok postojowych i awaryjnych, szybów ewakuacyjnych i serwisowych, jak również budowli, które łączą ze sobą dwie sąsiednie nitki tunelu lub prowadzą na powierzchnię.

PERI oferuje cztery metody budowy tuneli:

  • metodę odkrywkową,
  • metodę górniczą,
  • metodę podstropową,
  • metody specjalne i uzupełniające.

Niezależnie od metody budowlanej istnieją różne rodzaje konstrukcji nośnych, zoptymalizowanych pod kątem warunków geologicznych i przewidywanego użytkowania. Prosty przekrój prostokątny oferuje najwięcej możliwości pod względem opłacalnego wykonania. Niemniej jednak w zależności od warunków budowy korzystne mogą być także przekroje kołowe, eliptyczne i specjalne.

Więcej na: https://www.peri.com.pl/wiedza/technika-deskowan-dla-budownictwa-monolitycznego.html