1. Home
  2. YOUNG ENGINEERS
  3. YE DZIAŁANIA
  4. DMI ONLINE Z AEC DESIGN – REVIT TEMPLATE PRZEZ PROJEKTANTÓW DLA PROJEKTANTÓW STANDARD BIM
DMI ONLINE Z AEC DESIGN – REVIT TEMPLATE PRZEZ PROJEKTANTÓW DLA PROJEKTANTÓW STANDARD BIM

DMI ONLINE Z AEC DESIGN – REVIT TEMPLATE PRZEZ PROJEKTANTÓW DLA PROJEKTANTÓW STANDARD BIM

0

Poniższy tekst jest poświęcony tematyce standaryzacji w BIM AEC Design Revit Template przez projektantów dla projektantów i dotyczy omówienia procesu tworzenia oraz utrzymywania standardów w przypadku biur projektowych.

W artykule chciałabym się skupić głównie na instrukcji do szablonu, która jest zbiorem informacji i w usystematyzowany sposób pokazuje jego zawartość, nazewnictwo oraz propozycję kodyfikacji informacji oraz elementów w szablonie projektowym w Revicie. Proponujemy zaczynać od stosowania dobrych praktyk w tworzeniu szablonu jako wstępu do instrukcji, zdefiniowania struktury projektu i formatów, w jakich mają być zapisywane pliki oraz opisania zawartości szablonu w postaci listy, która pokazuje standard biura. Standard nazewnictwa plików i komponentów ma zapewnić wszystkim uczestnikom projektu łatwiejszy oraz szybszy dostęp do informacji. Takie działania pomagają także we wdrożeniu nowych osób do zespołu, aby pracowały zgodnie z określonym standardem.

 

Najlepsze praktyki

Na wstępie instrukcji warto zacząć od zapisania dobrych praktyk w tworzeniu szablonu w Revicie jako wskazówek, które mogą znacząco wpłynąć na sprawniejszą pracę i unikanie problemów związanych z obsługą programu. Co robić, a czego zdecydowanie unikać, pracując w Revicie? Zapisanie złych i dobrych praktyk oraz
pokazanie różnicy pomiędzy nimi pomaga skrócić czas dochodzenia do pewnych poprawnych zachowań w programie. Wyrobienie tych nawyków podczas pracy w programie wymaga wielu godzin spędzonych przed komputerem i dużego doświadczenia w organizacji całego projektu, dlatego warto korzystać z doświadczenia innych. Przedstawiam kilka przykładowych wskazówek, które powinny pomóc początkującym użytkownikom Autodesk Revit. Po pierwsze wszystkie informacje o elementach powinny być podawane za pomocą etykiet (tag), a nie przy użyciu zwykłego tekstu. Ogranicz liczbę linkowanych plików do koniecznego minimum. Wszelkie pliki DWG, które muszą znaleźć się w modelu, najlepiej dodawać poprzez Link CAD. Wczytując go jako podkłady, staraj się zaznaczać opcję „tylko bieżący widok” (ang. current view only). Ustaw standardowe zestawienia. Utwórz zestawienia pomieszczeń, drzwi i okien oraz wyposażenia. Stwórz szablony widoków, które określą standardy projektowania podczas tworzenia nowych.

 

Ważny element standardu zapisany w instrukcji

Przy tworzeniu standardów BIM konieczne jest także określenie poziomu kompetencji BIM zespołu projektowego, zwłaszcza modelarzy i koordynatorów, tak aby korzystanie ze standardu projektu ułatwiało pracę, a nie tworzyło dodatkowe wymagania, procedury i obowiązki. Wiadomo wtedy też, kto odpowiada za przygotowany standard. Ważne jest określenie wersji programu, na której pracujemy przy danym temacie oraz zdefiniowanie wszystkich formatów, jakimi będziemy się posługiwać w trakcie projektowania. Przypisanie konkretnej lokalizacji zapisywanych plików oraz określenie pliku parametrów współdzielonych konfigurowanych przez Menedżer/Koordynator BIM jest ważne w skoordynowaniu projektu. Odnosząc się do Standardu BIM, który niedawno powstał przy współudziale firm generalnych wykonawców, zgadzam się w stu procentach ze stwierdzeniem, że: „Poprawna struktura danych w modelu jest niezbędna do wydajnej i skutecznej wymiany informacji, np. pomiędzy projektantem a działem sporządzającym ofertę przetargową. Brak poprawnej i uzgodnionej klasyfikacji właściwie uniemożliwia pełną interoperacyjność między narzędziami BIM” [Sanchez 2015], [Vico 2015].

 

Standard szablonu w postaci listy zawartości

Rozpoczynając pracę nad tworzeniem bibliotek obiektów BIM, ustawień zdefiniowanych projektu i szablonów widoku, konieczne jest jednoznaczne określenie celów, dla których się je tworzy. Pozwala to na poprawne zdefiniowanie np. zakresu biblioteki i szczegółowości graficznej (LOgD) oraz informacyjnej (LOmI) zawartych w niej komponentów. Określenie celu wykorzystania BIM pozwala także na lepsze zdefiniowanie ustawień projektu w postaci dedykowanych parametrów współdzielonych, które możemy wykorzystać na przykład na etapie eksploatacji budynku. Pełna lista współdzielonych parametrów powinna być specyficzna dla
firmy oraz zaleca się ustanowienie pliku parametrów współdzielonych, aby zapewnić spójność nazewnictwa parametrów podczas tworzenia treści. Taki plik powinien znajdować się w folderze Standardy w bibliotece zasobów wraz z odpowiednim szablonem projektu.

 

Od ogólnych zasad nazewnictwa do zdefiniowanej kodyfikacji elementów

Zdefiniowanie ogólnych zasad nazewnictwa sprawdza się w przypadku próby tworzenia standardu nazewnictwa, a tak naprawdę ta próba powinna zakończyć się zaplanowaną kodyfikacją elementów i plików w projekcie. Ustalenie ogólnych zasad nazewnictwa powinno być zapisane w postaci listy, w jaki sposób zapisujemy nazwy, oraz informacji o tym, jakich znaków powinniśmy unikać, np.: wszystkie pola powinny być oddzielone znakiem podkreślenia „_”; używanie spacji nie jest
zalecane; wszystkie pola w nazwie pliku zaczynają się od wielkich liter, a następnie małych; skróty i kody należy pisać wielkimi literami; w nazwach należy unikać następujących znaków: ,! £ $% ^ & – () {} [] + = @ ’~ # ¬`. Standaryzacja nazewnictwa plików komponentów powinna być konieczna podczas prowadzenia projektu w BIM. Dotychczas stosowanie standardu nazewnictwa zaproponowanego przez wykonawcę w projekcie było wytyczną do stosowania przez podmioty zgodnie z dokumentem Standard BIM: „Standard nazewnictwa plików ma umożliwić wszystkim uczestnikom projektu łatwiejszy i szybszy dostęp do informacji (nazwa pliku może definiować rodzaj dokumentacji, jej status, obszar projektu, którego dotyczy itd.). Jeżeli zamawiający nie stosuje swojego standardu nazewnictwa plików, może w pierwszych realizowanych przez siebie projektach zażądać od wykonawcy wskazania standardu nazewnictwa plików, ale docelowo zamawiający nie powinien realizować różnych swoich PROJEKTÓW z wykorzystaniem różnych standardów nazewnictwa plików”.

 

Architecture, Engineering & Construction Revit Template

Template to plik zawierający ustawienia, widoki, rodziny, arkusze i zestawienia, które można wykorzystać jako punkt wyjścia dla każdego nowego projektu. Pomaga
zminimalizować obciążenie pracą, zapewnia wydajność i służy jako wspólna podstawa startowa dla każdego członka zespołu w biurze. Szablon programu Revit oszczędza czas i zapewnia spójność. Zawsze można go aktualizować i udostępniać użytkownikom. Szablon służy jako punkt początkowy dla nowego projektu, w tym szablonów widoku, wczytanych rodzin, zdefiniowanych ustawień (takich jak jednostki, wzory wypełnienia, style linii, grubości linii, skale widoków i inne) oraz, w razie potrzeby, geometrii. Dotyczy to wszystkich branż projektowych i jest niezbędne do zdefiniowania standardów projektowych. Czerpiąc z naszych doświadczeń, AEC Design ma na celu wyjście naprzeciw wszelkim potrzebom w tych dziedzinach i stworzenie szablonów dla branży architektonicznej, konstrukcyjnej o raz instalacyjnej.