1. Home
  2. YOUNG ENGINEERS
  3. YE INSPIRACJE
  4. O ROLI NAUKI W ROZWOJU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY
O ROLI NAUKI W ROZWOJU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY
0

O ROLI NAUKI W ROZWOJU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY

0

Rozwój współczesnego budownictwa, architektury i planowania urbanistycznego zależy w ogromnej mierze od badań naukowych.Rada Naukowa „Buildera” przekonuje, jak istotna jest rola nauki w budownictwie i architekturze oraz wskazuje, jakie są kierunki tego rozwoju i jakie wiążą się z nim wyzwania.

doc. dr inż. Marek Kapela
Politechnika Warszawska
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
Członek Rady Recenzentów miesięcznika „Builder“

Współczesne budownictwo w znacznym stopniu zawdzięcza swój postęp rozwojowi nauki.

Nowe technologie, materiały budowlane, normy do projektowania i programy komputerowe powstają dzięki rozwijającej się nauce. Powstają coraz wyższe budynki, dłuższe mosty, hale o większych rozpiętościach i budynki energooszczędne. Rośnie stopień komplikacji obiektów i ich nasycenia instalacjami. Budynki realizowane w dużych miastach mają już po kilka kondygnacji podziemnych. Jest to możliwe tylko dzięki rozwojowi nowych technologii w geotechnice. To naukowcy tworzą przestrzenne modele gruntu i sąsiednich obiektów, które mogą być kalibrowane w trakcie realizacji wykopu i umożliwiają ochronę istniejących obiektów. Takich przykładów można przytoczyć dużo. Dla projektantów oznacza to konieczność stałego dokształcania się i coraz węższej specjalizacji. Kończy się epoka inżynierów o zróżnicowanym profilu, którzy równie dobrze mogli projektować konstrukcje żelbetowe, stalowe, drewniane czy murowe. Nowe wyzwania dotyczą również sposobu i form kształcenia przyszłych inżynierów. Współczesne normy nie są już prostą kontynuacją wytrzymałości materiałów. Obecnie projektowanie bez odpowiednich programów komputerowych jest praktycznie niemożliwe. Występujący przed laty problem z wykonywaniem obliczeń skomplikowanych konstrukcji został zamieniony na problem sprawdzenia ich poprawności oraz interpretacji uzyskanych wyników. Połączenie procesu projektowania wykonawstwa i eksploatacji coraz bardziej skomplikowanych obiektów ma umożliwić stosowanie BIM. Rozwój BIM oraz przygotowanie studentów i inżynierów do wdrażania tej technologii to również rola naukowców.