Home YOUNG ENGINEERS YE RYNEK NOWE LOGO W GRUPIE UNIBEP
NOWE LOGO W GRUPIE UNIBEP
0

NOWE LOGO W GRUPIE UNIBEP

0

Od 1 kwietnia 2020 r. Unibep SA i wszystkie spółki z Grupy Unibep będą miały nowe logo. Jest nowocześniejsze, bardziej przyjazne dla odbiorców. Jeden element pozostał praktycznie niezmienny – trzy strzałki, które są charakterystyczne dla Grupy Unibep od blisko 15 lat.

Nowe logo miało symbolizować zmianę, ale nie rewolucję. Miało być bardziej nowoczesne, bo przecież jesteśmy w zupełnie innym miejscu niż kilkanaście lat temu , ale też przyjazne i estetyczne. Nie mogliśmy zapomnieć też o naszych strzałkach, które na stałe wpisane są w tzw. sygnet i które stanowią element charakterystyczny dla Grupy Unibep – mówi Leszek Gołąbiecki, prezes zarządu Unibep SA .

Idziemy z duchem czasu

Prace nad nowym logo trwały blisko rok i były pełne emocji. Otrzymaliśmy kilkanaście propozycji od wielu autorów – jedne były bardzo odważne, można nawet powiedzieć szalone, inne nawiązywały do tradycji, nie zapominały o tym, że Unibep SA to firma, która powstała 1 kwietnia 1950 roku w Bielsku Podlaskim. Tyle że z małej firmy z siedzibą na wschodzie Polski powstała jedna z największych grup branży budowlanej w naszym kraju – według rożnych zestawień zajmuje 6. miejsce w Polsce pod względem przychodów. Grupa Unibep ma sprzedaż na poziomie ponad 1,6 mld zł, jest pracodawcą dla ponad 1500 osób i prowadzi działalność w segmentach:

  • budownictwa kubaturowego w kraju i za granicą ,
  • produkcji wielorodzinnych budynków modułowych (sprzedaż głównie do Skandynawii),
  • deweloperskim (rynki : Warszawa, Poznań, Radom, Bielsk Podlaski) ,
  • szeroko pojętym segmencie infrastrukturalnym

Dzięki tej zmianie chcemy pokazać naszym klientom i pracownikom obecnym, ale i przyszłym, że nie stoimy w miejscu, ale idziemy z duchem czasu, jesteśmy firmą stabilną, z tradycjami, ale też ciągle młodą duchem i rozwijającą się- dodaje Leszek Gołąbiecki .

Razem z właścicielami, radą nadzorczą i w gronie zarządu podjęliśmy ostatecznie decyzję o wyborze nowego logo dla całej Grupy Unibep , w tym dla wszystkich naszych spółek.

Przed Grupą Unibep czas na zmianę logo w każdym kanale komunikacyjnym – od papierów firmowych i listów, wizytówek, przez oznakowanie budów i biur, a także we wszystkich materiałach promocyjnych i informacyjnych – zarówno tradycyj­nych, jak też elektronicznych.

To proces, który na pewno trochę potrwa. Dlatego prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

Trochę historii o logo Unibepu

Pozwalamy sobie  na  opisanie   kilku  ciekawostek   związanych z historią logo firm, na bazie których postała Unibep SA. Historia Unibepu rozpoczyna się bowiem w czasach, gdy identyfikacja graficzna firm nie miała tak spektakularnego znaczenia, jak obecnie, czyli dokładnie 1 kwietnia 1950 r. Gospodarka funkcjo­nowała w oparciu o planowanie, konkurencyjność nie decydo­ wała o losie firm i załóg, reklamy nie atakowały na każdym kroku, a wizualizacja nazwy nie miała takiego znaczenia, jak w gospo­ darce wolnorynkowej.

W logo Bielsko-Podlaskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego najważniejsza była litera B stanowiąca symbol branży budowlanej i   resortu   budownictwa,   któremu   podlegała   firma   B-PPB  . W kolejnych latach  pierwotnie  długa  nazwa  została  „oswojona” i skrócona-firmę nazywano potocznie „Bep”. ,,Bep” przylgnęło do nazwy przedsiębiorstwa w roku 2003, gdy Unibud BEP (kolejny spadkobierca B-PPB) został wykupiony od Budimeksu przez grupę przyjaciół związanych z Janem Mikołuszko. Nazwę Unibud BEP ponownie skrócono do postaci znanej dzisiaj – Unibep . Co zatem oznacza końcówka „bep”? Jedna z wersji mówi, że to uproszczenie skrótowca B-PPB. Druga rozwija nazwę w: Budownictwo Eksport Produkcja. Z kolei wersja trzecia, zupełnie żartobliwa, odnosi się do Bardzo Ekskluzywnego Przedsiębiorstwa.

W 2006 roku zmieniono całą identyfikację wizualną firmy- już na Unibep SA i wtedy powstał tak charakterystyczny sygnet z trzema strzałkami. Przez blisko 15 lat logo to funkcjonowało i było obecne z Unibep SA na każdym kroku.

A ponieważ Unibep SA jest otwarta na zmiany, więc z okazji 70- lecia jej istnienia pojawia się nowe logo. Czy istnieje lepsza okazja do zmian niż taki jubileusz?

open