Home YOUNG ARCHITECTS YA INSPIRACJE H+H PARTNER W BUDOWANIU ŚCIAN – SYSTEMY BUDOWY
H+H PARTNER W BUDOWANIU ŚCIAN – SYSTEMY BUDOWY
0

H+H PARTNER W BUDOWANIU ŚCIAN – SYSTEMY BUDOWY

0

Firma H+H Partner w budowaniu ścian – Systemy Budowy

Gotowa zaprawa na bazie wyselekcjonowanych kruszyw, wysokojakościowych cementów o bardzo małym skurczu, gotowa do użycia po dodaniu wody. Stosuje się ją, jako cienkowarstwową zaprawę do bloczków po dodaniu wody. Stosuje się ją, jako cienkowarstwową zaprawę do bloczków z betonu komórkowego H+H oraz do bloków silikatowych H+H. Dostępna w wersji letniej i zimowej.

 

 

 

 

 

Grupa podstawowych elementów murowych przeznaczonych do wznoszenia ścian nośnych – wewnętrznych i zewnętrznych oraz ścian nienośnych – działowych. H+H Silikat N, to elementy o grubościach 6,5, 8, 12, 15, 18, 24 oraz 25 cm. H+H Silikat NP (o objętości drążeń < 5% objętości elementu), to elementy o grubościach 18, 24 oraz 25 cm..Grupa elementów o podwyższonej izolacyjności akustycznej. Grupę tworzą elementy A oraz A PLUS (o grubościach 18 oraz 25 cm) oraz H+H Silikat A12 (grubość 12 cm). Klasy gęstości objętościowej H+H Silikatów A od 1,8 do 2,2 pozwalają na wymurowanie ścian o dużej masie powierzchniowej, a jednocześnie stosunkowo cienkiej.

 

Silikatowe produkty uzupełniające, to szeroka grupa obejmująca takie elementy jak: H+H Silikat NW oraz 1/2NP, które pozwalają przyśpieszyć prowadzanie prac murarskich oraz zmniejszyć ilość koniecznych docięć, elementy oznaczone jako H+H Silikat U pełniące rolę szalunku traconego oraz H+H Silikat PW do wykonywania pionów wentylacyjnych.

 

H+H Silikat F25 służy do wykonywania ścian fundamentowych i ścian piwnic. Optymalne wymiary oraz specjalne uchwyty ułatwiają proste przenoszenie i ustawienie bloczków w murze. Wykonana z silikatów ściana poniżej poziomu terenu charakteryzuje się bardzo wysoką wytrzymałością na obciążenia poziome i pionowe.

open