Home YOUNG ENGINEERS YE RYNEK ROZBUDOWA DROGI NIELISZ-SITANIEC UKOŃCZONA
ROZBUDOWA DROGI NIELISZ-SITANIEC UKOŃCZONA
0

ROZBUDOWA DROGI NIELISZ-SITANIEC UKOŃCZONA

0

STRABAG ukończył rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 837 na odcinku Nielisz – Sitaniec.

W dniu 21 lutego 2020 r. w miejscowości Sitaniec odbyło się uroczyste otwarcie rozbudowanej przez STRABAG drogi wojewódzkiej nr 837 na odcinku Nielisz – Sitaniec. W otwarciu udział wzięli między innymi: wicemarszałek Michał Mulawa, członek zarządu Zdzisław Szwed, prezydent Zamościa Andrzej Wnuk, wójt gminy Nielisz Adam Wal oraz radni wojewódzcy i przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Zamościu. W uroczystości udział wzięli także przedstawiciele wykonawcy, firmy STRABAG oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie.

W ramach zrealizowanego w okresie od sierpnia 2018 r. do grudnia 2019 r. kontraktu o wartości 149,5 mln PLN brutto STRABAG wykonał prace budowlane, które dostosowały drogę do parametrów klasy G. Roboty obejmowały: podniesienie nośności drogi do 115kN/oś, poprzez wzmocnienie istniejącej nawierzchni drogi w technologii kruszywa i betonu asfaltowego na odcinku 13,2 km, pełną wymianę konstrukcji na odcinku 3,2km oraz wykonanie wraz z umocnieniem, poboczy i korektę łuków poziomych i pionowych. Jezdnia została poszerzona do 7 m (pobocze 1,25m i 1,5m na odcinkach barier). W miejscach zalegania gruntów organicznych wykonano pełną rozbiórkę korpusu drogowego a następnie wzmocnienie podłoża przy pomocy materacy. Na poszerzeniach korpusu drogowego wykonano dreny pionowe i nasyp przeciążeniowy.

Przebudowano 24 skrzyżowania DW 837 z drogami powiatowymi i gminnymi. Na rzece Łabuńska, w miejscu starej przeprawy, wybudowany został nowy most o konstrukcji ramowej monolitycznej, długości 19,5 m i nośności klasy A. Na dojazdach do mostu wykonano wzmocnienie podłoża przy pomocy kolumn betonowych. Wzdłuż drogi powstały ciągi pieszo-rowerowe i ścieżki rowerowe o dł. 16,2 km oraz chodniki o łącznej długości ok. 11 km. Wybudowano i zmodernizowano 24 zatoki autobusowe. W trakcie rozbudowy zlikwidowane zostały bariery architektoniczne w celu ułatwienia poruszania się osobom niepełnosprawnym.

Prace modernizacyjne obejmowały również przebudowę systemu odwodnienia drogi, budowę kanalizacji deszczowej, sieci elektroenergetycznej, wod-kan i telekomunikacyjnej. Wykonane zostały też nasadzenia zieleni (drzewa i krzewy).

Dzięki rozbudowie droga wojewódzka nr 837 usprawni połączenia komunikacyjne całego regionu. Większa przepustowość oraz wyższy poziom bezpieczeństwa i komfort użytkowania to wymierne korzyści zarówno dla mieszkańców tego obszaru, jak i korzystających z ruchu tranzytowego. Rozbudowa drogi to również pozytywny impuls dla dalszego rozwoju, poprzez łatwiejszy dostęp do terenów inwestycyjnych oraz atrakcji turystycznych regionu szczególnie zalewu „Nielisz”.

Ukończona rozbudowa DW 837, to kolejna, po 35 kilometrowym odcinku DW 815 pomiędzy Parczewem i Lubartowem, inwestycja zrealizowana przez STRABAG w ostatnim czasie w woj. lubelskim.

Źródło: STRABAG

open