Home Aktualności PION NAUKOWO-BADAWCZY F.B.I. TASBUD NA KONFERENCJI NAUKOWEJ WE LWOWIE
PION NAUKOWO-BADAWCZY F.B.I. TASBUD NA KONFERENCJI NAUKOWEJ WE LWOWIE
0

PION NAUKOWO-BADAWCZY F.B.I. TASBUD NA KONFERENCJI NAUKOWEJ WE LWOWIE

0

Pion Naukowo-Badawczy działający w strukturach Grupy Kapitałowej F.B.I. TASBUD wspiera projekty badawcze nie tylko w kraju, ale i za granicą. Podczas ostatniej prestiżowej konferencji naukowej na Ukrainie, przedstawiciele F.B.I. TASBUD omawiali zagadnienia sztucznej inteligencji oraz bezpieczeństwa w budownictwie.

W dniach 23-25 października br., zespół reprezentujący Pion Naukowo-Badawczy Grupy Kapitałowej F.B.I. TASBUD wystąpił z prelekcjami na III Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej, która odbyła się we Lwowie.

Przedstawiciele naszej firmy z V-ce Prezesem dr. inż. Andrzejem Czapczukiem na czele, wygłosili dwie prelekcje dotyczące innowacyjnych zagadnień sztucznej inteligencji w budownictwie oraz bezpieczeństwa pożarowego, co zaowocowało kolejnymi przełomowymi publikacjami w tych dziedzinach. Udział w konferencji stanowił znakomitą okazję do poszerzania dorobku naukowego naszej Grupy w ścisłej współpracy z przedstawicielami Politechniki Warszawskiej, Politechniki Białostockiej oraz Politechniki Koszalińskiej, a także potwierdzenia mocnej pozycji F.B.I. TASBUD w świecie nauki. Prelekcje uczestników naszego Pionu były świetnym początkiem do twórczej dyskusji pomiędzy uczestnikami konferencji, co tylko potwierdza trafność doboru omawianej tematyki.

– Jesteśmy dumni, że od wielu lat Pion Naukowo-Badawczy jest uznany w świecie naukowym jako prelegent i autor licznie cytowanych publikacji przez wybitnych naukowców z całego świata. Jest to dla nas powód do dumy, że zbudowaliśmy tak dobrze działający i mogący pochwalić się licznymi sukcesami na niwie naukowej Pion Naukowo-Badawczy. Możliwość wygłaszania prelekcji naukowych na tak ważnych wydarzeniach naukowych jak Konferencja we Lwowie, jest dla nas zaszczytem. Udział w konferencjach naukowych daje szerokie możliwości rozwoju, ale też staje się wzajemną inspiracją dla uczestników. Wiedząc, jak ważna dla naszej Grupy Kapitałowej jest implementacja innowacyjnych rozwiązań do biznesu, jak również rozwój nowych rozwiązań w sferze nauki w branży budowlanej, kładziemy duży nacisk na ciągły rozwijanie struktur naszego Pionu Naukowo-Badawczego. Mowa m.in. o aktywnych i twórczych działaniach przy nowych projektach, w tym również zgłębianiu analiz tematycznych, teoretycznych i empirycznych. Jako międzynarodowy Generalny Wykonawca, stawiamy na innowacje i chcemy wyznaczać trendy na rynku. Takie spotkania, dają nam nie tylko pogląd na nowe, koncepcyjne rozwiązania, ale także tworzą giełdę wiedzy, na której twórczo wymieniamy się doświadczeniami, co pozwala w krótszym czasie ulepszać rozwiązania i być bardziej konkurencyjnym na rynku. Mamy nadzieję, że nasze prelekcje wygłoszone na konferencji we Lwowie, pogłębiające zagadnienia sztucznej inteligencji w budownictwie oraz inżynierii bezpieczeństwa tak jak poprzednie nasze opracowania naukowe wpłyną na rozwój sektora oraz staną się uznanym materiałem, wykorzystywanym przez polskich i światowych naukowców – mówił dr inż. Andrzej Czapczuk, V-ce Prezes i Dyrektor Generalny Grupy Kapitałowej F.B.I. TASBUD oraz Przewodniczący Pionu Naukowo-Badawczego działającego w strukturach firmy.

open