1. Home
  2. YOUNG ENGINEERS
  3. YE RYNEK
  4. GRUPA SELENA: NIEMAL DWUKROTNY WZROST ZYSKU
GRUPA SELENA: NIEMAL DWUKROTNY WZROST ZYSKU
0

GRUPA SELENA: NIEMAL DWUKROTNY WZROST ZYSKU

0

Grupa Selena, jeden z czołowych producentów i dystrybutorów chemii budowlanej oraz właściciel marki TYTAN, w pierwszym półroczu 2019 roku zanotowała wzrost zysku netto rok do roku o 89,8% – do 20,72 mln zł.

Przychody w tym okresie wyniosły 617,16 mln zł i zwiększyły się o 6,3%, a EBIT wzrósł o 84,8 % – do 34,64 mln zł. Wynik pierwszego półrocza to kontynuacja trendu z pierwszego kwartału, w którym spółka zanotowała wzrost zysku w stosunku do poprzedniego roku. Grupa Selena korzysta tym samym z efektów wzrostu organicznego, utrzymania dyscypliny kosztowej oraz wzrostu sprzedaży w segmencie produktów wysokomarżowych i niższych kosztów finansowych, w tym również z tytułu różnic kursowych.

Kolejny kwartał z rzędu spółka notuje wzrosty sprzedaży, a tym samym przychodów i zysków. Kontynuowane są wzrosty na większości kluczowych rynków zagranicznych, na których Grupa intensywnie działa. W pierwszym półroczu sprzedaż wzrosła m.in.: na Ukrainie, w Chinach, Kazachstanie, Rumunii, Hiszpanii, USA i Europie Centralnej. Utrzymanie przez całe półrocze wzrostu dynamiki sprzedaży jest wynikiem wzrostu organicznego oraz systematycznego wdrażania wysokiej jakości produktów autorstwa własnego działu R&D. Natomiast niskie koszty różnic kursowych wynikają z realizowania strategii finansowania w walutach lokalnych, co pozwala na zmniejszenie wahania kosztów finansowych.

„Pierwsze półrocze Grupa zamyka z bardzo dobrym wynikiem. Ponad dwukrotny wzrost zysku potwierdza, że podejmujemy właściwe działania. Efekty przynosi utrzymanie dyscypliny kosztowej, dobra koniunktura w budownictwie, a także wdrażanie innowacyjnych produktów – będących dziełem naszego R&D (w tym również prace nad produktami opartymi na surowcach bioodtwarzalnych). W tym półroczu zakończyliśmy dużą inwestycję w R&D – otworzyliśmy nową siedzibę centrum badawczo-rozwojowego Selena Labs, które jest położone w Dzierżoniowie – w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Oprócz inwestycji infrastrukturalnych, cały czas skupiamy się na tym, aby wzmocnić już dobrze funkcjonujące zespoły o nowych menadżerów i specjalistów. Mamy silny, kompetentny i kompletny zarząd oraz świetną grupę dyrektorów regionalnych odpowiadających za poszczególne regiony. Wzmacniamy również dywizje i marketing w skali Grupy Selena na świecie. Zależy nam także na bliskiej współpracy z pracownikami budowlanymi na całym świecie. Dlatego nasi pracownicy spotykają się z wykonawcami na budowach i omawiają wspólnie możliwości naszych najnowszych produktów. Widzimy już pierwsze efekty tego typu aktywności, m.in. w naszych wynikach sprzedaży. Bezpośrednie spotkania z użytkownikami uzupełniamy też szeroko zakrojonymi akcjami digitalowo-marketingowymi. Te kompleksowe działania nie tylko w zakresie kontroli kosztów i sprzedaży wysokomarżowych produktów, ale także w zakresie inwestycji w R&D, rozwoju linii produkcyjnych oraz aktywności marketingowo-HR-owej – sprawiają, że Selena jest nowoczesną i stabilną marką na rynku chemii budowlanej. Rezultaty naszej pracy odzwierciedlają zadowalające wyniki za pierwsze półrocze, które są dobrym prognostykiem na kolejne kwartały tego roku” – mówi Krzysztof Domarecki, prezes zarządu Selena FM SA.

Komentarz Prezesa Krzysztofa Domareckiego: https://www.youtube.com/watch?v=w7ryaJ60SXc