1. Home
  2. Bez kategorii
  3. KONFERENCJA PLGBC DZIEŃ ZIEMI Z ZIELONYM BUDOWNICTWEM
KONFERENCJA PLGBC DZIEŃ ZIEMI Z ZIELONYM BUDOWNICTWEM
0

KONFERENCJA PLGBC DZIEŃ ZIEMI Z ZIELONYM BUDOWNICTWEM

0

Podczas 10. Edycji Konferencji PLGBC Dzień Ziemi z zielonym budownictwem pt. Nowa tożsamość i potencjał zrównoważonych miast, rozmawiano o rozwoju i przyszłości miast.

Dyskutowano o nowych koncepcjach urbanistycznych, potrzebach mieszkańców czy zrównoważonych rozwiązaniach i nowych technologiach w budownictwie. Mówiono o roli architekta w kształtowaniu przestrzeni. Podsumowaniem były kwestie związane z finansowaniem i wsparciem projektów rewitalizacji. Wszyscy uczestnicy byli zgodni co do  tego, że mamy przed sobą wiele wyzwań. Organizatorem wydarzenia było Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC we współpracy Urzędem Miejskim we Wrocławiu. Konferencja odbyła się 20 kwietnia br. w Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu. 

Grono samorządowców, inwestorów i deweloperów, producentów, przedstawicieli jednostek naukowych, organizacji pozarządowych, architektów i urbanistów rozmawiało o zielonej i zrewitalizowanej przestrzeni miejskiej oraz zrównoważonym rozwoju miast podczas 10. Edycji Konferencji PLGBC Dzień Ziemi z zielonym budownictwem we Wrocławiu.

Gości przywitał Rafał Schurma – Prezydent PLGBC, Magdalena Piasecka – Wiceprezydent Miasta Wrocław oraz Katarzyna Szymczak – Pomianowska – Dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju w Urzędzie Miejskim we Wrocławiu.

Na początek Alicja Kuczera (Dyrektor Zarządzający PLGBC), zaprezentowała najnowszy Raport 2018 – Certyfikacja zielonych budynków w liczbach. To już trzecia edycja publikacji przygotowywanej przez Stowarzyszenie. Następnie case study pt. Potencjał inwestycyjny zurbanizowanych stref biologicznie czynnych – przedstawiła Monika Drobyszewska (Departament Nieruchomości i Eksploatacji Urzędu Miejskiego we Wrocławiu). Omawiała czynniki wpływające na wartość rynkową nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem zielonych przestrzeni. Jednym zdaniem: gra w zielone się opłaca.

Podczas pierwszego panelu rozmawiano o tym, jakie pojawiają się nowe koncepcje urbanistyczne i trendy w transformacji miast. Wśród prelegentów wystąpili: Andrzej Brzozowy (Projekty Miejskie), Katarzyna Spadło (Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa), dr inż. arch. Agata Twardoch (Politechnika Śląska / 44STO), Agnieszka Kowalewska – Wójcik (p.o. Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta w Łodzi) oraz Małgorzata Bartyna – Zielińska (Ogrodnik Miejski i Prezes TUP Oddział Wrocław). Zastanawiano się, jak w przyszłości miasto będzie zaspokajało potrzeby mieszkańców. Jednym z głosów było podejście, iż miasto będzie zwrócone do człowieka.

Kolejne case study na temat zrównoważonych rozwiązań i nowych technologii w budownictwie przedstawiła Agnieszka Strzemińska (Knauf Insulation). Omówiła istotę i znaczenie materiałów budowlanych w procesie powstawania inwestycji w zrównoważonych miastach.

Podczas drugiego panelu eksperci: Anna Bać (Wydział Architektury Politechnika Wrocławska / Stowarzyszenie Architektów Polskich – Oddział we Wrocławiu / grupa_synergia), Adam Targowski (Skanska), Mateusz Płoszaj – Mazurek (Bjerg Arkitektur Polska / Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej), Krzysztof Pydo (Kuryłowicz & Associates), Rafał Schurma (PLGBC / visio | architects and consultants) oraz Jerzy Żurawski (Polska Izba Inżynierów Budownictwa – Oddział we Wrocławiu / Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska), próbowali odpowiedzieć na pytanie, jaka jest dziś rola architekta.  Z jednej strony powinien być nastawiony na współpracę, to jest kluczowe. Architekt służy. Jest jednym z elementów całego projektu. Kreuje rzeczywistość i przestrzeń, w której żyjemy. Uczestnicy panelu zwrócili również uwagę na to, że rola architekta zmienia się na przestrzeni lat, ale nadal liczy się jakość i odpowiedzialność.

Podsumowaniem Konferencji były case studies, pokazujące różne drogi do zielonej rewitalizacji. Projekty zw. z finansowaniem i wsparciem przedstawili Radosław Górecki (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju), Anita Luda (WFOŚiGW we Wrocławiu), Adrianna Pawlik (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju) oraz Grzegorz Szewczyk (Wrocławska Rewitalizacja).

Na koniec rozlosowano wejściówki na 8. PLGBC Green Building Symposium.

Konferencję prowadziła Ewa Kosmala (PLGBC / Sustainability Trainers & Experts), a moderatorem paneli był dr inż. arch. Lech Wojtas (Politechnika Śląska).

Uczestnicy konferencji twierdzili, że transformacja miast jest procesem koniecznym, na pewno czasochłonnym, kosztochłonnym, ale niezwykle potrzebnym. Rewitalizacja jest czynnikiem warunkującym rozwój i poprawę warunków życia.

Podczas Konferencji wielokrotnie goście przyznawali, że takie tematy i debaty są potrzebne. Dzięki wspólnym wysiłkom i partnerstwu, możliwe jest budowanie zrównoważonej przyszłości naszych miast.

Organizatorem wydarzenia było Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC, a współorganizatorem – Urząd Miejski we Wrocławiu. Patronat Honorowy objął Prezydent Miasta Wrocław, Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Wojewoda Dolnośląski, a także Stowarzyszenie Architektów Polskich – Oddział we Wrocławiu, Polska Federacja Rynku Nieruchomości, Izba Projektowania Budowlanego, Towarzystwo Urbanistów Polskich – Oddział we Wrocławiu, Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza oraz Belgijska Izba Gospodarcza. Patronat Merytoryczny objęła Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Konferencję wsparli także liczni Patroni Medialni. Partnerem Głównym wydarzenia była firma KNAUF INSULATION, a Sponsorem – SKANSKA.

Konferencja odbyła się 20 kwietnia br. w Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu.

Więcej informacji: www.plgbc.org.pl