Home Bez kategorii MIESZKANIE PLUS – KONKURS NA PROJEKT OSIEDLA „SPACEROWA” W KRAKOWIE
MIESZKANIE PLUS – KONKURS NA PROJEKT OSIEDLA „SPACEROWA” W KRAKOWIE
0

MIESZKANIE PLUS – KONKURS NA PROJEKT OSIEDLA „SPACEROWA” W KRAKOWIE

0

Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej modelowego osiedla mieszkaniowego na krakowskich Klinach, to główne zadanie, które przed projektantami stawia spółka BGK Nieruchomości.

Poza przygotowaniem założenia urbanistycznego, uczestnicy konkursu stworzą także projekt zabudowy dla fragmentu blisko 18-hektarowej działki położonej w rejonie ulic Spacerowej, Komuny Paryskiej, bpa A. Małysiaka.

Na działce znajdującej się w południowej części Krakowa ma powstać około tysiąca nowoczesnych mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu. Będzie to pierwsza inwestycja realizowana w ramach programu Mieszkanie Plus w stolicy Małopolski. Dlatego celem konkursu jest wyłonienie najlepszych pod względem funkcjonalnym, społecznym, wizualnym, komunikacyjnym i ekonomicznym rozwiązań projektowych. Powstające w oparciu o wyniki konkursu osiedle ma oferować dostęp do infrastruktury społecznej – takiej jak żłobek, przedszkole, szkoła podstawowa, przychodnia lekarska czy punkty handlowo-usługowe. Dodatkowo na jego terenie mają znaleźć się skwery, place zabaw, przedogródki i wspólne przestrzenie, które sprzyjają nawiązywaniu kontaktów sąsiedzkich, integrowaniu lokalnej społeczności i decydują o komforcie zamieszkiwania.

– Doskonale wiemy, że samodzielne i dostępne mieszkanie to dla wielu polskich rodzin marzenie i cel szczególny. Program Mieszkanie Plus ma pozwolić te marzenia urealnić – stworzyć rodzinom szansę stabilnego rozwoju – podkreślał Piotr Ćwik, wojewoda małopolski –  Ogłoszony dziś konkurs w konkretny sposób otwiera drogę do przyspieszenia programu w Krakowie. Wierzę, że zgłoszone zostaną propozycje projektów wychodzących naprzeciw potrzebom rodzin, jak i wymogom urbanistycznym.

Do 21 maja zainteresowane pracownie muszą zgłosić swój udział poprzez formularz na stronie internetowej www.bgkn.pl, a także złożyć ideowe szkice urbanistyczne wraz z portfolio i credo – rozumianym jako zapis pomysłów i poglądów dotyczących kształtowania osiedli i niskobudżetowych mieszkań na wynajem. Na podstawie przesłanych materiałów Sąd Konkursowy – złożony z architektów, przedstawicieli Urzędu Miasta w Krakowie i członków zarządu BGK Nieruchomości – dokona preselekcji uczestników. Finalnie do udziału w konkursie zostanie zaproszonych od czterech do ośmiu pracowni urbanistyczno-architektonicznych. Merytorycznym partnerem konkursu jest krakowski oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Liczymy na to, że rezultat projektowy tego konkursu wniesie nową jakość dla powstającej przestrzeni, zarówno dla mieszkańców osiedla jak i dla mieszkańców miasta w szerokim kontekście urbanistycznym stwierdził Bohdan Lisowski, prezes oddziału SARP w Krakowie Warsztatowy charakter procedury konkursowej zaproponowanej przez organizatora spółkę BGK Nieruchomości jest dodatkowym wyzwaniem dla uczestników.

W konkursie przewidziano 3 nagrody na łączną kwotę 50 tys. zł. Ponadto każdy z zakwalifikowanych do konkursu uczestników otrzyma wynagrodzenie za wykonanie zlecenia konkursowego. Wybrany projekt będzie realizowany według przedstawionej koncepcji urbanistycznej i wybranego fragmentu zabudowy uczestnika konkursu. Ponadto każdy z uczestników może otrzymać zaproszenie do udziału w negocjacjach z wolnej ręki na wykonanie projektów zabudowy dla tego terenu. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 3 sierpnia 2018 roku.

Wyniki dotychczasowych organizowanych przez nas konkursów jasno pokazują, że stawiamy przede wszystkim na najlepszą urbanistykę zaznaczył Grzegorz Muszyński, członek zarządu BGK Nieruchomości S.A. Podobnie jak w przypadku osiedla w okolicach katowickiego Nikiszowca czy warszawskich Nowych Jeziorek, chcemy by nasza realizacja w Krakowie była kawałkiem dobrze zaprojektowanego miasta. Ta inwestycja będzie prowadzona zgodnie z obowiązującym dla tego terenu miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i w ścisłej współpracy z krakowskim magistratem. 

Program Mieszkanie Plus działa w dwóch obszarach. Obszar społeczny realizuje Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach programów Społecznego Budownictwa Czynszowego oraz wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego. Za komercyjny obszar odpowiada BGK Nieruchomości S.A. Obecnie spółka ma w budowie około 2 tys. mieszkań, kolejne 25 tys. jest w przygotowaniu. Budowy trwają m.in. w Białej Podlaskiej, Jarocinie, Katowicach, Wałbrzychu i Gdyni.

open