1. Home
  2. Bez kategorii
  3. BEZPIECZEŃSTWO SIĘ OPŁACA. WSZYSTKIM!
BEZPIECZEŃSTWO SIĘ OPŁACA. WSZYSTKIM!
0

BEZPIECZEŃSTWO SIĘ OPŁACA. WSZYSTKIM!

0

Gdy chodzi o bezpieczeństwo, dla trzynastu generalnych wykonawców nie ma znaczenia, że na co dzień konkurują ze sobą o nowe kontrakty i kolejnych klientów.

Gdy mowa o ludzkim życiu, odkładają na bok wszystkie różnice i jednoczą się we wspólnym celu – by zmniejszyć liczbę wypadków w branży budowlanej. A ta, ze względu na swoją specyfikę, jest szczególnie na nie narażona. Dlatego rusza Tydzień Bezpieczeństwa, który potrwa od 14 do 20 maja. To największa w Polsce inicjatywa na rzecz krzewienia kultury BHP.

Niechlubne statystyki

Budownictwo znajduje się w pierwszej dziesiątce branż, w których najczęściej dochodzi do wypadków w miejscu pracy (jest dokładnie na 8. miejscu). Według danych Głównego Urzędu Statystycznego[1] w 2017 roku doszło do 5390 wypadków, w tym do 58 śmiertelnych. A to oznacza, że średnio co tydzień na budowie ginie 1 osoba. Co prawda liczba wypadków w tej branży w porównaniu z 2016 rokiem zmniejszyła się, ale wciąż jest wiele do zrobienia. Dlatego od 8 lat w Polsce działa grupa firm budowlanych, dla których bezpieczeństwo jest priorytetem.

Firmy Porozumienia w 2010 roku postawiły sobie ambitny cel – poprawę bezpieczeństwa na budowach – i konsekwentnie go realizują.  Mowa o Porozumieniu dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, powołanego przez największych generalnych wykonawców. Obecnie Porozumienie zrzesza 13 przedsiębiorstw.  I to właśnie Porozumienie – już piąty rok z rzędu – organizuje „Tydzień Bezpieczeństwa” – największą inicjatywę, podczas której na setkach budów firm członkowskich przeprowadzonych zostanie wiele działań propagujących kulturę bezpiecznej pracy.

Tydzień Bezpieczeństwa

Tydzień Bezpieczeństwa to ważny projekt dla branży budowalnej. Hasło tegorocznej edycji to „Bezpieczeństwo się opłaca. Wszystkim!”, ponieważ chcemy pokazać, że w kontekście dbania o bezpieczeństwo w branży nie ma znaczenia, z jakiej jesteśmy firmy, jakie kontrakty właśnie prowadzimy. Ale w tym roku chcemy zwrócić uwagę, że bezpieczeństwo opłaca się także inwestorom, bo dobrze przygotowana i bezpieczna budowa jest sprawniej realizowana, a co za tym idzie, przynosi korzyści finansowe i wizerunkowe – mówi Michał Wasilewski, koordynator Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

Tu nie ma alternatywy – dla nas najważniejsze jest ludzkie życie. Dlatego poza wieloma działaniami w zakresie zabezpieczania wykonywanych prac tak ważne są takie kampanie edukacyjne. W tym roku pracownicy firm Porozumienia wezmą udział w setkach prezentacji i szkoleń. Do ich dyspozycji będą m.in. przedstawiciele Straży Pożarnej i Państwowej Inspekcji Pracy i wiele innych instytucji czy firm z otoczenia branży budowlanej. Wiedza, która w czasie spotkań zostanie przekazana może, w sytuacjach niebezpiecznych, uratować im życie. Na Tydzień Bezpieczeństwa pragniemy zaprosić także inwestorów. Wspólnie realizujemy inwestycje, dlatego tak ważne jest, byśmy wszyscy byli odpowiedzialni za bezpieczeństwo – dodaje Leszek Gołąbiecki, prezes zarządu Unibep SA, który obecnie przewodzi Porozumieniu dla Bezpieczeństwa w Budownictwie (prezydencja poszczególnych firm trwa dwa lata).

Tegoroczna edycja Tygodnia Bezpieczeństwa na budowach firm tworzących Porozumienie odbędzie się w dniach od 14 do 20 maja. Jakie aktywności czekają na pracowników? Szkolenia z udzielania pierwszej pomocy, pokazy dostawców i producentów sprzętu BHP, kursy podnoszące kwalifikacje pracowników czy spotkania z przedstawicielami służb publicznych, np. Straży Pożarnej. Wszystko po to, by z roku na rok na polskich budowach było coraz bezpieczniej.

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie ma nadrzędny cel:  „Zero wypadków”. Aby więc branża budowlana pozbyła się niechlubnego 8. miejsca w rankingu branż, w których najczęściej dochodzi do wypadków, należało ujednolicić działania. Porozumienie wyznaczyło cele strategiczne i obszary priorytetowe: wykwalifikowana siła robocza, szkolenia BHP, podwykonawcy, zarządzanie ryzykiem, kultura BHP.

Sygnatariusze Porozumienia od 8 lat strategicznie realizują wyznaczone zadania w powyższych obszarach, wspierani przez Państwową Inspekcję Pracy, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Związek Zawodowy „Budowlani”, NSZZ „Solidarność”, Polski Związek Pracodawców Budownictwa oraz Polską Izbę Inżynierów Budownictwa, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników służby BHP,  Komisję Operatorów Żurawi Wieżowych Wspólnota Pracy, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Polską Izbę Gospodarczą Rusztowań oraz ZUS.

Porozumienie jest otwarte na innych – zaprasza do współpracy odpowiedzialnych wykonawców, firmy podwykonawcze, organizacje otoczenia branży budowlanej. Jest bowiem przekonane, że tylko dobra współpraca umożliwi dotarcie do wszystkich uczestników procesu budowlanego i przekonanie ich do nieustannego podnoszenia kultury BHP.

Razem, bez podziałów, ponieważ bezpieczeństwo się opłaca. Wszystkim.

Więcej na www.porozumieniedlabezpieczenstwa.pl


[1] GUS, Wypadki przy pracy w 2017 r. – dane wstępne, źródło: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/warunki-pracy-wypadki-przy-pracy/wypadki-przy-pracy-w-2017-r-dane-wstepne,3,30.html