1. Home
  2. Bez kategorii
  3. II SYMPOZJUM „BIM W EDUKACJI”
II SYMPOZJUM „BIM W EDUKACJI”
0

II SYMPOZJUM „BIM W EDUKACJI”

0

21 maja br. Instytut Technologii Informatycznych w Inżynierii Lądowej, Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej organizuje kolejne, II Sympozjum „BIM w edukacji”, poświęcone dyskusji o metodyce i praktyce wdrażania technologii i metodyki Building Information Modeling do programów nauczania krajowych uczelni technicznych.

Idea tego spotkania jest wynikiem konsultacji eksperckich dotyczących możliwości wprowadzenia metodyki BIM do krajowego systemu zamówień publicznych prowadzonych w listopadzie 2016 roku przez ówczesne Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa i wynikającego z niego wniosku o konieczności szerokiego włączenia szkolnictwa wyższego w procesy wdrożenia BIM w Polsce.

Wprowadzenie technologii i metodyki BIM do programów nauczania jest niezwykle trudnym wyzwaniem dla systemu edukacji i wiąże się z potrzebą głębokiej przebudowy zakresu i metodologii kształcenia przyszłych inżynierów, BIM bowiem nie jest kandydatem na jeszcze jeden przedmiot w ofercie edukacyjnej, ale na jej dogłębną rekonstrukcję, cyfryzację metodyki kształcenia, „ponad-przedmiotowe” i „ponad-branżowe” postrzeganie treści programowych traktowanych dotąd rozłącznie, integralny i równoczesny rozwój kompetencji profesjonalnych i osobowościowych kandydatów do zawodu inżyniera architekta czy inżyniera budownictwa.

Dzięki wieloletniemu zaangażowaniu w przygotowanie i rozwój programów nauczania związanych z wdrażaniem metodyki BIM, w szczególności z otwarciem pierwszej w kraju specjalności BIM na kierunku Budownictwo, Politechnika Krakowska stała się wiodącym w kraju ośrodkiem metodycznym w zakresie metodyki nauczania BIM i stąd po raz drugi będzie gościć przedstawicieli środowiska akademickiego, nauczycieli akademickich i studentów, a także producentów i dystrybutorów oprogramowania, zaproszonych do dyskusji o zagadnieniach wprowadzania BIM-u do systemu edukacji, do budowania platformy współpracy, wymiany doświadczeń i szukania inspiracji.

Patronat nad Sympozjum objął JM Rektor Politechniki Krakowskiej, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Stowarzyszenie Techników w Wielkiej Brytanii.

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia są dostępne na stronie: http://www.bim-w-edukacji-2018.pl