1. Home
  2. Bez kategorii
  3. BIM ROADSHOW W POLSCE
BIM ROADSHOW W POLSCE
0

BIM ROADSHOW W POLSCE

0

Business Finland, Biuro Radcy Handlowego Ambasady Finlandii, organizuje w kwietniu br. forum wymiany doświadczeń w dziedzinie Building Information Modeling (BIM).

W dniach 16-17 kwietnia w Warszawie gościć będzie fińska delegacja, reprezentująca organizację buildingSMART Finland oraz Program Smart Buildings and Construction, skupiający czołowe fińskie firmy wyspecjalizowane w różnych aspektach tej rewolucyjnej technologii. 

BIM (Building Information Modeling), czyli modelowanie informacji o budynku, to inteligentny proces oparty na modelowaniu 3D, który dostarcza architektom, inżynierom, wykonawcom, ale również końcowym użytkownikom budynku, narzędzi służących bardziej efektywnemu planowaniu, projektowaniu, wznoszeniu oraz finalnemu zarządzaniu budynkami i obiektami infrastruktury. Jego wyjątkowość polega na tym, że obiekty tworzone w technologii BIM posiadają wszystkie parametry rzeczywistego budynku, a dane są ustandaryzowane, co umożliwia uzyskanie dużo większej niż w wypadku klasycznego projektowania 2D ilości danych, a także automatyzację ich przetwarzania i możliwość analizy w niezliczonych aspektach. Wpływa to na usprawnienie przepływu informacji, co ułatwia zarządzanie projektem – kontrolę procesu, wczesną eliminację błędów, optymalizację kosztów, skrócenie czasu realizacji, i wiele innych.

BIM jest technologią, która dopiero raczkuje w Polsce. Jednocześnie nasz kraj jest jednym z najszybciej rozwijających się rynków budowlanych w Europie, a liczba i skala inwestycji sprawiają, że poszukiwanie rozwiązań optymalizacyjnych stało się palącą kwestią. Kluczowi gracze są już gotowi do prowadzenia projektów w tej technologii, a w roku ubiegłym założona została Fundacji na rzecz utworzenia buildingSMART Polska. Jednocześnie jak dotąd nie powstały ujednolicone standardy BIM na poziomie krajowym. Podmioty państwowe prowadzą obecnie projekty pilotażowe z wykorzystaniem tej technologii, a wnioski z nich wyciągnięte będą stanowiły podstawę do opracowania standardów krajowych, a następnie do ich wprowadzenia do procedur zamówień publicznych.

Finlandia jest zaś liderem BIM w Europie, technologia ta jest tam wdrażana od 10 lat. W tym czasie opracowane i przyjęte zostały krajowe standardy, a branża dynamicznie się rozwija, osiągając kolejne postawione cele. Nadchodzące wydarzenie organizowane przez Business Finland ma za zadanie przedstawić fińskie dokonania i pobudzić współpracę między przedstawicielami branży w obu krajach.

Na fińskiej scenie BIM kluczową rolę odgrywa organizacja buildingSMART Finland, powołana do rozwoju i promocji tej technologii. Skupia ona prawie 120 organizacji i ma za zadanie krzewienie dobrych praktyk i opracowanych wytycznych w całym sektorze związanym z budownictwem i infrastrukturą. Stworzony w Finlandii format wymiany danych Inframodel 3, uważany za złoty standard, a jego promocja i przyczynianie się do rozwoju procesu międzynarodowej standaryzacji, należą do kluczowych zdań bS Finland.

Fińskie firmy wyspecjalizowały się w projektowaniu, budowaniu i zarządzaniu inteligentnymi, ultra wydajnymi budynkami, charakteryzującymi się wysoką efektywnością energetyczną, niższymi kosztami w cyklu życia, lepszą jakością powietrza i wysokim poziomem komfortu w pomieszczeniach. Firmy te, oferujące oprogramowanie, usługi z nim związane i konsulting, skupione są w klastrze BIM, którego przedstawiciele wezmą udział w nadchodzącym wydarzeniu. W jego ramach zaprezentują swoje doświadczenia i rozwiązania, a także podejmą dyskusję na temat obecnego stanu i przyszłości BIM w Polsce, zarówno w sektorze budynków jak i szeroko pojętej infrastruktury, w tym drogowej, firmy: Infrakit, Sova3D, Gravicon, Tridify, Novatron i Sitowise [krótkie charakterystyki przedstawiono na kolejnej stronie].

W ramach organizowanego BIM Roadshow, Warszawę odwiedzi Pan Tomi Henttinen, przewodniczący organizacji, który podczas pierwszego dnia wizyty wygłosi słowo wstępne otwierające ‘buildingSmart Forum organizowane przez Business Finland. Forum będzie doskonałą okazją wymiany doświadczeń na temat BIM. Zainteresowanych udziałem zapraszamy do zapoznania się z załączona agendą i zarejestrowaniem swojego uczestnictwa. Forum odbędzie się w poniedziałek, 16 kwietnia br., w godzinach popołudniowych w Sali Lustrzanej SARPu przy ulicy Foksal 2 w Warszawie. Forum będzie odbywało się w języku angielskim.

Do udziału w Forum zapraszamy architektów, projektantów instalacji, deweloperów, firmy budowlane oraz organizacje branżowe zainteresowane innowacyjnymi rozwiązaniami z zakresu BIM. Jak dotąd udział w BIM Roadshow potwierdzili między innymi przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Politechniki Warszawskiej, buildingSMART Polska, SARP i innych organizacji branżowych, reprezentanci kluczowych podmiotów z branży architektonicznej, budownictwa i infrastruktury.

Patronat medialny nad wydarzeniem objął miesięcznik BUILDER.

Informacje i Formularz zgłoszeniowy