1. Home
  2. Bez kategorii
  3. DR INŻ. STANISŁAW KARCZMARCZYK – POLSKI HERKULES 2017
DR INŻ. STANISŁAW KARCZMARCZYK – POLSKI HERKULES 2017
0

DR INŻ. STANISŁAW KARCZMARCZYK – POLSKI HERKULES 2017

0

Aktywność zawodowa  dr inż. Stanisława Karczmarczyka obejmuje trzy kierunki aktywności.

a/ Działalność organizacyjna związana z funkcjonowaniem samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Wykładnikiem tej aktywności jest pełniona obecnie funkcja przewodniczącego Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

b/ Aktywne uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym inżynierów poprzez publikacje i  opracowywanie zamawianych wykładów na cykliczne konferencje poświęcone zagadnieniom projektowania jak Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji i Warsztat Rzeczoznawcy Budowlanego. W corocznych konferencjach WPPK w Szczyrku i w Wiśle był pięciokrotnie autorem zamawianych wykładów . W przypadku warsztatów Rzeczoznawcy Budowlanego przygotował zamówione wykłady dwukrotnie.

c/ Udział w pracach projektowych i przy opracowaniu ekspertyz ze szczególnym uwzględnieniem obiektów zabytkowych,

W dorobku zawodowym laureata należałoby podkreślić jego udział w opracowaniu ekspertyz i projektu Modernizacji Muzeum Miasta Warszawy, badania i bieżące oceny stanu zachowania żelbetowej konstrukcji towarzyszące procesowi przebudowy Domu Towarowego Smyk, liczne prace badawcze i projektowe związane z  bieżącym utrzymaniem Muzeum w Wilanowie oraz współprace przy opracowywaniu wymagań konserwatorskich i ocenie przebiegu modernizacji Hali Koszyki.

Pełnił funkcję kierownika programu badawczego dotyczące oceny stanu zachowania obiektów Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Do grupy znaczących przedsięwzięć należałoby również zaliczyć prace związane z zabezpieczeniem i adaptacją,  ruin zamku Krzysztopór i ekspozycję konserwatorską ruin dolnego zamku w Czorsztynie.

Angażuje się również w zabezpieczenia i  procesy odbudowy cennych obiektów stanowiących dziedzictwo naszej przeszłości  na kresach wschodnich jak obiekty byłego Obserwatorium Uniwersytetu Warszawskiego  na górze Pop Iwan oraz wielu obiektów klasztornych i kościołów objętych obecnie pracami ratowniczymi w Kamieńcu Podolskim, w Ołyce i w Grodnie.

Aktywne uczestnictwo w ratowaniu obiektów zabytkowych w Polsce i na kresach wschodnich dokumentuje w licznych publikacjach oraz popularyzuje i upowszechnia jako wykładowca na Studiach Podyplomowych z zakresu Konserwacji Zabytków prowadzonych bez przerwy na Politechnice Krakowskiej od ponad 40 lat.