1. Home
  2. Bez kategorii
  3. GRZEGORZ PAZIEWSKI – NAUTILUS NA POWIŚLU
GRZEGORZ PAZIEWSKI – NAUTILUS NA POWIŚLU
0

GRZEGORZ PAZIEWSKI – NAUTILUS NA POWIŚLU

0

Inwestycja mieszkaniowa „Solec-Ludna-Wilanowska“ zrealizowana przez Fundamental Group to nowoczesny projekt mieszkaniowy o podwyższonym standardzie, w dobrej śródmiejskiej lokalizacji. Przybliżamy historię jej powstania i wyzwania towarzyszące realizacji.

Z Grzegorzem Paziewskim, Pełnomocnikiem Zarządu SBM „TORWAR”, rozmawiał Marcin Ozon.

Marcin Ozon: Inwestycja mieszkaniowa „Solec- -Ludna-Wilanowska”, realizowana na warszawskim Powiślu przez Spółdzielnię Budowlano-Mieszkaniową „TORWAR”, dobiega końca. Jak powstał pomysł na zagospodarowanie tego terenu i projekt?
Grzegorz Paziewski:
Plan zagospodarowania osiedla powstał w 2002 r. Wówczas Spółdzielnia zleciła i uzyskała duże opracowanie architektoniczno- -urbanistyczne nazwane „Studium chłonności terenu spółdzielni” inż. arch. Stanisława Fijałkowskiego, w którym wskazane zostały potencjalne miejsca do wykorzystania i zagospodarowania przez Spółdzielnię w obrębie własnych zasobów. Studium pokazywało w szczególności miejsca do zagęszczenia zabudowy śródmiejskiej w osiedlu Ludna, którego jesteśmy zarządcą i właścicielem. Wskazano 7 potencjalnych miejsc, które można byłoby zabudować. W ciągu 15 lat część tych inwestycji już zrealizowaliśmy. Były to projekty przy ulicach Wilanowska i Okrąg (2008 r.), Solec i Ludna oraz Ludna i Okrąg. Po przeprowadzeniu przewidzianych Prawem Budowlanym procedur przystąpiliśmy do realizacji zespołu budynków wielorodzinnych „Solec- Ludna-Wilanowska” – w projekcie przyjęto rozwiązania architektoniczne z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów o wysokim standardzie, w ciekawej śródmiejskiej lokalizacji, na zapleczu kościoła Trynitarzy. Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni podjęło uchwałę o realizacji inwestycji jeszcze w 2005 r. Od tego czasu zaczęliśmy myśleć o projektowaniu. Powstała koncepcja zabudowy z możliwością zagospodarowania tego rejonu 4 budynkami. Budynki A, B i C są obiektami mieszkalnymi, a ostatni, D – na miejscu starego pawilonu Cepelii, to budynek usługowo- użytkowo-biurowy.

M.O.: Bardzo podoba mi się koncepcja architektoniczna tego budynku. Nie ukrywam, że jest też bardzo odważna, designerska i nowoczesna.
G.P.:
Nazywam ten obiekt Nautilus, gdyż przypomina łódź podwodną z ciekawą formą nadbudowy po zachodniej stronie. Wykonany jest w nowoczesnej technologii elewacyjnej – pokryty został cortenem, rodzajem blachy, która sama się zabezpiecza na skutek utleniania. Ten rodzaj elewacji jest jedną z najnowszych tendencji architektonicznych, zastosowaną np. w Europejskim Centrum Solidarności czy też Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. To z pewnością kolejny krok w rozwoju architektury.

M.O.: Realizacja inwestycji trwała długo, choć patrząc na efekt, można z czystym sumieniem powiedzieć, że warto było czekać.
G.P.:
Oczywiście, że napotykaliśmy wiele trudności, ale tak bywa przy realizacjach inwestycji związanych z zagęszczaniem zabudowy. Pojawiały się kontrowersje czy odmienne zdania członków Spółdzielni i sąsiadów, stąd wydłużony proces przygotowania inwestycji. Niemniej w 2015 r. otrzymaliśmy pozwolenie na budowę, a w 2016 r. przystąpiliśmy do realizacji inwestycji, której Generalnym Wykonawcą został Fundamental Group SA.

M.O.: Warto też odnieść się do biura projektowego, które z pewnością kojarzy się z najlepszymi pomysłami architektonicznymi.
G.P.:
Jesteśmy niezwykle dumni z projektu i założeń zespołu budynków wielorodzinnych „Solec-Ludna- -Wilanowska”. Inwestycję opracowała Autorska Pracownia Architektoniczna Kuryłowicz & Associates. Postacią wiodącą był prof. arch. Stefan Kuryłowicz, który przedstawił nam tę wizję, a kontynuował ją jego asystent, współpracownik inż. arch. Tomasz Gientka.

M.O.: Czym wyróżnia się powstała inwestycja?
G.P.:
Zrealizowaliśmy 3 budynki mieszkalne na wspólnym garażu podziemnym na 117 miejsc postojowych oraz mój ulubiony, w mojej opinii bardzo oryginalny budynek Nautilus od strony ulicy Ludnej. W budynkach A, B i C zostaną oddane do użytku 82 mieszkania o powierzchni od 30 do 150 m2. Inwestycja będzie wpisywać się w otaczający krajobraz miejski. Na pewno to idealne miejsce dla osób ceniących życie w sercu miasta, blisko najważniejszych kulturalnych i towarzyskich wydarzeń.

M.O.: Ciekawa też jest historia tego terenu.
G.P.:
Zdecydowanie warto nadmienić, że na miejscu budynku D, tak jak już wcześniej wspomniałem, był stary pawilon Cepelii, niestety w stanie technicznym zagrażającym bezpieczeństwu. Natomiast tam, gdzie jest teraz budynek C, istniał bardzo wyeksploatowany pawilon blaszak – każdy mieszkaniec Powiśla zna sklep spożywczy „Bis” przy ul. Solec 63b. To dawny relikt PRL-u, nie wszyscy jednak kojarzą, że to właśnie w jego malowniczej scenerii rozegrały się najlepsze sceny komedii Stanisława Barei pt. „Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz?”.

M.O.: Jakich jeszcze zmian dokonała Spółdzielnia?
G.P.:
Dawną zieleń miejską zastąpiliśmy nowymi nasadzeniami zastępczymi. Zagospodarowaliśmy prawie hektar ziemi, poprawiając tereny Powiśla.

M.O.: Jak inwestycja „Solec-Ludna-Wilanowska” wpisuje się, Pana zdaniem, w otaczający krajobraz miejski Powiśla?
G.P.:
Jestem inżynierem budownictwa, a nie architektem, dlatego też w opracowaniu koncepcji osiedla wspierała nas pracowania Kuryłowicz & Associates, która jest autorem już drugiego naszego osiedla w tym rejonie. Całość oczywiście została uzgodniona z konserwatorem zabytków i dlatego też doczekaliśmy się dobrego efektu. Zabudowa nie kłóci się z resztą budynków Powiśla, nie przewyższa też kościoła, który w tej okolicy pozostaje dominantą. Zieleń miejska została ponadto także bardzo starannie zaprojektowana, dzięki czemu okolica zyskuje krajobrazowo. Co najważniejsze – zastosowano najlepszej jakości materiały wykończeniowe, by powstała architektura na najwyższym poziomie. Z pewnością duży wkład w uzyskany efekt włożyła firma Fundamental Group SA, która była wykonawcą inwestycji.

M.O.: Kiedy pierwsi mieszkańcy będą mogli się wprowadzić do budynków osiedla „Solec-Ludna- -Wilanowska”?
G.P.:
Obecnie jesteśmy w fazie odbiorów końcowych i na początku 2018 r. będziemy udostępniać mieszkania.

M.O.: Jakie nowe plany ma Spółdzielnia Budowlano- -Mieszkaniowa „TORWAR”?
G.P.:
Mamy wydane kolejne warunki zabudowy, gdyż rejon Powiśla Południowego jest nadal w fazie uchwalania Miejscowego Planu Zagospodarowania. Posiadamy obecnie dwie decyzje o warunkach zabudowy – jedna z nich dotyczy rejonu ulicy Górnośląskiej 13/15, druga to rejon Okrąg / Ludna. Ponadto złożyliśmy wniosek o 2-piętrową nadbudowę budynku osiedla „Torwar” składającego się w części z 9 wieżowców. Z pewnością to realne plany, aczkolwiek realizowane przy dużej determinacji członków Spółdzielni. Jesteśmy aktywni, gdyż naszym potencjałem jest przede wszystkim grunt, który potrafimy dobrze i mądrze wykorzystywać. Zarząd Spółdzielni jest w swoich działaniach kreatywny i dynamiczny. Podejmuje trudne wyzwania w celu realizacji zadań Spółdzielni, tj. powiększania i modernizacji zasobów mieszkaniowych, i poprzez to przyczynia się do rozwoju Spółdzielni.