1. Home
 2. Bez kategorii
 3. XXXIII OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY PRACY PROJEKTANTA KONSTRUKCJI
XXXIII OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY PRACY PROJEKTANTA KONSTRUKCJI
0

XXXIII OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY PRACY PROJEKTANTA KONSTRUKCJI

0

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział Gliwice, przy współudziale oddziałów w Bielsku-Białej, Katowicach i Krakowie zaprasza na: XXXIII OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY PRACY PROJEKTANTA KONSTRUKCJI rozpoczynające kolejny czteroletni cykl szkoleniowy.

Cykl zatytułowany jest Innowacje w Budownictwie z tematem przewodnim Konstrukcje Żelbetowe. WPPK 2018 odbędą się w dniach 6-9 marca 2018r. w Szczyrku w CKiR „Orle Gniazdo”.

Cykl ponad 30 wykładów poświęcony zostanie współczesnym zagadnieniom kształtowania, projektowania i wykonawstwa konstrukcji żelbetowych. Omówione zostaną m.in. takie zagadnienia jak:

 • cementy i dodatki w składzie betonu;
 • domieszki do betonu;
 • naturalne i sztuczne kruszywo do betonu;
 • betony specjalne;
 • konstrukcje ze zbrojeniem rozproszonym oraz niemetalicznym;
 • lekkie betony konstrukcyjne;
 • nowoczesne systemy mocowań do konstrukcji żelbetowych;
 • nowoczesne technologie formowania konstrukcji betonowych;
 • rusztowania robocze;
 • pielęgnacja betonu;
 • konstrukcje masywne;
 • konstrukcje sprężone;
 • prefabrykacja;
 • kontrola robót, dokumentacja powykonawcza;
 • izolacje części konstrukcji zagłębionych w gruncie;
 • izolacje dachów, stropodachów i stropów;
 • nowoczesne technologie zabezpieczeń betonu przed korozją;
 • projektowanie konstrukcji z uwzględnieniem trwałości;
 • projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe;
 • BIM w zastosowaniach do konstrukcji żelbetowych;
 • konstrukcje zespolone – rozwiązania, zasady obliczeń;
 • uwzględnianie wpływów dynamicznych w obliczeniach;
 • zasady projektowania konstrukcji z zewnętrznym zbrojeniem;
 • zasady obliczeń współczesnych stropów gęstożebrowych;
 • zasady monitoringu konstrukcji żelbetowych i sprężonych;
 • metodyka oceny bezpieczeństwa konstrukcji żelbetowych i sprężonych;
 • utrzymanie i monitoring konstrukcji żelbetowych w aspekcie zagrożeń korozyjnych;
 • normalizacja, certyfikacja aktualny stan prawny;
 • analiza najczęściej popełnianych błędów przy projektowaniu konstrukcji żelbetowych.

Materiały wykładowe zawarte zostaną w kilku tomach materiałów konferencyjnych.

Problematyka warsztatów i prezentacja w formie wykładów oraz seminariów nadaje „Warsztatom Pracy Projektanta Konstrukcji” charakter zawodowego szkolenia specjalistycznego. Spełnia ono wymagania określone w systemach zapewnienia jakości i zarządzania jakością w przedsiębiorstwach budowlanych zgodnie z normami serii PN-ISO-9000 oraz oczekiwania samorządu zawodowego inżynierów budownictwa dotyczące stałego dokształcania.