1. Home
  2. Bez kategorii
  3. PIOTR KLEDZIK – OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2017
PIOTR KLEDZIK – OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2017
0

PIOTR KLEDZIK – OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2017

0

Piotr Kledzik –  członek zarządu PORR S.A., jednej z największych na polskim rynku firm budowlanych. Piotr Kledzik (ur. 1972) jest absolwentem Politechniki Gdańskiej wydziału Budownictwa Lądowego. Karierę zawodową rozpoczynał w Hydrobudowie 6 SA, będąc kolejno inżynierem stażystą, majstrem, kierownikiem robót, kierownikiem budowy, kierownikiem grupy budów.

W 2005 powrócił do rodzinnego Gdańska i podjął pracę w Hydrobudowie Gdańsk SA jako dyrektor oddziału budownictwa przemysłowego. Następnie kierował oddziałem budownictwa hydrotechnicznego tej firmy, awansował na stanowisko dyrektora technicznego i członka zarządu. W 2007 powierzono mu zadanie skonsolidowania polskich spółek budowlanych koncernu Bilfinger w ramach nowo tworzonej firmy Bilfinger Berger Budownictwo SA, której został Prezesem Zarządu. Spółka w wyniku zmian właścicielskich od 2015 roku jest członkiem międzynarodowej Grupy PORR.

PORR S.A. należy dziś do czołowych polskich spółek budowlanych. Firma realizuje prestiżowe inwestycje z zakresu budownictwa infrastrukturalnego, kubaturowego, inżynieryjnego,  kolejowego oraz energetycznego w Polsce i za granicą (Norwegia).

Spółka wyróżniona została tytułem Solidnego Pracodawcy Roku (2008), otrzymała także tytuł „Pracodawca Roku 2009 w Budownictwie”. Piotr Kledzik znalazł się na prestiżowej liście najlepszych managerów w Polsce – „Top Profesjonaliści” tygodnika Wprost (2012). Spółka zdobyła nagrodę Platynowego Wiertła za inwestycję „Przeprawa przez rzekę Wartę – nowy przebieg drogi krajowej nr 25” (2009) oraz za „Most przez rzekę Odrę w ciągu obwodnicy Kędzierzyna-Koźla (2011), otrzymała Grand Prix Ministra Infrastruktury za obwodnicę Gołdapi (2011). PORR S.A. jest także wielokrotnym zdobywcą prestiżowych tytułów „Budowa Roku” organizowanych corocznie przez PZITB przy współudziale Ministerstwa Budownictwa oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, m.in. dla  Mostu im. Tadeusza Mazowieckiego w Rzeszowie oraz remont Mostu Łazienkowskiego w Warszawie.

W 2012 roku  Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa dokonało wyboru Pana Piotra Kledzika na przewodniczącego Rady Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa – największej organizacji zrzeszającej firmy budowlane w Polsce. Jako szef Rady Związku jest popularyzatorem dialogu między inwestorami publicznymi a wykonawcami w celu efektywnej realizacji inwestycji, które służą dobru publicznemu. Aktywnie zaangażowany w projekty dostosowujące polskie ustawodawstwo budowlane do wymogów międzynarodowych standardów FIDIC. Piotr Kledzik jest współinicjatorem “Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie” (2010), inicjatywy wdrażającej wysokie standardy BHP dla zmniejszenia liczby wypadków na budowach. Dzięki działalności „Porozumienia” udało się znacząco zmniejszyć liczbę śmiertelnych wypadków na budowach prowadzonych przez firmy – członków tej inicjatywy.

Piotr Kledzik aktywnie działa na rzecz wspierania ochrony środowiska. Jako wieloletni prezes Koła Łowieckiego podejmuje działania na rzecz przywrócenia równowagi ekosystemu