Home Z STARE KATEGORIE ENGINNERS WYOBRAŹ SOBIE BRANŻĘ BUDOWLANĄ PRZYSZŁOŚCI
WYOBRAŹ SOBIE BRANŻĘ BUDOWLANĄ PRZYSZŁOŚCI
0

WYOBRAŹ SOBIE BRANŻĘ BUDOWLANĄ PRZYSZŁOŚCI

0

To dwuetapowy, unikatowy międzynarodowy konkurs, którego celem jest wyłonienie najlepszych studentów na wybranych uczelniach wyższych.

Zgłoś projekt w jednej z trzech kategorii i zdobądź wyjątkowe nagrody 

Zwycięzcy konkursu odwiedzą jedną z inwestycji VINCI Construction w Azji, Europie lub Ameryce Łacińskiej. Laureaci drugiego i trzeciego miejsca otrzymają wyjątkowe gadżety elektroniczne. Wszyscy uczestnicy etapu końcowego odbiorą profesjonalny sprzęt sportowy.

Finał konkursu odbędzie się w Annecy we Francji w terminie 17-18 maja 2018 roku. Najlepsze zespoły zaprezentują tam swoje koncepcje przed jury Grupy VINCI. Wraz ze studentami z całego świata wezmą też udział w zawodach sportowych.

Kategoria 1. Budowa przyszłości
Znajdź rozwiązanie, które łączy najnowsze i najciekawsze technologie, by ulepszyć budowy w przyszłości, tak by stały się bardziej produktywne i przyjazne środowisku! Zastanów się:

 • w jaki sposób nowe technologie i narzędzia cyfrowe mogą zostać zaimplementowane do budownictwa?
 • jak funkcjonować mogą budowy, wykorzystując współpracę w metodologii just-in-time?
 • i w jaki sposób nowe technologie wpłyną na przyszłość zawodów budowlanych?

Kategoria 2. Zrównoważone budownictwo
Wyobraź sobie świat, w którym budowa jest przykładem w walce z nadużyciami działalności społeczeństwa konsumpcyjnego. Jak najlepiej wytyczać kierunek w branży budowlanej, by był odpowiedzią na obecne wyzwania środowiskowe i klimatyczne? Zaproponuj nowe rozwiązanie z zakresu:

 • aspektów środowiskowych (w kontekście całego procesu – projektowania, budowy i eksploatacji),
 • efektywności energetycznej budynków,
 • cyklu życia budynków,
 • dostosowania obiektów, tak aby były bardziej odporne na wyzwania klimatyczne, w szczególności na klęski żywiołowe
 • lub wykorzystania innowacyjnych i ekologicznych materiałów, uwzględniając potrzebę sprowadzenia terenów zielonych i różnorodności biologicznej z powrotem do miast.

Kategoria 3. Miasta nad i pod miastami:
Liczba osób mieszkających w miastach podwoi się w ciągu najbliższych 30 lat.-Jakie rozwiązania mogłyby sprostać wyzwaniom związanym z rozwojem miast i ich zabudowy, infrastruktury transportowej, obiektów użyteczności publicznej, terenów zielonych i innych? Spójrz na rozwój miast pod innym kątem i spróbuj odpowiedzieć na pytanie:

 • jak zbudować przyszłość miast? W jaki sposób zoptymalizować wykorzystanie terenu?
 • jak rozwój samojezdnych pojazdów może przyczynić się do rozwoju miast?
 • co można zrobić z infrastrukturą podziemną z pomocą nowych rozwiązań transportowych, gdy parkingi staną się już przestarzałe?
 • jakie nowe innowacyjne i / lub partycypacyjne metody finansowania mogłyby zostać wykorzystane do budowy miast przyszłości?
 • jakie nowe usługi mogłyby być oferowane mieszkańcom miast przyszłości?

Masz pomysł? Zgłoś go. Wystarczy że:

 1. Stworzysz 4-osobowy zespół
 2. Zarejestrujesz projekt na platformie. www.agorize.com/thetrail do 18 marca 2018 roku do godz. 23:59
 3. Załączysz pitch (dokument PDF na 3 slajdach) i video (1 min. 30 s max) w języku angielskim
 4. A potem potwierdzisz zgłoszenie, wysyłając e-mail z tytułem „By Trail” na adres konkurs.vinci@warbud.pl,

a przydzielimy ci indywidualnego opiekuna projektu z Warbud SA. Nie zapomnij podać w nim danych kontaktowych.

Więcej informacji na www.agorize.com/thetrail

open